skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Referat fra generalforsamling afholdt den 31. maj

Referat Fra Generalforsamling Afholdt Den 31. Maj
  1. Valg af stemmetællere og dirigent

Stemmetællere valgt, ingen valg


2. Valg af protokolfører

Jacob Neergaard er protokolfører.


3. Formandens beretning

Godkendes.

Fra salen bliver der spurgt til, hvilke yderligere tiltag, vi arbejder med for at rekruttere. Formanden svarede at det har været på dagsordenen og at man bl.a. vil henvende sig til kommunikationsfolk i landboforeninger og rådgivningscentre – og prøver at opsøge, når man har kontakt til relevante medlemmer. Genoptages på kommende bestyrelsesmøde.


4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Kasserer Anna-Christa Bjerg fremlagde regnskabet, der blev godkendt.

Det blev af Jørgen Lund Christiansen nævnt, at foreningens egenkapital har været faldende i mange år og ikke mindst det seneste.

Formanden forklarede at forberedelse af kongres gør et forudset indhug i egenkapitalen, som gerne skulle dækkes ind, når kongressen er løbet af stablen. Der har været en del ekstra udgifter til bankgebyrer i forbindelse med aflysning af IFAJ 2020 grundet Covid-19 som ikke var forudset.


5. Indkomne forslag

Der diskuteres forslag fra Bøje Østerlund og Hanne Gregersen om influencere:

Under indtryk af en overordnet målsætning om at højne debatniveau, journalistisk kvalitet og saglighed ved et betydeligt antal medlemskaber i DFLJ blandt journalister og kommunikationsfolk i såvel organisationer, landbrugsvirksomheder og pressen, ønsker vi, at præcisere generalforsamlingens tilslutning til også at byde de såkaldte influencere på sociale medier velkomne i vores forening. Dels samarbejder disse allerede med en række fødevare- og landbrugsvirksomheder og dels udøver de en ikke ubetydelig informationsvirksomhed og fremstår ved deres aktivitet som meningsdannende på fødevare- og landbrugsområdet. 

Formanden mener ikke, at der er noget i vedtægterne, der forhindrer at influencere, der kommunikerer om landbrug og fødevarer, bliver medlemmer.

Det blev tilkendegivet fra flere i salen, at influencere, hvis de skal være medlemmer, ikke må være rent kommercielle, men skal have en kommunikationsrolle.

Generalforsamlingen bad bestyrelsen om at nedsætte et udvalg, der kigger på muligheden for influencere som medlemmer og om at komme med en indstilling og om nødvendigt et forslag til vedtægtsændringer næste år.

Ulla foreslår medlemsmøde om influencere.


6. Fastsættelse af næste års kontingent

Kontingent godkendes uændret 400 kr. årligt.


7. Valg af
a. formand for tre år (hvert tredje år) – på valg Frederik Thalbitzer (modtager genvalg)

Frederik genvælges som formand.


b. to bestyrelsesmedlemmer for tre år – på valg Jakob Neergaard og Søren Mohr (modtager genvalg)

Jacob Neergaard og Søren Mohn genvælges.


c. to suppleanter for ét år

Søren Andersen og Henrik Lomholt vælges til suppleanter.


8. Valg af en revisor for to år

Bøje Østerlund genvælges.


9. Valg af en revisorsuppleant for ét år

Aage Krogsdam genvælges.


10. Eventuelt

Referent Jacob Neergaard

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search