skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Referat Bestyrelsesmøde den 8. juni 2015

Referat Bestyrelsesmøde Den 8. Juni 2015
AU Foulum, Tjele. Dato: 07.05.15 Foto: Claus Haagensen

Referat

Bestyrelsesmøde den 8. juni 2015, kl. 14.30 – Landbrugets Mediehus, Langeskov

Deltagere: Niels D., Anita, Per Henrik, Bøje, Niels J. Ulla og Frederik deltog pr telefon

 • Valg af næstformand: pt ingen
 • International sekretær: pt Per Henrik Hansen
 • Kasserer: pt Niels Jørgensen (Niels J holder om et år på begge sine poster)
 • Sekretær: pt Niels Jørgensen – et føl ønskes til denne funktion
 • Referent: pt ingen Web-master og Facebook administrator: pt ingen Web-master, pt Per Henrik FB ad
 • Forslag udbedes – vi har pt kun et arrangement i august
 • Kan vi hverve flere medlemmer?
 • Niels DH fortæller om seminar i Schweiz i slutningen af april
 • Andet om IFAJ v Per Henrik
 • Kongressen New Zealand
 • Status på oversættelse af årets artikelvinder
 • Vores holdninger til at være aktive i en særskilt europæisk organisation
 • Hvem skal fremover repræsentere os (hvis nogen), når Gudrun træder tilbage?

Pkt. 1. Godkendelse af seneste referat

Godkendt uden bemærkninger. For fremtiden: Referat ud senest en uge efter mødet. Kommentarer senest en uge efter, at referatet er sendt ud.

Pkt. 2. Kort om siden sidst v alle

Intet under dette punkt.

Pkt. 3. Forløbet af generalforsamling og besøget hos DJF, Foulum

Enighed om, at det var et fint arrangement, Claus Bo havde strikket sammen. Udmærket generalforsamling. Eneste minus var det lave antal deltagere.

Pkt. 4. Konstituering af bestyrelsen:

 • Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
 • Næstformand: Frederik
 • International sekretær: Per Henrik
 • Kasserer: Niels J.
 • Sekretær: Niels J. suppleret af Anita, der er føl i 2015-16
 • Referent: Niels J.
 • Web-master Anita. Per Henrik styrer Facebook.

Pkt. 5. Kommende aktiviteter i 2015:

 • Vi har aftalt møde med Lars Hvidtfeldt den 11. august hjemme hos ham. Frederik laver aftalen færdig.
 • Besøg hos Jyske Bank TV i Silkeborg ultimo september. Anita tager sig af
 • Besøge mink-auktion i Glostrup primo december. Ulla koordinerer. (Ulla har meldt tilbage, at der ikke er auktion i december. Ulla foreslår i stedet primo februar).
 • Besøge den nye fødevareminister straks efter udnævnelsen. Bøje laver aftale.
 • Besøg hos BASF i Ludwigshafen, medio november. Formanden går videre med invitationen.
 • Vi drøftede, om vi skal holde fast i et møde med fødevareministeren lige efter Folketingets åbning primo oktober. Vi traf ingen beslutning.

Pkt. 6. Medlemssituationen – status v Niels J.

Niels J. fortalte, at vi netop nu har 139 medlemmer. Meget få fra dagspressen, flest fra fagbladene og informationsafdelingerne.
Niels J. begynder at opkræve kontingent nu. Det koster traditionelt et antal medlemmer. Vi aftalte at supplere opkrævningen med en kort tekst om foreningens arrangementer og hjemmeside. Anita laver teksten.

Pkt. 7. IFAJ

Formanden refererede fra IFAJ-seminar i Schweiz/Italien. Der er mere om seminaret i IFAJ’s seneste News Alert.

Per Henrik fortalte, at IFAJ skifter sekretariat. Det bliver nu overtager af et par canadiske journalister.

Per Henrik fortalte, at antallet af lande, der gerne vil være medlem af IFAJ, nærmest er eksploderet. Blandt ansøgerne er Israel, Bosnien, Indien, Tyrkiet, Iran, Somalia og en række fattige afrikanske lande.

På kongressen i New Zealand bliver der vedtaget nye vedtægter, så lande kan blive medlem uden at have pressefrihed.
Deres foreninger skal blot erklære, at de er tilhængere af pressefrihed.

Vi kender til fem personer, der deltager i kongressen i New Zealand: Niels D., Per Henrik, Egon Kjøller, Jørgen Lund og Aage Krogsdam.

Både artikel og tv-program er oversat og sendt til IFAJ i tide.

Bestyrelsen besluttede at honorere Anita per kulance for det arbejde, hun har lavet med at gøre tv-programmet klar, bl.a. med undertekster.
Niels J. aftaler med Anita.

Gudrun har papirerne fra vores nye sponsor. Niels J. kontakter Gudrun, så vi kan få dette års støtte udbetalt.

Pkt. 8. ENAJ

Frederik refererede fra ENJ-mødet i Riga, at man har problemer med at få sendt orientering bredt ud. For eksempel kendte ikke alle vores øko- seminar.
ENAJ planlægger at lave et pressekort. Det støtter vi ikke.

Efter en debat om fordele og ulemper ved ENAJ konkluderede formanden: ENAJ tilbyder nogle gode interessante ting, som vi har fornøjelse af. ENAJ må ikke overskygge IFAJ. Vi fortsætter som medlem af ENAJ, så længe vi ikke skal betale kontingent. Vi deltager i de to årlige møder, hvis vi kan bruge dem til noget. Vi beslutter fra gang til gang, hvem der deltager.

Pkt. 9. Gambia-projektet v Per Henrik

Per Henrik fortalte, at vi venter på at få vores ansøgning om støtte til det store projekt godkendt. Når det sker – snart, får han selv, Frederik og Finn Asnæs

Formanden understregede, at vi andre er parate til at hjælpe, hvis vi kan.

Pkt. 10. Hjemmeside og Facebook
Hvordan skal de bruges, og er vores hjemmeside opdateret og tidssvarende?

Anita er parat til at lave vores hjemmeside om til en mere moderne og tidssvarende udgave. Hun fik nogle tip til indhold. Per Henrik foreslog at kigge på nogle af de andre IFAJ-medlemmers hjemmesider for at få ideer.

Niels J. sender foreningens logo til Anita.

Pkt. 11. Eventuelt

Niels J. mindede om, at generalforsamlingen pålagde bestyrelsen at fremlægge planer for en kommende IFAJ-kongres i Danmark på næste års generalforsamling. Vi tager det op på næste møde i bestyrelsen.

Vi holder næste møde i bestyrelsen i forbindelse med Jyske Bank TV arrangementet i september.

Niels Jørgesen den 10. juni 2015

 

 

 

 

Anita Corpas

ADMINISTRATOR

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search