skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Referat bestyrelsesmøde den 15. december 2015

Referat Bestyrelsesmøde Den 15. December 2015
© Foto: Anita Corpas

Deltagere: Niels D., Per Henrik, Bøje, Frederik og Niels J.

Afbud: Ulla og Anita

 

Dagsorden:

Pkt. 1. Godkendelse af seneste referat

Pkt. 2. Kommende aktiviteter i 2016

Pkt. 3. IFAJ

 • Nyt om IFAJ v Per Henrik
 • IFAJ-kongres i Danmark

Pkt. 4. Gambia-projektet v Per Henrik og Frederik

Pkt. 5. Nytårshilsen

Pkt. 6. Eventuelt

1. Godkendelse af referat

Godkendt med de kommentarer, der er kommet.

 1. Kommende aktiviteter
 • Besøget på mink-auktion i Glostrup den 11. januar bliver til noget, kunne Niels J. oplyse. Reminder ud straks i det nye år.
 • Skitse til generalforsamling: Mulig dato 28. April. Effektivt Landbrug lægger lokaler til. Eventuelt besøg på Sanderumgård (kartofler), Bøje undersøger muligheden. Eventuelt tema: Mediestøtte suppleret med noget mere. Følges op på næste møde.
 • Møde med Arla om mælkekvoterne, der forsvandt.
 • Mulige emner til en serie debatmøder:
  • Landbruget i makroøkonomisk perspektiv, Chr. Friis Bach
  • Landbrugets økonomi, Poul Erik Jørgensen, Nykredit
  • Politik, miljø og landbrug, Landbrugets klimabelastning

Vi går videre med at konkretisere temarene på næste møde.

 1. IFAJ

Det ligger fast, at de kommende IFAJ-kongresser finder sted i

2016 Tyskland

2017 Sydafrika

2018 Holland

USA har budt ind på 2019. Det nye medlem Tyrkiet vil gerne være vært, og Schweitz er også klar igen.

Bestyrelsen godkendte, at Per Henrik melder ud i Berlin, at vi er klar til at være værter i 2020.

Vi kan så eventuelt blive efterfulgt af Tyrkiet i 2021 og Schweitz i 2022.

Vi berørte kort, at temaet for vores kongres kan være noget om miljø. Landbruget – miljøven eller miljøfjende.

Per Henrik fremlagde en plan for det kommende års IFAJ-konkurrencer. IFAJ har deadline 1. marts. Derfor inviterer vi til at deltage inden jul (reminder ud straks i det nye år). Deadline for danske bidrag 20. januar. Det giver nødvendig tid til at bedømme dem og få vinderne oversat til engelsk. Bestyrelsen godkendte tidsplanen.

Formanden påtog sig hvervet som formand for juryen. Formanden finder de to øvrige medlemmer af juryen og laver aftale med dem.

 1. Gambia

Frederik fortalte om det afholdte seminar i Gambia. Som det er fremgået af de rapporter, Frederik og Per Henrik har sendt hjem, forløb de forskellige arrangementer fint.

Per Henrik orienterede om problemer med økonomien. Den gambiske valuta følger dollaren og er steget næsten 20 %, siden vi lagde budget. Der kan blive tale om at revidere nogle aktiviteter. Vi skal have en person til Gambia igen i maj måned. Det bliver formentlig Per Henrik.

 1. Nytårshilsen

Formanden foreslog, at vi sender en nytårshilsen til medlemmerne. Let presset accepterede formanden selv at formulere denne hilsen. Det er dog ikke sket endnu.

 1. Eventuelt

Næste møde i bestyrelsen holder vi i forbindelse med besøget på mink-auktionen.

 1. december 2015

Niels J.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search