skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Referat fra bestyrelsesmøde 8. marts

Referat Fra Bestyrelsesmøde 8. Marts

Deltagere: Frederik Thalbitzer, Claus Haagensen, Jakob Tilma, Anna-Christa Bjerg, Stig OddershedeAfbud: Jacob Neergaard, Søren Mohr

 1. Godkendelse af dagsorden.
  Referatet godkendt
 • Referent ifølge turnuslisten
  Stig O
 • Bordet rundt
  Intet at berette
   
 • Nyt fra kassereren

Anna-Christa orienterede om status på kontingentindbetalinger, hvor 14 er i restance p.t.  I forhold til kongressen blev der til orientering præsenteret en oversigt over partneraftaler og bidrag til IFAJ 2022 samt balance for DFLJ lavet i forbindelse med seneste momsafregning. Der pågår en dialog omkring Stripe betalingsmodulet, der kræver ny dokumentation omkring DFLJ som non-profit organisation for at vi kan anvende systemet. Oplysningerne er givet tidligere, men skal nu igen igennem forskellige lag af supportere, der skal håndtere det i deres system. 

 • Møder siden sidst
  Ingen
 • Kommende møder
  • o   Søren og Frederik er i gang med at planlægge et møde i samarbejde med Verdens Bedste Fødevarer på DLG’s hovedsæde i Fredericia. Der arbejdes på at få virksomheden EnOrm til at medvirke samt om muligt en redaktør fra et madmagasin og en forsker. DLG er medejer af EnOrm
  • Besøg hos Chr. Hansen – produktion – Frederik undersøger – søges gennemført til efteråret
  • Besøg på Rokkedyssegaard – Jacob Neergaard – på stand by
  • Besøg hos kemifirmaer – Tilma og Frederik undersøger  
 1. Besøg på Kornets Hus ved Hjørring søges gennemført til august, Frederik har rettet henvendelse
  1. Besøg om kommende Naturnationalparker – Anna-Christa og Jakob undersøger – gerne august/september – mulig lokalitet Mols Bjerge
 • Generalforsamling v/Frederik
  Der arbejdes med at afholde generalforsamlingen i forbindelse med mødet i Fredericia. Mulig dato den 16. maj – vil blive sendt ud snarest sammen med en invitation til medlemmerne
 • Arbejdet med kongres 2021
  Styregruppen og formanden foreslog at invitere 8-10 betalende danske deltagere i kongressen gratis med til evalueringstur til London. Et flertal i bestyrelsen pointerede, at disse deltagere så også skal stå til rådighed med en håndsrækningved afviklingen af kongressen i et eller andet omfang. Budgettet tillader det. Anna-Christa pointerede at hun ikke mener, man skal tilbyde det på forhånd, men vente til efter kongressen med tilbuddet af hensyn til ekstra budgetsikkerhed. 

Arbejdet i styregruppen og partnergruppen går planmæssigt. Det er gået rigtigt fint med at få virksomheder ind som partnere, der kan bidrage med at løfte økonomien omkring kongressen
Stig orienterede om status p.t. for partnerbidrag og budget, og økonomien tegner til at der er råderum til at lave tilgodese foreningens kongresdeltagere og kongresaktive medlemmer med et evalueringsarrangement, der kan foregå senere i efteråret. Endvidere er der økonomisk råderum til at honorere turguider med et beløb samt at tilbyde dem deltagelse ved partner- og gallamiddag på kongressen. I forbindelse med kongressen er der brug for at foreningens kongresdeltagere bidrager med hjælp til at få afviklet forskellige praktiske sekretariatsopgaver.

Claus orienterede om PR-gruppens aktiviteter. Der er planlagt nye opslag og videoer på kongressens platforme gennem foråret.

 • IFAJ-arbejdet siden sidst
  • AGM v/Neergaard – punktet ikke behandlet, da Jacob ikke var til stede
  • IFAJ contest – status. Claus orienterede om konkurrencen, hvor der har været indsendt 10 bidrag i fire kategorier. Bidragene er blevet evalueret af et dommerpanel, og vinderne i de enkelte kategorier vil blive afsløret på den kommende generalforsamling   
 1. Næste møde er den 4. maj  
 1. Evt.
  Anna-Christa orienterede om en dialog med Nykredit Bank, der lægger op til at alle udbetalinger skal attesteres af såvel foreningens kasserer som medkasserer. Anna-Christa og Jacob Tilma vil ved næste bestyrelsesmøde komme med et forslag til hvordan

14. marts 2022

Med venlig hilsen

Stig

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search