skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Referat af bestyrelsesmøde samt konstituering i DFLJ 23/8-22

Referat Af Bestyrelsesmøde Samt Konstituering I DFLJ 23/8-22

Deltagere: Stig, Frederik, Henrik, Jakob, Claus, Søren

Afbud: Anna Christa

Referent: Søren Mohr Jensen

 1. Konstituering:
  1. Alle bibeholder roller:
   • Frederiks Thalbitzer – Formand
   • Claus Haagensen – Næstformand
   • Anne-Christa Bjerg – Kasserer
   •  Jacob Neergaard – International sekretær
   • Søren Mohr Jensen – Web master
   • Henrik Lomborg – Referent og reserve på regnskabet.
   • Stig Oddershede – Sekretær
 • Der mangler en afgørelse omkring hvem der på sigt overtager kasserer-rollen
 • Velkomst til nyt medlem
 • Generalforsamling – kort evaluering
  • Det gik godt og fungerede fornuftigt sammen med Verdens Bedste Fødevarer. Det giver nogle fordele at holde arrangementet sammen.
 • Godkendelse af dagsorden
 • Referent ifølge turnuslisten – Søren Mohr overtager for Anne-Christa
 • Bordet rundt
 • Formular
  • Søren har set på formularen til tilmelding på hjemmesiden, som nu burde virke igen.
    
 • Nyt fra kassereren
  • Nyt fra kassereren v/ Anna-Christa –kontingentopkrævning, regnskab mv, blev ikke gennemgået denne gang da Anna-Christa desværre ikke kunne deltage.
 • Kommende møder
  • a.      Kornets hus + Aurion 29/8 – Bliver  udsat, f.eks. til en kombination med Naturmødet.
  • Debat med ordførere på Christiansborg, og rundvisning 16. september
  • Besøg hos Chr. Hansen – produktion (efterår) Frederik undersøger efterår (stand by)
  • Besøg på Rokkedyssegaard – Jacob Neergaard 
  • Besøg hos kemifirmaer – LFT
 1. Arbejdet med kongres 2021
  1. Arbejdet i styregruppen og sponsorgruppen V/Stig O.
 • Kort evaluering af kongressen
  • Positivt resultat, og der blev løftet godt i fællesskab. God struktur og der var styr på det.  
 • Fornemmer at der var god stemning, men der kunne evt. godt laves noget mere evaluering af besøgene. Derfor skal vi orientere deltagerne til evaluerings-turen om at de skal forberede sig. Vi meddeler også canadierne at vi er ved at lave evalueringsrapporten, og at de kan få den i december. Frederik tager sig af den her.
 • God underholdning, god mad, fint styr på logistik.
 • Vi forlænger hjemmesidens levetid for IFAJ2022 med indhold fra kongressen kombineret med Facebook-gruppen.
 • Evaluerings-deltagerlisten er udarbejdet og sendt rundt til bestyrelsen. Programmet er også sendt ud.
 • Bestyrelsen og styregruppen vil blive inviteret til IFAJ-kongressen i Canada til næste år.
 1. Medlemshvervning
  1. Søren finder listen over journalister og sender til bestyrelsen. Så kan vi sende en mail til dem, om de er interesseret i at blive medlemmer.
  1. v/Neergaard, se på at skaffe en liste over kommunikationsmedarbejdere f.eks. ved L&F
  1. Vi kan også prøve at få nogle med fra de virksomheder vi er på besøg ved.
  1. Claus tager gerne fat i andelsselskaber osv.
 1. Næste møde på Agromek efter frokost på åbningsdagen 29. november (13.00 – 16.00)
 2. Evt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search