skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Referat: Bestyrelsesmøde i DFLJ den 9/3-2021

REFERAT af Bestyrelsesmøde den 9. marts 2020 afholdt som Zoom -møde.
Til stede: Frederik Thalbitzer, Anna-Christa Bjerg, Claus Haagensen, Søren Mohr, Stig Oddershede
Afbud: Jacob Neergaard og Jakob Tilma

1.                         Dagsorden godkendt

2.                         Referent; Stig

3.                         Bordet rundt: Intet

4.                         Nyt fra kassereren: Status på kontingent: Alle medlemmer har indbetalt kontingent for 2020 bortset fra 10 medlemmer. Kontingentopkrævning for 2021 udsendes medio april. Det tilstræbes at virksomheder, der har flere medlemmer, får én samlet opkrævning med navne på medlemmerne.
Status på regnskab: Der er indberette moms og der er afleveret bilag så regnskabet kan færdiggøres hos foreningens revisor.  

5.                         Seneste møder: Der var ca. 25 tilmeldte til debatmødet om sameksistensen imellem  kommunikatører og journalister. Et spændende møde med gode og ærlige oplæg omkring dilemmaer og roller, valg og fravalg med udgangspunkt i konkrete eksempler. Stor tilfredshed omkring arrangementet.  

6.                         Medlemshvervning: Foreningen har omkring 140 medlemmer og vi vil gerne have flere inden for landbrugs- og fødevarerelaterede erhverv i fødevareklyngen. Søren undersøger kommunikationsafdelinger i landboforeninger. Anna –Christa kigger på landbrugsskolerne, Claus kontakter de store andelsselskaber og grovvarevirksomheder og Frederik ser på mulighederne inden for universiteter og myndigheder. Anna-Christa sender opdateret medlemsliste til bestyrelsen. Desuden  blev de drøftet om journaliststuderende kunne tilbydes et medlemskab på favorable vilkår. Frederik undersøger om vi kan tilbyde det via FB-platformen.

7.                         Generalforsamling: Generalforsamlingen søges afholdt i starten af juni i København, gerne i dagene 7.- 9. juni. Det undersøges om vi kan afholde mødet hos DLR. Såfremt det ikke er muligt at gennemføre en fysik generalforsamling bliver den afholdt digitalt. Nærmere information følger. (Frederik). På valg er formanden, Jakob Tilma og Søren Mohr. Alle er villige til genvalg.

8.                         Kommende møder: 

  • Evt. Webinar om CO2-afgifter – konsekvenser for landbruget –efter påske (Frederik)
  • Webinar om nye forædlingsteknikker  muligheder og begrænsninger ult. april (Frederik og Stig)
  • Besøg hos Søren Søndergaard, formand for L&F (Frederik) –undersøge besøg på bedriften i maj
  • Nordic Harvest i Taastrup (Jacob N.) – undersøger muligheden for besøg i vækstsæsonen
  • Møde på Foulum og kvægforskning (Frederik) , er i dialog med Foulum
  • BioRefine Denmark, Nybro, (Stig) græsproteinanlæg ved Varde – besøg i august
  • Besøg på Rokkedyssegaard (Jacob N) – bær, saft og marmelade producent
  • Kemifirmaer (Jakob T. og Frederik) – det bliver først aktuelt, når det hele åbner op igen.
  • Besøg hos Foss i Hillerød (Frederik) – sat på stand by til efteråret


9.                         Arbejdet med IFAJ kongres 2022:
Stig, der er i IFAJ 2022 styregruppen, redegjorde for status. I slutningen af januar fik vi grønt lys fra IFAJ’s præsidium, til at Danmark kan afholde kongressen i 2022 – efter at både kongressen i 2020 og 2021 blev aflyst og erstattet af en virtuel kongres. Kongressen kommer til at finde sted i ugen den 27. juni – 3. juli 2022 med base på Vingsted Centret. Før kongressen skal der arrangeres en bootcamp den 24.-26. juni for Young Leaders/Master Class. Styregruppen har haft møder med PR-gruppen og Sponsorgruppen, og der er kontakt til de frivillige, der har stået på stand-by.  Der er i samarbejde med sponsorgruppen udarbejdet et slogan for kongressen: Smarter farming and food production for green and sustainable growth. Bestyrelsen tager det nye slogan til efterretning.
Sponsorgruppen forbereder at tage kontakt til sponsorer og partnere i bestræbelsen på at sikre det økonomiske fundament for kongressen og sikre, at deltagergebyrerne lander på et rimeligt niveau. Programmet for ugen er clearet af med IFAJ og der kommer til at være fire dage med ekskursioner i løbet af ugen. Der er brug for frivillige, der kan bidrage på forskellige niveauer, blandt andet i PR-gruppen, der arbejder med content til hjemmeside, facebook og andet.  


10.                       IFAJ arbejdet siden sidst:
Jacob har deltaget i et executive-møde i januar, hvor den nye konference plan blev godkendt enstemmigt af alle medlemslande. Stig har deltaget i et møde med repræsentanter for kommende kongres-lande for at gennemgå behovet for opdateringer af retningslinjer for kongresseer. Her blev det blandt andet drøftet om man skal stille krav om vaccinepas/lyntest for deltagere, biosecurity ved gårdbesøg og samt online transmittering af Delegat Assembly med mulighed for eksponering af sponsorer udenfor den fysiske kongres.
Til IFAJ-konkurrencen om journalistiske produkter har Claus modtaget 19 bidrag fra medlemmer inden for de tre kategorier; artikler, audio og digitale medier. Dommerpanelet har vurderet bidragene, og vinderne vil blive afsløret på foreningens generalforsamling

11.                       Næste møde:  11. maj kl 20.00-21.30

12:                        Eventuelt: Intet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search