skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Referat fra bestyrelsesmøde 2. september

Referat Fra Bestyrelsesmøde 2. September

Til stede: Claus, Stig Oddershede, Frederik Thalbitzer, Søren Mohr Jensen, Anna-Christa Bjerg

Afbud: Jakob Tilma og Jacob Neergaard

Sted: Mødet blev afhold via Zoom

 1. Godkendelse af dagsorden
 1. Referent ifølge turnuslisten

Søren Mohr Jensen, da Anna-Christa Bjerg kom lidt senere til mødet

 1. Bordet rundt
   
 2. Arbejdet med kongres 2021
 3. Arbejdet i styregruppen og partnergruppen V/Stig O.

Rigtig flot partner-indsats. Ros til partner-gruppen.

Turprogrammet er næsten på plads, men vi mangler at få bekræftet nogle ting, men vi mangler at få nogle medlemmer som tur-guider, hjælpere osv. Der er ved at blive udarbejdet et brev, som skal sendes ud til medlemmerne i DFLJ.
 

PR gruppen starter presse-rullet, som kører i gang i næste uge (36). PR gruppen skal kontakte Jacob Neergaard, når vi tager fat i IFAJ, som også kan modtage vores video.
 

Indkommet forslag om guiders deltagergebyr ved kongres blev behandlet. Såfremt Budgettet , der er konservativt sat, holder, og IFAJ kongressen løber rundt vil vi gerne lave et evalueringsarrangement, som er del af budgettet, for de frivillige. Budgettet tilpasses dog, så tour-guider, der deltager i kongressen, ikke betaler for de dage, hvor de guider eller yder en anden indsats af en vis størrelse. Det vurderer vi er en fair løsning, som er nødvendig for at tiltrække tour-guider.

 1. Møder siden sidst
 2. Generalforsamling

Godt arrangement.

 1. Besøg hos Søren Søndergaard + Organic Plant Protein

Gode arrangementer

 • Nordic harvest
   

Der var et meget begrænset deltagelse, hvor der var 8 tilmeldte, men kun 3 deltagere mødte op. Vi skal huske at minde de tilmeldte om at arrangementet bliver til noget. Det er arrangements-tovholderens ansvar.
 

 • Bio Refine
   

11 deltagere og god debat. Det var godt valg at mødes før den officielle lancering, det er værd at notere sig.

Tilmeldingensformularerne i Google, skal mødearrangør have adgang til fra Jacob Tilma.

 1. Kommende møder
  1. Debatmøde på Christiansborg oktober v/F
   1. Frederik er i gang med at arrangere dette igen i år
     
  1. Besøg hos Foss i Hillerød – produktion og hvordan kommunikerer de med landbrug  Frederik undersøger – efterår (på stand by)
  1. Besøg hos Chr. Hansen – produktion (efterår) Frederik undersøger efterår (stand by)
  1. Besøg på Rokkedyssegaard – Jacob Neergaard 
  1. Besøg hos kemifirmaer – Tilma og LFT
   1. Bestyrelsen vil arbejde på at genindføre traditionen med at mødes med Fødevareministeren og så arbejdes der på igen at møde landbrugsordførerne på Christiansborg til oktober. Mødet med ministeren forsøges planlagt i november

 2. Annette Eckholdt har foreslået besøg på Kornets Hus i Nordjylland ved Hjørring, og det blev besluttet at undersøge muligheden for at GF 2022 kan afholdes i den forbindelse – Frederik kan stå for indledende kontakt.

 3. Frederik vil også se om at generalforsamlingen 2022 kan afholdes ved Kornets Hus i Hjørring. Evt. kunne Aurion også være et besøgssted. Vi kan også se videre på om vild med vilje, kunne være en interessant vinkel.
 • Frederik arbejder også på et møde med Fødevareministeren
 • Søren vil prøve at finde en relevant blogger med et oplæg på 15 til 20 minutter, f.eks. hos DI Fødevarer kombineret med et oplæg fra dem også.
 1. Forslag fra generalforsamling
 2. Hvordan forholder vi os til forslaget om medlemmer blandt bloggere vedr fødevarer og landbrug. Udvalg nedsættes, der kan komme med forslag.


Bestyrelsen vurderer ikke, at der er noget i vedtægterne, der forhindrerat fødevarebloggere kan være medlemmer af foreningen.
 

 1. Nyt fra kassereren (pkt. 8)
 2. Nyt fra kassereren v/ Anna-Christa –kontingentopkrævning, regnskab mv.

Der er blevet udsendt opkrævning af kontingent, igennem Dinero nu, og det ser ud til at virke som det skal. Nu holder vi øje med at betalingerne begynder at komme.

Der er også kommet nogle nye medlemmer 8-10 stykker.

 1. IFAJ-arbejdet siden sidst

Ingen opdatering

 1. Næste møde
 2. 23. November kl. 20-21.30
 1. Evt.

Ift. IFAJ kongressen skal vi være meget tydelige omkring hvordan Corona-status er i landet og hvor de kan finde den rette information. F.eks. Skal PR-gruppe fortælle omkring hvor mange der er vaccineret. Hvis det der kommer krav om vaccine.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search