skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Referat: Bestyrelsesmøde i DFLJ den 8/6-2020

Referat: Bestyrelsesmøde I DFLJ Den 8/6-2020

Bestyrelsesmøde i Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister 8/6 – 2020

Deltagere: Frederik Talbitzer, Anna-Christa Bjerg, Per Henrik Hansen, Rasmus Willesen, Stig Oddershede og Claus Haagensen. Afbud: Karsten Himmelstrup

  • Valg af referent

Claus Haagensen valgt

  • Godkendelse af dagsorden

Formanden har udsendt dagsorden på mail. Dagsorden godkendt.

  • Gennemgang af dagsorden og øvrige punkter ved Generalforsamling – derunder mulige kandidater og forslag til kontingent

Formandens beretning var udsendt til bestyrelsen op forhånd. Bestyrelsen bakker enstemmigt op om formandens beretning.

Det reviderede regnskab er nu elektronisk underskrevet af hele bestyrelsen. Vi får et antal udprint fra Elley Revision til generalforsamlingen.

Forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen:

”Generalforsamlingen bakker op om anmodningen fra IFAJ’s præsidium om at Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister organiserer IFAJ’s kongres i 2021. Planlægning og gennemførelse af kongressen ledes af en Styregruppe nedsat af DFLJ-bestyrelsen. Styregruppen refererer til og arbejder under ansvar over for bestyrelsen. Styregruppen inddrager efter behov andre medlemmer af foreningen i arbejdet med kongressen.”

Forslag fra bestyrelsen om uændret kontingent for 2020.

Anna-Christa gennemgår regnskabet med Elley Revision og fremlægger regnskabet på generalforsamlingen. De kritiske revisorer har godkendt regnskabet.

Dirigenten skal fysisk underskrive regnskabet efter generalforsamlingen.

Gennemgang af valg til bestyrelsen, valg af revisorer og resten af det praktiske.

  • IFAJ 2021

Den nye styregruppe er nu nedsat og består af Stig Oddershede, Hanne Gregersen og Henrik Lomholdt. Gruppen afventer beslutning på generalforsamlingen vedr. IFAJ 2021 i Danmark.

IFAJ 2020 mødet afholdes digitalt i år i løbet af uge 26. Torsdag d. 25.06 afholdes delegeretmødet og her har DK tre delegerede. Efter generalforsamlingen i Odense mødes bestyrelsen og afgør, hvem der repræsenterer DK.

Fredag d. 26.06 kl. 16.00 danske tid har DFLJ ca. to timer med overskriften ”A Toast to Denmark”. Asger Christensen, MEP, styregruppen og PR-gruppen fylder programmet ud med film og orientering om IFAJ 2021 i Danmark.

  • Evt.

Reminder om generalforsamling udsendes til medlemmerne snarest.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search