skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Referat fra bestyrelsesmøde 12. januar

Sted: Digitalt møde på Zoom

Tid: Onsdag d. 12. januar 2022 kl. 20.00 – 21.30

Til stede: Frederik Thalbitzer, Jakob Tilma, Søren Mohr, Stig Oddershede, Jacob Neergaard, Anna-Christa Bjerg og Claus Haagensen

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 • Referent ifølge turnuslisten

Claus

 • Bordet rundt

Ingen bidrag

 • Nyt fra kassereren

På sidste møde var der 28 medlemmer i restance. Tallet er nu reduceret til 13 medlemmer. Der står 48.000 kr. på kontingentkontoen.

Anna-Christa orienterer om udsendelse af de første 10-15 partner-fakturaer efter aftale med partnergruppen. Jørgen Lund og Anna-Christa kommunikerer vedr. partner-fakturaer.

Henrik, Anna-Christa og IFAJ-kontoret i Canada snakker sammen vedr. betalingssystemet til brug for de deltagere, som tilmelder sig kongressen. Vi vil genbruge systemet fra sidste gang.

 • Møder siden sidst

Webinar d. 17.november 2021 med Food Nation for medlemmer af IFAJ. Der deltog ca. 80-90 i et fint arrangement, som også kan ses på nettet: https://www.youtube.com/watch?v=VbpHxk0uMew&t=1393s

 • Kommende møder
 • Møde med madbloggere

Søren har kontaktet en madblogger, har ikke fået svar; rykker videre

 • Besøg hos Foss i Hillerød, Frederik

På stand by indtil efteråret

 • Besøg hos Chr. Hansen, Frederik

På stand by indtil efteråret

 • Besøg på Rokkedyssegaard, Jacob Neergaard

Undersøger mulighed for besøg sensommer el. tidligt efterår

 • Besøg hos kemifirmaer, Tilma og Frederik

Venter til efter corona

 • Besøg hos Kornets Hus i Nordjylland, Frederik

Måske mulighed for GF 2022 eller evt. senere

 • Medlemshvervning

Gennemgang af tidligere beslutning vedr. medlemshvervning.

Landboforeninger: Søren overdrager listen til Jacob N.

Presseafd. i L&F: Frederik kontakter dem

Biogasanlæg i DK: Jakob Tilma kontakter

Andelsselskaber (de store): Claus kontakter

Frederik har sendt DFLJ-pjecen til alle i bestyrelsen. Den er også vedhæftet denne mail, som indeholder referatet til godkendelse.

Forslag om oprettelse af LinkedIn profil for foreningen, Søren opretter.

 • IFAJ kongres 2022

Stig orienterer om arbejdet lige nu. Der bliver arbejdet hårdt med at være klar til at åbne for tilmeldingerne til kongressen med start fra fredag d. 14. januar. Det bliver kun tilmelding, betalingen kommer senere i form af udsendte fakturaer til de tilmeldte.

Turbeskrivelserne er opdateret og lagt på nettet. Styregruppen holder nu møde hver uge.

Økonomioversigt viser, at vi går frem mod kongressen med en sund økonomi.

Detailplanlægning af turene skal bruges til kongresbogen, som bliver en fyldig bog. Den ligger klar, når deltagerne ankommer til Danmark.

Frivillige til bemanding af opgaver i Vingsted og underholdning ved festen er nogle af de opgaver, som trænger sig på.

Stemningen er god og arbejdet kører godt i de forskellige grupper. Stor ros fra bestyrelsen til alle i styregruppen og partnergruppen for et godt stykke udført arbejde 😉

PR-gruppen holder jævnligt møder. Søren opdaterer hjemmesiden. Der er en del gammelt indhold, der skal ud og nye partnerskaber skal indføjes. Alle turene skal ind på hjemmesiden og mange partnere skal levere logo’er til hjemmesiden. Meld gerne ind hvis I ser fejl på siderne.

Gennemgang af vores Facebook-strategi: ca. ét opslag pr. uge med tekst/fotos eller videofilm. Det er vigtigt, at der hele tiden publiceres noget løbende på siden. Indtil videre er der en del interaktion på de forskellige opslag.                  

 • IFAJ-arbejdet siden sidst

Jacob N. fortalte, at der ikke havde været noget IFAJ-møde siden sidste DFLJ-best.møde. Der er IFAJ-møde sidst i januar. Jacob er i kontakt med styregruppen, således at han er klar til at referere videre til IFAJ

Medlemmerne skal inviteres til at deltage i årets IFAJ-konkurrence. Stig får tilsendt betingelserne for deltagelsen i konkurrencen og Claus er tovholder ift. dommerne  og upload af de danske vindere til IFAJ-konkurrencen. Stig sender invitation til deltagelse ud til alle medlemmerne. Dommerne i konkurrencen er: Rasmus Lind, Laura Kold, Jacob Neergaard og Claus Haagensen.

 1. Næste møde

Det afholdes tirsdag d. 8. marts kl. 20.00 – 21.30 digitalt på Zoom. Frederik udsender dagsorden, link og evt. bilag.

Back To Top
×Close search
Search