skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Referat af bestyrelsesmøde i DFLJ afholdt den 11. maj som Zoom-møde

Referat Af Bestyrelsesmøde I DFLJ Afholdt Den 11. Maj Som Zoom-møde

Til stede: Frederik Thalbitzer, Anna-Christa Bjerg, Claus Haagensen, Søren Mohr, Stig Oddershede, Jacob Neergaard og Jakob Tilma

Sted: Mødet blev afholdt via Zoom

 1. Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.
 2. Referent ifølge turnuslisten – Jakob Tilma
 3. Bordet rundt – der er ikke i væsentlig grad blevet hvervet flere medlemmer til foreningen siden sidst. Anna-Christa har plejet sin skade i armen, og det går fremad. Stig fortalte at Niels Damsgaard Hansen har udsendt invitation til Agrovi conservation agriculture-event og at denne er delt med foreningens medlemmer.
 4. Nyt fra kassereren v/ Anna-Christa – egenkapitalen går lidt ned, da der er gået penge til gebyrer og der er et revisorhonorar og en forsikring med baggrund i IFAJ-eventen 2022.
  Frederik har kigget dokumenterne igennem, og der er kritik af, at kassereren selv kan håndtere kassen. Det blev besluttet, at betalinger eller overførsler på over 10.000 DKR skal godkendes af to personer. Anna-Christa forhører sig med banken, hvad der skal til for at få det ført ud i livet, og anden godkender bliver Jakob Tilma. Anna-Christa er deltidssygemeldt, og bad om hjælp til kontingentopkrævning i Dinero. Jacob Neergaard påtager sig opgaven i juni måned i samarbejde med Anna-Christa. Det blev besluttet, at Anna-Christa fremlægger regnskabet på generalforsamlingen, eventuelt via Zoom.
 5. Møder siden sidst – ingen møder siden sidst.
 6. Generalforsamling –Valg af stemmetællere og dirigent – Frederik kontakter en mulig dirigent på forhånd.
  Valg af protokolfører – beslutningsreferat skal foretages af Jacob Neergaard.
  Formandens beretning – Frederik leverer formandens beretning – input fra bestyrelsen er velkomne
  Forelæggelse af det reviderede regnskab – forelægges af Anna-Christa
  Bestyrelsen foreslår at næste års kontingent uændret bliver fastsat til 400 kroner.
  På valg er formand Frederik Thalbitzer (hvert tredje år – modtager genvalg)
  To bestyrelsesmedlemmer er på valg for tre år – på valg Jakob Neergaard og Søren Mohr (modtager genvalg). To suppleanter for ét år – der skal findes to nye suppleanter.

Der blev drøftet mulige kandidater.

Fremmødte på generalforsamlingen skal kunne fremvise coronapas elleren gyldig COVID-19 test. Det blev besluttet at hele seancen inklusive generalforsamlingen sendes via zoom, men det er kun muligt at deltage i valghandlinger ved fremmøde. Der bliver sendt en mail til medlemmerne med dagsordenen ifølge vedtægterne, hvor det fremgår, hvem der er på valg og krav om fremvisning af coronapas. Vil man deltage via zoom skal man også tilmelde sig generalforsamlinen for at få tilsendt linket.

 • Kommende møder
 • ·         Planlægningen af alle arrangementer er med forbehold for COVID-19 situationen.
 • Kommende møder og medlemsarrangementer blev diskuteret, og første besøg bliver hos formand i L&F Søren Søndergaard og hos Organic Plant Protein den 16. juni. Jakob Tilma laver tilmeldingslink til eventen.
 • Nordic Harvest vil gerne invitere indenfor for at vise deres indendørsproduktion i slutningen af august – Jacob Neergaard står for det og hører også nærmere omkring arrangement på Rokkedyssegaard. BioRefineNybro –
 • Stig undersøger muligheden for at DLFJ kan komme på besøg hos XXX en uge før ministrene.
 • Bestyrelsen vil arbejde på at genindføre traditionen med at mødes med Fødevareministeren og så arbejdes der på igen at møde landbrugsordførerne på Christiansborg til oktober. Mødet med ministeren forsøges planlagt i november.
 •  Annette Eckholdt har foreslået besøg på Kornets Hus i Nordjylland ved Hjørring, og det blev besluttet at undersøge muligheden for at GF 2022 kan afholdes i den forbindelse – Frederik kan stå for indledende kontakt.
 • Arbejdet i styregruppen og sponsorgruppen V/Stig O.
  Samarbejdet er godt, og der er kontakt til de frivillige, der har lavet turene, også for at høre om de kan gennemføres med det nye slogan for kongressen. Arbejdet pågår, og der er arbejdet med hjemmeside med videre.
  Gunner Buck har forlad partnergruppen pga. utilfredshed med samarbejdet.
  Der er planlagt orienteringsmøder på tværs af grupperne, så mail-korrespondancen kan minimeres. Positivitet omkring målet med kongressen. Partnergruppen og Styregruppen har haft et fællesmøde, og efterfølgende valgte et medlem af partnergruppen at trække sig fra arbejdet.
  Frederik fortalte at bestyrelsen efter sommerferien skal være mere med ind over budgettet for kongressen.

PR-gruppen har holdt fysisk møde i slutningen af april i København med en snak om hvordan man skal få gang i PR-gruppen igen, og der arbejdes på en plan. Der bliver en kickstart i forbindelse med online IFAJ-online møde, der forventes afholdt den 23. juni. Danmark har fået stillet tid til rådighed, og her skal IFAJ 2022 præsenteres – og det sker primært via en film som PR-gruppen udarbejder. Herefter vil der være materiale klar til Facebook omkring kongressen i form af små posts og videofilm om Danmark og fødevareklyngen. Søren Mohr Jensen fortalte, at det tilstræbes at udsende opdateringer på Facebook hver uge fra efter sommerferien 2021 og frem til kongressen i 2022. Hjemmesiden er opdateret og klar til at reklamere for IFAJ 2022 i Danmark. Facebook-kontoen er også blevet rengjort for spam. PR-gruppen er godt i gang.

 • Der var møde i IFAJ i april som Jacob Neergaard deltog i. Der blev talt om kongressen i Danmark næste år, og Jacob havde slides med fra Stig, og der blev gennemgået program. Der var lidt bekymringer om, hvordan kongresserne skal afholdes i fremtiden. IFAJ 2021 kongressen bliver et webinar, og Frederik og Jørgen Lund Christiansen arbejder med Food Nation om en plan for, hvordan årets kongres bedst benyttes til at reklamere for kongressen i Danmark på et IFAJ-webinar der planlægges gennemført i november.
 • Der bliver ikke holdt flere medlemsmøder inden generalforsamlingen. Der planlægges et stående bestyrelsesmøde og konstituering umiddelbart efter generalforsamlingen.
  Næste bestyrelsesmøde finder sted den 2. september 2021 fra kl. 20.00 til 21.30 via Zoom.
 • Der var ikke noget under eventuelt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search