skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Referat af bestyrelsesmøde 28. april 2017

Referat Af Bestyrelsesmøde 28. April 2017

Bestyrelsesmøde

Tid: 28. april 2017, 13:00 – 14:30

Sted: Ejer, Århus, København, Højbjerg, Bogense, Hjørring, Toronto (kommunikationsteknisk).

Deltagere: Niels Damsgaard Hansen, Frederik Thalbitzer, Per Henrik Hansen, Anna-Christa Bjerg, Bøje Østerlund, Egon Kjøller (referent).

Telefonmøde-platformen Go-to-Meeting, hvor forbindelserne mellem os knyttes under medvirken af IFAJs sekretariat, fungerer, efter tilvænning, godt.

Pkt. 1. Siden sidst
Frederik udtrykte håb om flere tilmeldinger til medlemsmødet med den nye formand for L&F Kvæg, Chr. Lund. Dansk Kvæg, 9. Maj kl. 16-18 på Axelborg.

Drøftelse af forestående bestyrelsesvalg. Bøje beskrev sine bestræbelser på at rekruttere kandidater. Det er ikke nemt. I stigende grad synes tilgangen til foreningsarbejde og fælles virke at være denne: ”what’s in it for me?”

Anna-Christa gav et par gode råd: ”fremhæv, at posten og arbejdet giver identitet, fællesskab, mening. Og forklar tydeligt, hvad opgaven indebærer. Folk er utrygge ved at sige ja til noget, de ikke kan overskue rækkevidden af”.

Pkt. 2. Generalforsamling 2017.
Emner til beretning drøftet. Frederik leverer bidrag om Gambia-projektet, der afsluttes stort set samtidig med generalforsamlingen. Per Henrik leverer bidrag om det internationale arbejde i relation til IFAJ og ENAJ.

Fuld opbakning til et forslag om æresmedlem.

Kandidater til bestyrelsen: Per Henrik har tilsagn fra Claus Haagensen. Frederik vil kontakte mulige emner i sit netværk.

Pkt. 3. Kommende aktiviteter.
* Facebook v/ Per Henrik. Ikke noget nyt.

* Etikken i journalistikken v/ Niels. Får svært ved at nå et arrangement i juni.

* Kommunikationsansvarlige i ministerier v/ Frederik. Arrangementet droppes. Ikke muligt at gennemføre.

* Landbrug- og Fiskeristyrelsen efter udflytningen til Augustenborg. Anne-Christa vil arbejde på et få et arrangement i august.

* Ny formand for L&F Kvæg / trends i forbrugernes fødevarevalg. Omtalt under pkt. 1.

* Hvad vil DLG – dansk andelsgrovvarevirksomhed eller global koncern? Egon påtager sig at stå for et medlemsarrangement i sensommeren.

* Niels tager kontakt til DLF Seeds & Science med henblik på et besøg i juni. (Forsøgscentret i Store Heddinge?)

Pkt. 4. IFAJ-kongres i Danmark i 2020.
Per Henrik orienterede om erfaringer som den danske delegation samlede på kongressen i Sydafrika i april.

Arbejdsgruppen skal nu i gang med at udarbejde materiale til sponsor-hvervning. Forskellige strategier blev drøftet. Der arbejdes med fem sponsorgrupper, fordelt efter bidragsstørelse.

Niels anbefalede, at det bør tilsræbes, at  sponsorbidrag fortrinsvis sker i form af penge. Lettere at administrere, større frihedsgrader for tilrettelæggerne til at disponere.

Per Henrik gjorde klart, der bliver  brug for mange hænder, når kongressen nærmer sig – og under dens afvikling, men arbejdsgruppen foretager ingen hvervning før opgaverne nærmer sig. Han nævnte, at der skal findes en model for honorering af de frivillige.

Forberedelserne er sat i system i form af en Excel-planlægningskalender med foreløbig et par hundrede felter plottet ind med opgaver.

Pkt. 5 IFAJ og ENAJ
Niels orienterede om kongressen i Sydafrika: Overordnet en fænomenal kongres med et glædeligt stort antal deltagere fra andre afrikanske lande.

Han omtalte den store debat om dannelsen af en IFAJ-fond med det formål at kunne støtte initiativer som det danske journalist-uddannelsesprojekt for landbrugsjournalister i Gambia.

Han er slet ikke i tvivl om, at IFAJ-ledelsens initiativ er foretaget i de bedste intentioner. Hensigten er at skabe en uafhængig fond med den demokratisk ledelse, valgt af IFAJs midte.

”Jeg føler det nærmet som en pligt, at vi støtter op om det”, fastslog han.

Per Henriks indlæg på kongressen om foreningens Gambia-projekt blev mødt med stor begejstring fra forsamlingen.

En central indsigt fra kongressen: Hvis de afrikanske landes landbrugsproduktion og  -industri kommer op at køre, kan den fuldkommen feje dansk landbrug af banen.

Frederik tilsluttede sig Niels’ vurdering af kongressen: Meget velfungerende.

Niels: Til vores egen kongres skal vi sikre luft i programmet morgen og i løbet af dagen, så folk kan nå at få noget sendt hjem.

Anne-Christa rejste spørgsmålet om Tyrkiet i relation til IFAJ i lyset af den alarmerende politiske / pressefrihedsmæssige udvikling i landet.

Per Henrik oplyste, at Tyrkiet har været på tale som værtsland i 2021. Det mener han ikke kan komme på tale under de nuværende forhold.

Han tilføjede, at efter gældende regler kan en national forening være medlem af IFAJ, hvis den går ind for pressefrihed, ellers ikke.  ”Kolleger ikke i ikke-demokratiske lande skal ikke lide under, at deres regeringer vil undertrykke dem.”

Drøftelse af seneste tilbud om et medlemsarrangement i ENAJ – en ugelang tur til Rumænien til meget gunstig pris. Der meldt sig kun én dansk deltager. Almindelighed enighed om, at et ugelangt program er meget svært at passe ind i virkeligheden på pressede arbejdspladser, og at muligheden for selv at tilrettelægge måske endnu mere relevante reportagebesøg er langt bedre i dag end tidligere.

Niels konkluderede: ENAJ bør skræddersy sine arrangementer til landbrugsjournalister.

Anne-Christa vil udarbejde ENAJ-kampagnemateriale til redaktionerne med henblik på støttebidrag.

IFAJ-pressekort: Der er udstedt 19.

Pkt. 6. Gambia-projektet
Projektmedarbejder Finn Asnæs, DFLJ, skal gennemføre det sidste kursusforløb og deltager på vegne af foreningen i højtideligheden i forbindelse med projektafslutningen i forsommeren.

Pkt. 7 Forslag fra Gunner Buck
Opfordringen fra Gunner Buck til at drøfte foreningens fremtid, herunder at modernisere formålsparagraffen, forny hjemmesiden, gennemføre en medlemsundersøgelse etc. har været vendt i bestyrelsen og med Gunner selv. Det er ny aftalt, at det kommer til debat på generalforsamlingen.

Om generalforsamlingen i øvrigt: 134 medlemmer af foreningen. To tredjedele har indtil nu betalt kontingent. Kun medlemmer har rettigheder på generalforsamlingen, indskærpede formanden.

Anna-Christa sender reminder ud.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search