skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Referat fra bestyrelsesmøde i DFLJ, 13. september 2017

Referat Fra Bestyrelsesmøde I DFLJ, 13. September 2017

Referat fra bestyrelsesmøde i DFLJ, 13. september 2017
Holdt som telemøde på Messenger.

 

Deltagere:
Frederik Thalbitzer, Anna-Christa Bjerg, Claus Haagensen, Karsten Himmelstrup og Per Henrik Hansen (referent).
Afbud: Rasmus Willesen.

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt med den tilføjelse at konstituering tages med under pkt. 2.

Pkt. 2. Valg af referent og konstituering: Per Henrik referent i dag.

Karsten overtager kassererposten fra Anna-Christa når AC har fået adgang til vore konti hos Nykredit, hvilket kræver en del bureaukratisk arbejde. Når Karsten overtager hvervet som kasserer, skal både han og AC have adgang til vore konti således at AC kan fungere som reserve-kasserer.
Genvalg til alle andre poster. Det vil sige:
Formand: Frederik Thalbitzer (generalforsamlingsvalgt)
Næstformand: Claus Haagensen
Sekretær: Anna-Christa Bjerg
Kasserer: Karsten Himmelstrup (med Anna-Christa som back up)
IFAJ-repræsentant/international sekretær: Per Henrik Hansen
Medlemmer af bestyrelsen: Rasmus Willesen og Anne Krog Kjærsgaard.

Pkt. 3. Bordet rundt: Per Henrik har endnu ikke fået dagsorden for IFAJ executivmødet i Tjekkiet i oktober, men vil sende den ud til bestyrelsen når den kommer. Enighed om at bevilge de ca. 2000 kr. som flybillet til Prag og deltagerbetaling koster.

Frederik har forsøgt at få manglende underskrifter fra bestyrelsesmedlemmer og dirigent på årsregnskaberne for 2015 og 2016, men under postgangen er de originale regnskaber forsvundet. Formentlig er de endt hos Elley Revision der har oplyst, at de har hvad de skal bruge.

Anna-Christa vil undersøge om hun ligger inde med kopier af regnskaberne med præcis samme formuleringer som er vedtaget af generalforsamlingerne i 2016 og 2017.

Pkt. 4. Evaluering af den ekstraordinære generalforsamling 8. september: Enighed om at det var en vellykket generalforsamling med en god stemning. Når vi skal revidere vedtægterne, skal vi huske at få indføjet en bestemmelse om fuldmagter og en tidfrist for årsregnskabets aflevering til revisorerne.

Pkt. 5. Kommende medlemsmøder:

  • november fælles møde med Verdens Rigeste Landmænd med oplæg fra en af Berlingskes Cavling-vindere og professor Jørgen E. Olesen. Frederik laver en invitation til vores medlemmer som Anna-Christa sender ud. Per Henrik sørger for omtale på hjemmesiden.
  • Anna-Christa og Rasmus fortsætter det arbejde med medlemsundersøgelse og møde om foreningens fremtid som de skitserede på generalforsamlingen den 8.
  • Gambia-møde 27/9 på Landbrugsavisen: Indtil videre kun to tilmeldte, ud over de tre oplægsholdere. AC sender en reminder ud i næste uge.
  • Frederik er i gang med at arrangere et debatmøde med landbrugs- og fødevareordførere på Christiansborg 13. oktober. Indtil videre har to ordførere givet tilsagn om at deltage, Frederik arbejder på at få flere med. Invitation sendes ud til medlemmerne i næste uge.
  • Møde om Facebook: Karsten og Per Henrik vil planlægge et møde sammen. Målet er at holde det i januar 2018.
  • Møde om udflytning af styrelser under Fødevareministeriet: Udskydes til foråret. Planlægges af Karsten og Anna-Christa sammen.
  • november inviteres alle medlemmer til møde om hvervning af sponsorer til IFAJ 2020 kongressen. Mødet holdes hjemme hos Gudrun Andreasen og planlægges af IFA 2020 PR-gruppen (Claus, Hanne Gregersen, Gudrun Andreasen).

Pkt. 6. Medlemshvervning: Claus og Frederik vil gennemgå den flyer der senest blev revideret i maj og komme med forslag til opdatering. Når ny udgave er godkendt af bestyrelsen, vil vi kontakte potentielle medlemmer. Frederik vil lave en liste over de organisationer hvor der er potentielle medlemmer. Listen deles mellem os så alle i bestyrelsen får et antal at kontakte.
Anna-Christa vil til hele bestyrelsen udsende et link til den nuværende medlemsliste på Google Drev.

Pkt. 7. Nedsættelse af gruppe der begynder at se på vedtægterne: Udskudt til efter mødet om foreningens fremtid.

Pkt. 8. Evaluering af om Messenger er en god måde at holde telefonmøde: Trods lidt bøvl da Frederik ringede os andre op er Messenger klart bedre end Skype. Først og fremmeste bedre lyd. Det bedste er dog fortsat IFAJ’s Go To Meeting når vi kan bruge den løsning.

Pkt. 9. Næste møde: Torsdag 26. oktober kl. 20 – 22 på Go To Meeting eller Messenger. Per Henrik undersøger om vi kan bruge GTM.
Medlemshvervning skal med på dagsordenen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search