skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Referat: Bestyrelsesmøde i DFLJ den 5/1-2021

Tilstede: Frederik Thalbitzer, Anna-Christa Bjerg, Jakob Tilma, Stig Oddershede, Søren Mohr Jensen, Jacob Neergaard og Claus Haagensen.

 • Godkendelse af dagsorden

Fremsendt dagsorden godkendt.

 • Referent

              Claus H.

 • Bordet rundt

Formanden byder velkommen til det nye medlem i bestyrelsen, Søren Mohr Jensen, som afløser Rasmus Willesen, som har valgt at træde ud af bestyrelsen. Kort runde hvor hvert medlem kort præsenterer sig.

 • Nyt fra kassereren

Anna-Christa orienterer om kontingent-situationen, der er sendt anden rykker til et antal medlemmer.

Regnskabsprogrammet Dinero kan opsættes til at udsende fakturaer automatisk. Det overvejer kassereren at gøre brug af.

 • Møder siden sidst

”Fokus på conservation agricultre” var temaet på et medlemsmøde som blev holdt både fysisk og digitalt. Der var et fint fremmøde med 15 deltagere i alt; 3 fysisk og resten digitalt. Der var 5 oplæg og efterfølgende spørgsmål og debat.

 • Kommende møder

Møde om kommunikation, Jacob Tilma ansvarlig. Allan Secher Boye Thulstrup, næstformand I Dansk journalistforbund og Christian Ingemann Nielsen, journalist i Bæredygtigt Landbrug har begge sagt ja til at deltage i et debatmøde om kommunikation. Mødet planlægges til afholdelse i februar uden for skolernes vinterferie. Moderator er Frederik Thalbitzer. Invitationen sendes ud hurtigst muligt.

Afholdes som zoom-møde.

Besøg hos Foss i Hillerød (Frederik) – sat på stand by til efteråret

Besøg hos Chr. Hansen- produktion (Frederik) – sat på stand by til efteråret

Besøg hos Søren Søndergaard, fm for L&F (Frederik) – der undersøges om vi kan besøge ham på bedriften i maj måned

Nordic Harvest i Taastrup (Jacob N.) – undersøger muligheden for besøg i vækstsæsonen, forhåbentlig i maj måned.

Møde på Foulum og kvægforskning (Frederik) – udsat fra november, vi afventer svar fra Foulum

BioRefineNybro, kommende proteinanlæg ved Varde (Stig) – anlægget er klar til maj når græsset også er klart. Stig undersøger nærmere

Besøg på Rokkedyssegaard (Jacob N) – bær, saft og marmelade producent, Jacob undersøger nærmere

Kemifirmaer (Jakob T. og Frederik) – det bliver først aktuelt, når det hele åbner op igen.

Planlægningen af alle arrangementer er selvfølgelig med forbehold for covid-19 situationen.

 • Arbejdet med kongres i 2021

Stig orienterede om arbejdet i styregruppen. Grundet den stadig alvorlige coronasituation havde styregruppen i november besluttet at aflyse kongressen i Danmark i 2021.

Derefter havde styregruppen kontakt med Schweitz for at høre om mulighederne for at dele kongressen i 2022. Schweitz meddelte derefter, at de ville rykke kongressen til 2024, således at Danmark kunne afholde kongressen 2022.

Dette vil betyde, at de lande, som er godkendt til afvikle kongresserne de næste 5 år frem, skal acceptere, at hele tidsplanen forskydes. Styregruppen er i dialog med præsidiet i IFAJ om dette, og d. 27. januar i år vil der foreligge et svar fra IFAJ til styregruppen. Vi håber, at planen bliver godkendt, og Danmark dermed afholder kongressen i 2022.

Styregruppen har allerede forhåndsreserveret Vingsted Kongrescenter fra d. 26. juni til 2. juli 2022.

Styregruppen er klar til at sætte gang i en diskussion om temaet for den kommende kongres og hvad vi skal koncentrere os om i tiden frem til kongressen. Der afholdes møde i februar med styregruppen og repræsentanter fra bestyrelsen.

Hjemmesiden for IFAJ 2022 skal opdateres. Søren og Jakob T. er ansvarlige. Sponsorgruppen arbejder stærkt videre. Jakob T. bistår sponsorgruppen ift. kontakter til dele af fødevareklyngen.

Pressegruppen skal også indkaldes og fortsætte arbejdet.

Vi venter dog alle med spænding på afgørelsen i IFAJ’s præsidium d. 27. januar.

 • IFAJ-arbejdet siden sidst
 • Vores kontakt til IFAJ, Jacob N fortalte, at der ikke havde været IFAJ-møde siden sidste bestyrelsesmøde. Jacob N. kontakter Frederik og Stig i januar for at blive opdateret på status på kongressen i Danmark inden afholdelse af næste IFAJ-møde.
 • Årets IFAJ konkurrence

Vinderprisen i årets artikelkonkurrence plejer at være en tur til årets IFAJ-kongres. Da den imidlertid ikke finder sted i år, blev det besluttet, at vinderpræmien i år er 3.000 kr. Frederik havde forberedt en udsendelse til medlemmerne, som blev diskuteret og godkendt til udsendelse straks.

Claus H. spørger Egon Kjøller og sidste års vinder, Morten Damsgaard om de vil være med i dommerkomitéen. Den består også af Jacob Neergaard og Claus Haagensen.

 • Evt.

På næste møde bør vi diskutere, hvordan vi får hvervet flere medlemmer til foreningen.

Næste møde tirsdag. 9. marts kl. 20.00 til 21.30

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search