skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Referat af generalforsamling 12/5-23 og billeder fra Kornets hus og Aurion

Referat Af Generalforsamling 12/5-23 Og Billeder Fra Kornets Hus Og Aurion

GF foregik i Kornets hus.

 1. Valg af stemmetællere og dirigent

Torsten Buhl valgt som dirigent

 • Valg af protokolfører

Jacob Neergaard blev valgt som protokolfører.

 • Formandens beretning

Formanden aflagde sin beretning.

Der fulgte en kort debat, hvor der blev udtrykt ønske om at se bl.a. forskning i dybe rødder på Tåstrup, KU, og planteprotein/Fra Jord til bord.

Det blev også diskuteret, hvorvidt foreningens arrangementer skulle kombinere både noget fagligt og socialt. Der var flere synspunkter, bl.a. at arrangementerne gerne skal kunne bruges på redaktionenen derhjemme, hvis aktive journalister skal deltage.

 • Forelæggelse af det reviderede regnskab

Anna Christa redegjorde for det reviderede regnskab, der er i positiv balance.

Jørgen Lund redegjorde for regnskab for kongressen 2022.

 • Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

Aage Krogsdam foreslog, at han fik støtte til en kongresbillet til IFAJ 2023 kongressen pga. sit bidrag med frivilligt arbejde ifm. Kongressen i Vingsted 2022. Frederik Thalbitzer redegjorde for, at bestyrelsen har lagt et snit på, hvem der får støtte til turen, og at der ikke umiddelbart kan afviges fra det.

Bestyrelsen kan evt. drøfte fremadrettet om foreningen skal give rejselegater. Annette Eckholdt foreslog om rejselegater ikke kun begrænses til IFAJ kongressen.

 • Fastsættelse af næste års kontingent

Kontingent på uændret 400 kr. blev vedtaget.

 • Valg af
 1. formand for tre år (dvs. formanden først er på valg i 2024)

Formanden er først på valg i 2024

 • to bestyrelsesmedlemmer for tre år (På valg er Henrik Lomholt og Claus Haagensen)

Henrik Lomholt og Claus Haagensen blev genvalgt.

 • to suppleanter for ét år (på valg Søren Andersen og Jacob Jensen)

Søren Andersen og Jacob Jensen blev genvalgt.

 • Valg af en revisor for to år – på valg er Bøje Østerlund

Bøje Østerlund blev genvalgt.

 • Valg af en revisorsuppleant for ét år – på valg er Aage Krogsdam

Aage Krogsdam blev genvalgt.

 1. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, jfr. punkt 6, skal skriftligt meddeles bestyrelsen senest en uge inden generalforsamlingen

Ingen forslag.

Bøje Østerlund spurgte til influencers og om de er en del af målgruppen for foreningen. Søren Mohr og Frederik Thalbitzer fortalte, at bestyrelsen har forsøgt at lave et arrangement med influencers, men at de ikke ønsker at deltage uden betaling. Bestyrelsen har drøftet og ser ikke er problemer i, hvis influencers ønsker medlemskab, så længe de arbejder med landbrugs- og fødevarekommunikation,

Referent Jacob Neergaard

Billeder fra generalforsamling i Kornets hus og Aurion

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search