skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Referat af bestyrelsesmøde 7. april 2016

Referat

Bestyrelsesmøde torsdag 7. april kl. 09.15 – 13.00

hos Landbrugets Mediehus, Odensevej 29, 5550 Langeskov

 

Deltagere: Niels D., Anita, Per Henrik, Bøje, Frederik og Niels J.

Afbud: Ulla

 

Dagsorden:

Pkt. 1. Godkendelse af seneste referat

Pkt. 2. Meget kort om siden sidst, v alle

Pkt. 3.    Generalforsamling DFLJ 28. april 2016 hos Landbrugets Mediehus

– Dagsorden

– Valg til diverse poster (herunder kasserer og sekretær). Hvem er på valg osv.?

– Beretning fra formanden

– Aflæggelse af regnskab (regnskab for 2015 skal underskrives af hele bestyrelsen)

– Årets vindere af konkurrencerne

– Forslag om IFAJ-kongres 2020 i DK (se pkt. 3)

– Kontingent 2016

– Program i forbindelse med GF v Bøje

Pkt. 4. IFAJ-kongres i Danmark i 2020

– Per Henrik har lavet forslag (vedhæftet denne mail)

– Forslag til komité på tre, der kan være styregruppe

Pkt. 5. Kommende aktiviteter i resten af 2016

 • Nykredit
 • Besøg hos miljø- og fødevareministeren
 • Invitation fra Bæredygtigt Landbrug (vedhæftet denne mail)
 • Etikken i journalistikken ????
 • ??????

Pkt. 6. IFAJ

 • Nyt om IFAJ v Per Henrik

Pkt. 7. Gambia-projektet v Per Henrik

 • Orientering om bevillingen

Pkt. 8.    Principper for udsendelse af invitationer mm til medlemskredsen – hvem kan gøre det på hvilke betingelser? Forslag fra Per Henrik vedhæftet

Pkt. 9. Hvervning af flere medlemmer

Pkt. 10.                     Eventuelt

 • Herunder næste møde

 

 1. Godkendelse af referat

Godkendt med de kommentarer, der er kommet.

 

 1. Siden sidst

Bøje fortalte, at Jørgen Jensen er udvalgt til at deltage i studietur til Tyrkiet.

 

 1. Generalforsamling

Tidsplan for dagen.

12.30: Besøg på Sanderumgård

 

15.00: Møde hos Effektivt landbrug om mediestøtte

Per Jørgensen og Henrik Lisberg inviteres til at deltage. Bøje og Frederik kontakter.

Bøje inviterer desuden en repræsentant for Journalisten.

 

Bøje sender tekst om de to arrangementer til Niels J. Invitationer til arrangementerne og generalforsamlingen skal sendes ud senest den 13. april.

 

16.30: Generalforsamling

 1. Bestyrelsen foreslår Anne-Marie Glistrup som dirigent. Niels D. kontakter
 2. Bestyrelsen foreslår Niels J. som referent
 3. Formandens beretning. Per Henrik leverer input om IFAJ og Gambia. Niels J. leverer input om medlemssituationen.

Formanden tager en kort omtale af den kommende IFAJ-kongres med i beretningen. (se punkt 4).

 1. Regnskab. Bestyrelsen underskrev det reviderede regnskab. Frederik tog det med, så Ulla også kan skrive under. Derefter tilbage til Niels J.

Vores egne revisorer laver kritisk revision. Niels J. sørger for det praktiske.

 1. Valg. Egon Kjøller indtræder i bestyrelsen i stedet for Anita. Bøje modtager genvalg.

Der skal vælges et nyt medlem til bestyrelsen i stedet for Niels J.

Forslag: Erik Poulsen, Anne Kjærsgaard, Thea Qvist Feldbak, Anne-Christa Bjerg. Formanden finder den rette.

Der skal vælges en ny suppleant, hvis Anne Kjærsgaard fortsætter. Formanden finder den rette.

 1. Eventuelt. Formanden motiverer valget af årets vinder af artikelprisen. Formanden sender data om vinderen til Niels J., som udarbejder diplom.

 

18.30: Middag på Hotel Nyborg Strand. Det blev aftalt, at Bøje kontakter hotellet. Men referenten tager gerne over og sørger for middagen.

 

 1. Kongres i Danmark

Niels J. overrakte formanden to ringbind med materiale fra vores kongres i 1999 og fortalte kort om, hvordan vi organiserede arbejdet med at arrangere kongressen dengang.

Per Henrik havde udarbejdet et papir, som bestyrelsen gik igennem. Der var enighed om at bruge papiret i det kommende arbejde, men at vi ikke skal præsentere generalforsamlingen alt for detaljer på nuværende tidspunkt. Derfor vil der blive fremlagt en forkortet version af det fremlagte papir som en del af beslutningsgrundlaget i forbindelse med generalforsamlingen. Formanden og Per Henrik vælger ud, hvilken orientering generalforsamlingen skal have.

 

 1. Kommende aktiviteter
 2. Møde med Nykredit. Frederik har aftalt møde hos Nykredit i København den 9. juni. Frederik leder efter en tredje oplægsholder. Mødet er annonceret til medlemmerne.
 3. Frederik har talt med Chr. Friis Bach, der nu arbejder med landbrugsstandarder for EU. Det kan måske blive til et interessant møde i august/primo september.
 4. Vi forsøger at få et møde med fødevareministeren i forbindelse med Folketingets åbning. Frederik kontakter.
 5. Formanden siger ja tak til Bæredygtig Landbrugs invitation til at få besøg i deres nye domicil i Fredericia. Vi forsøger at finde en dato ultimo maj.
 6. Formanden og Bøje har ikke glemt arrangementet om etikken i journalistikken.
 7. Niels J. oplyste, at der var kommet en opfordring til at følge op på det spændende besøg i Foulum sidste år.

 

 1. IFAJ

Per Henrik havde ikke nyt at berette om IFAJ

 

 1. Gambia

Per Henrik oplyste, at der stadig er nogle problemer, ikke bare med budgettet på grund af at den gambiske valuta er blevet dyrere, men også med administrationen i Gambia. Per Henrik tager til Gambia i løbet af maj måned.

 

 1. Principper for udsendelse af invitationer

Per Henrik havde udarbejdet et lille papir om sagen. Konklusionen blev, at vi (sekretæren) udsender invitationer fra vores medlemmer. Forudsætningen er, at indholdet er relevant for medlemmerne.

Vi udsender invitationer under samme forudsætning fra ikke-medlemmer. Hver udsendelse koster, hvad vi betaler i kontingent til foreningen pr. år, p.t. 400 kr.

Referenten tilføjer, at hvis sekretæren er i tvivl om relevansen af en henvendelse, er det en god ide at spørge bestyrelsen.

 

 1. Hvervning af medlemmer

Punktet tages op af den nye bestyrelse efter generalforsamlingen

 

 1. Eventuelt

Niels J. oplyste, at han opkræver kontingent for 2016 inden generalforsamlingen, så det er på plads, når den nye kasserer træder til.

Bestyrelsen aftalte at holde konstituerende møde om aftenen efter generalforsamlingen.

 

 1. april 2016

Niels J.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search