skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Referat af Generalforsamling hos Danske Landbrugs- og Fødevarejournalister

Referat Af Generalforsamling Hos Danske Landbrugs- Og Fødevarejournalister

16. maj 2022. Afholdt hos DLG i Fredericia.

  1. Valg af stemmetællere og dirigent

Dirigent Anne Marie Glistrup, stemmetællere Rasmus Dalsgaard og Anette Eckholdt


2. Valg af protokolfører

Jacob Neergaard


3. Formandens beretning

Formanden talte om foreningens aktiviteter i det forgangne år. Se evt. den skriftlige beretning.

Beretningen blev teget til efteretning.


4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Anna Christa gennemgik regnskabet, der blev udleveret til deltagerne. Hun oplyste at foreningen p.t. har 144 medlemmer

Bøje Østerlund, folkevalgt revisor, spurgte om, formanden skal godkende udgifter, når det drejer sig om store beløb. Bestyrelsen vil drøfte det og har allerede en aftale om at det sker i forbindelse med IFAJ-kongres. Udgifterne vedr. IFAJ-kongres skal godkendes af formanden. Jørgen Lund Christiansen attesterer fakturaer, som derefter betales af kassereren Anna-Christa Bjerg. Herefter videresendes bilag til bogføring hos Elley Revision.

Bøje Østerlund anerkendte kassererens indstats og foreslog at overveje flere konti for i en overgangsperiode. Kasseren kunne oplyse, at Dinero-kontoen udgår efter IFAJ kongressen. Regnskabet blev godkendt enstemmigt.


        5. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.


6. Fastsættelse af næste års kontingent

Det blev besluttet, at kontingent fastholdes på 400 kr. pr. år.


7. Valg af
  a. (formand for tre år (hvert tredje år) næste gang 2024)
  b. to bestyrelsesmedlemmer for tre år: Stig Oddershede og Anna-Christa Bjerg blev genvalgt. Henrik Lomholt blev nyvalgt som afløser for Jakob Tilma, der ønskede at trække sig.
  c. to suppleanter for ét år: Søren Andersen og Jacob Jensen blev valgt


8. Valg af en revisor for to år

Hanne Gregersen blev genvalgt


9. Valg af en revisorsuppleant for ét år

Aage Krogsdam blev valgt


10. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search