skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Referat af ordinær generalforsamling 31-5-2018

Referat Af Ordinær Generalforsamling 31-5-2018

Ordinær generalforsamling i foreningen
Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister

Den 31.5.2018 blev der afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister hos Nykredit i København.
Dagsordenen var som følger.

1. Valg af stemmetæller og dirigent
Dirigent: Anne-Marie Gistrup – ingen andre forslag. Valgt.
Stemmetæller: Lotte Haubro og Ulrik Larsen – ingen andre forslag. Valgt.
Dirigenten konkluderede derefter, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

2. Valg af protokolfører
Rasmus Willesen – ingen andre forslag. Valgt.

3. Formandens beretning
Beretningen fortæller blandt andet om situationen med den tidligere ledelse af bestyrelsen samt Facebook-gruppen, GDPR, gennemgang af det forgangne års medlemsmøder, rejser m.m. Debatten åbnes: Ros til Gambia-projektet. Ellers intet. Beretningen er taget til efterretning.
Den fulde beretning ligger på foreningens hjemmeside – klik her.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
Karsten Himmelstrup gennemgår regnskabet. Medlemstallet er stort set på niveau med det samme sidste år. Udgifter til IFAJ er de største. Ingen efterfølgende spørgsmål til regnskabet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Regnskabet ligger også på hjemmesiden.*

5. Indkomne forslag
Bestyrelsens forslag blev med visse ændringer enstemmigt vedtaget. De nye vedtægter fremgår af bilag 1.
Per Henrik forelægger informationer om IFAJ2020 og fremlægger forslag til budget for planlægning af IFAJ2020. Budgettet bliver vedtaget.

6. Fastsættelse af næste års kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 400 kroner årligt, og det vedtages af forsamlingen.

7. Valg af
A. Formand: Frederik Thalbitzer stiller alene op som formand for foreningen. Bliver valgt enstemmigt.
B. Rasmus Willesen og Karsten Himmelstrup stiller op. Begge vælges enstemmigt.
C. Søren Mohr DAKA vælges som 1. suppleant. Christian Ingemann Nielsen fra Bæredygtigt Landbrug vælges som 2. suppleant.

8. Valg af revisor
Hanne Gregersen stiller op som den eneste. Bliver valgt enstemmigt.

9. Valg af revisorsuppleant
Åge Krogsdam stiller op. Bliver valgt enstemmigt.

10. Eventuelt.
Ingen andre emner bringes op.
Generalforsamlingen er overstået.

* Af tekniske grunde er det godkendte regnskab endnu ikke uploadet, men det vil ske snarest muligt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search