skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Referat: Bestyrelsesmøde i DFLJ den 28/10-2020

 • Godkendelse af dagsorden

Ingen indvendinger til dagsordenen.

 • Referent – forslag til turnusliste er vedlagt

Rasmus Willesen

 • Bordet rundt
   
  Rasmus Willesen trækker sig fra bestyrelsen i DFLJ. Søren Mohr, DAKA, står til at skulle tage pladsen og har indvilliget. Rasmus overdrager til Søren.
 • Nyt fra kassereren

Kassereren v/ Anna-Christa –kontingentopkrævning, regnskab mv.

Kontingent er opkrævet hos alle. En del har betalt, og der er rykket hos de resterende. Alle, der ikke har betalt endnu, har fået en påmindelse eller en rykker. Er gjort gennem Dinero. 56 medlemmer mangler at indbetale.

DFLJ har været kvartalsmomspligtige siden foreningen blev momsregistreret op til kongresplanlægningen. Men momsperioden er for nylig ændret, og foreningen er nu gået over til at være halvårligt momspligtige, så der skal først indberettes efter nytår.

 • Møder siden sidst

Mødet på Christiansborg primo oktober med Frederik Thalbitzer som arrangør.

Mødet blev afholdt på Axelborg, da Christiansborg ikke var muligt. Mødet var godt, og det klædte mødet at have en L&F-repræsentant med i form af Niels Peter Nørring, klimadirektør i L&F.

 • Kommende møde

Møde om kommunikation – Tilma

Der er drøftet forskellige muligheder for mødet. Overordnet set er det en udfordring at mødes grundet Corona-restriktioner. Overvejet at blive lavet som webinar. DJ’s næstformand vil gerne være med til at diskutere roller mellem journalister/kommunikatører. Der blev diskuteret mulighed for at gøre det digitalt ud fra to fysiske lokationer i hhv. Jylland og på Sjælland. Der bliver gået videre med at undersøge den model. 

Møde om reduceret jordbearbejdning sammen med FRDK – Frederik

Et fælles arrangement om reduceret jordbearbejdning og effekten på klima. Forhåbentlig slutningen af november tæt på København hos en landmand. Dernæst et par indlæg fra bl.a. FRDK, og KU.

Besøg hos Foss i Hillerød

produktion og hvordan kommunikerer de med landbrug  Frederik undersøger – efterår (på stand by)

Ingen fremdrift lige nu.

Besøg hos Chr. Hansen

produktion (efterår) Frederik undersøger efterår (stand by)

Ingen fremdrift lige nu.

Mulige bud på kommende møder:

 • Besøg hos Søren Søndergaard, kommende formand for L&F.
 • Jacob Neergaard undersøger muligheden for at besøge Nordic Harvest i Taastrup, der starter produktion af vertikalt landbrug.
 • Møde på Foulum om kvægforskning: LFT tager den.
 • Økologisk græsproteinproduktion – raffinaderi kommer i gang næste år. SO tager den.
 • Besøg på Rokkedyssegaard – Jacob Neergaard tager den.
 • Besøg hos kemifirmaer. Tilma og LFT hører ad.
 • Arbejdet med kongres 2021
  • Arbejdet i styregruppen og sponsorgruppen V/Stig O.
   • Førsteprioritet er at holde kongressen i Danmark i 2021, men vi må også være realistiske og sige, at chancerne svinder. Grænser for hvor meget man kan gå tilbage til IFAJ og udskyde mere. Blev talt om at have det i to lokaliteter, hvor man bruger en halv dag til at rejse imellem. Styregruppen har haft en god snak med den schweiziske styregruppe, der arbejder på at afholde kongressen i 2022. Afventer respons fra den schweiziske styregruppe, som vil diskutere det. Megen tvivl om IFAJ 2021 i Danmark kan lade sig gøre, og derfor er dette et godt alternativ. Ift. hotelovernatning og deadline for afbestilling skal der i januar senest tages en beslutning om, hvorvidt vi kan afholde i 2021.  
    • Bred opbakning til den løsning. Alternativet er at søge om at komme efter Canada, hvilket først vil være 2025.
  • Økonomi og Coronavirus – drøftelse af muligheder og mulige konsekvenser
 • IFAJ-arbejdet siden sidst
  • v/Neergaard

IFAJ har lavet portal ift. vidensdeling, eventkalender, og hvor man kan se medlemmer. Hver national forening skal godkende ansøgerne. Der er udfordringer med oprettelse.

I IFAJ har en arbejdsgruppe arbejdet på Vision2025, og de er kommet med anbefalinger. Ikke banebrydende men mindre vedtægtsændringer, som skal modernisere.

 • Næste møde

5. januar klokken 20.

 • Evt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search