skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Referat Bestyrelsesmøde den 18. september 2015

Referat Bestyrelsesmøde Den 18. September 2015

AU Foulum, Tjele. Dato: 07.05.15  Foto: Claus Haagensen

Referat
Bestyrelsesmøde den 18. september kl. 10.30
hos Jyske Bank, Silkeborg

Deltagere:
Niels D., Anita, Per Henrik, Bøje, Frederik og Niels J.
Afbud: Ulla


Dagsorden:

Pkt. 1. Godkendelse af seneste referat
Pkt. 2. Kort om siden sidst v alle

Pkt. 3. Vores nye hjemmeside og Facebook

 • Brugen af dem, så alle kan være med

Pkt. 4. Kommende aktiviteter i 2015 og starten af 2016

 • Besøg mink-auktion i Glostrup i december
 • Besøg hos BASF i Ludwigshafen
 • Besøg hos fødevareministeren
  ????

Pkt. 5. IFAJ

 • Nyt om IFAJ v Per Henrik
 • Kongressen New Zealand
 • Hvordan kan deltagerne berette hjem dagligt?

Pkt. 6. IFAJ-kongres i Danmark – hvornår kan vi magte det?

Pkt. 7. ENAJ – noget nyt?

Pkt. 8. Gambia-projektet v Per Henrik

 • Orientering om bevillingen
 • Underskrivelse af regnskabsaftale med Elley Revision, Østbirk

Pkt. 9. Principper for valg af deltagere i de ture, vi bliver tilbudt

Pkt. 10. Eventuelt

 • Herunder næste møde

Godkendelse af referat
Godkendt med de kommentarer, der er kommet fra Anita og Per Henrik.

2. Siden sidst
Intet under dette punkt.

3. Hjemmeside og Facebook

Alle i bestyrelsen kan blive oprettet som forfattere.
Bidrag fra medlemmer lægges på hjemmesiden af Anita.
Alt materiale lægger vi primært på hjemmesiden, derfra på Facebook.
Vi bruger fortsat mail til medlemmerne for at gøre opmærksom på, hvad der sker i foreningen.

Anita er backup for Niels J. vedr. udsendelse af mails.

4. Kommende aktiviteter

 • Besøge mink-auktion i Glostrup i januar. Ulla koordinerer.
 • Besøge den nye fødevareminister straks efter folketingets åbning. Bøje laver aftale.
 • Besøg hos BASF i Ludwigshafen, uge 47 eller 48. Invitationen omfatter 10 personer, der får alt betalt. Ud fra København eller Billund. Formanden går videre med invitationen.
 • Formanden og Bøje prøver at skrue et møde sammen om etikken i journalistikken, evt. i februar -16.
 • Det er vigtigt, at vi sælger vores arrangementer på den rigtige måde. Den person, der har ansvaret for et arrangement, formulerer budskabet.

5. IFAJ

 • Vi kender til seks personer, der deltager i kongressen i New Zealand: Niels D., Per Henrik, Egon Kjøller, Jørgen Lund, Aage Krogsdam samt Christian Erin-Madsen som deltager i Alltech Young Leaders programmet.
 • IFAJ skal have nye vedtægter. Åbent for alle lande, hvis pressen støtter pressefrihed.
 • Otte lande står i kø for at blive medlemmer, heraf flere fattige afrikanske lande. Debat om kontingent. Vi støtter et reduceret kontingent for fattige lande. Definition?
 • Ny kasserer i stedet for James Campbell. Adrian Bell fra UK stiller op.
 • Formanden og Per Henrik rapporterer fra kongressen undervejs – meget gerne med fotos.

6. Kongres i Danmark

Vores deltagere i New Zealand (formanden og Per Henrik) lader sive til IFAJ’s ledelse, at Danmark eventuelt kan påtage sig at arrangere kongressen i 2020. Vi har ikke noget imod at vente til 2022

8. ENAJ

Gudrun er fortsat medlem af bestyrelsen i ENAJ, men trækker sig ud, når ENAJ har generalforsamling til efteråret. Vi skal have gjort noget ved kommunikationen. Formanden taler med Gudrun om den fremtidige proces. Formanden bliver den fremtidige tovholder i relation til ENAJ.

9. Gambia

 • Bestyrelsen godkendte Per Henriks oplæg til styring af økonomien i Gambiaprojektet. Finn Asnæs ser på et mere omfattende oplæg til økonomistyring i Gambia.
 • Bestyrelsen underskrev regnskabsaftalen (for forenings-regnskabet) med revisor Elley. Formanden har aftalt med revisor Elley, at vi får revideret vores forenings regnskab for 3.000 kr. + moms under forudsætning af, at regnskabet kan revideres i januar måned
 • Der skal justeres nogle ting i budgettet fordi vekselkursen har ændret sig til vores ugunst, så vi skal bruge flere penge til at lønne folk i Afrika. Fly er blevet billigere, og vi har en budgetreserve. CISU skal godkende.
 • Per Henrik og Frederik tager til Gambia i løbet af november.
 • Selv om vi har en statsautoriseret revisor af hensyn til CISU, vil vi fortsat lade vores folkevalgte revisorer revidere regnskabet som vedtægterne forskriver.

10. Principper for valg af deltagere i de ture, vi bliver tilbudt

Bestyrelsen vedtog disse principper:

1.    Vi sorterer eventuelt medlemmer fra, der ikke opfylder de krav, værten måtte stille.

2.    Er der tale om en større gruppe som f.eks. invitationen fra BASF bruger vi princippet ”først til mølle…”.

3.    I andre tilfælde trækker vi lod som hidtil.

4.    Personer, som har deltaget i en tur inden for et år, sorteres fra medmindre der mangler deltagere.

11. Eventuelt

Det blev vedtaget, at bilag til punkter på dagsordenen sendes sammen med dagsordenen, så vi ikke skal lede efter dem i en masse forskellige mails.

Næste møde i bestyrelsen holder vi i forbindelse med besøget på mink-auktionen.

Referent: Niels J.
23. september 2015

 

 

Anita Corpas

ADMINISTRATOR

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search