skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Referat af bestyrelsesmøde i DFLJ 29/11-22

Referat Af Bestyrelsesmøde I DFLJ 29/11-22

Dagsorden

 1. Nyt fra kassereren
  1. Nyt fra kassereren v/ Anna-Christa –kontingentopkrævning, regnskab, kongres mv.
  1. Hvordan tilrettelægger vi at få/finde en ny kasserer? v/ Anna-Christa
 2. Arrangementer siden sidst
  1. Debatmøde Christiansborg i oktober
  1. Evalueringstur 23.-26. november
 3. Kommende arrangementer
  1. Tur til solceller og mælkeproducent 30/11 sammen med ENAJ og IFAJ
  1. Kornets hus evt i forbindelse med naturmødet
  1. Besøg på Rokkedyssegaard – Jacob Neergaard 
  1. Besøg hos kemifirmaer – LFT
  1. Samarbejder med andre
 4. Medlemshvervning
  1. Opdatering af hvervefolder, Jacob kommer med udkast
  1. Fordeling af opgaver
 5. Mødetilmeldingssystem
  1. Kan vi finde et tilmeldingssystem til arrangementer (Tilma havde et) så vi ikke skal håndtere så mange emails?
 6. Evt.
 7. Næste møde

Bestyrelsesmødet foregik på Agromek kl. 13 med hele bestyrelsen repræsenteret. Dagsordenen blev godkendt ved mødets begyndelse.

 1. Nyt fra kassereren
  1. Nyt fra kassereren v/ Anna-Christa

Kontingentopkrævningen har stået stille. Der er indgået omkring 32.000 kr. i kontingent svarende til 80 medlemskaber, der er betalt. Derudover er der 30-40 medlemmer, som har fået en kontingentopkrævning, men som ikke har betalt og som skal rykkes, og endelig er der 10-20 medlemmer, der ikke er opkrævet, fordi de af den ene eller anden grund ikke har været sat op til den automatiske opkrævning. Jacob hjælper med til at få den automatiske kontingentopkrævning sat bedre op til næste år, så den bliver mere korrekt, og så den igen går ud til medlemmerne før sommerferien.  Kongressen har der løbende været arbejde med igennem efteråret, de sidste tre partnerbidragsfakturaer blev sendt ud endnu en gang i sidste uge efter en række ønskede rettelser fra partnerne. En del refundationer har også fyldt, vores bogholder fra Elley Revision og jeg er igang med at få momsregnskab og regnskabet for kongressen på plads, og i samme process få regnskab 2022 færdigt.

b. Hvordan tilrettelægger vi at få/finde en ny kasserer? v/ Anna-Christa

Arbejdet med at få Henrik Lomholdt godkendt som nummer to kasserer i banken er igangsat. Det udløser nye krav om dokumentation fra banken, og kommer derfor til at tage noget tid. Hvis Jacob Neergaard fortsætter med at hjælpe med kontingentopkrævningen og Henrik Lomholt hjælper med almindeligt kassererarbejde er ACB villig til at forsætte valgperioden ud, men arbejdet med at finde en ny kasserer er fortsat aktuelt med mindre Henrik vil overtage.

 •  Arrangementer siden sidst
  • Debatmøde på Christiansborg i oktober. Det var arrangeret som et eftermiddagsmøde og havde lidt over 10-11 deltagere plus en inviteret gæst. Det var et rigtig godt debatmøde, landbrugsordførerne Per Larsen, Erling Bonnesen og Bjarne Laustsen var repræsenteret.
  • Evalueringsturen til London den 23.-26. november forløb godt. Jørgen Lund Christiansen havde arrangeret en god tur i samarbejde med britiske kollegaer, og vi fik evalueringsrapporten diskuteret på plads undervejs. Jørgen er ved at skrive den færdig og den kommer rundt. AC kommenterede til evalueringen, at logistikken i afviklingen af kongressen kunne have været bedre, og at det havde kostet ekstra arbejde og ærgelser undervejs. Der er en deltagerliste i kongressbogen, men den blev aldrig opdateret, og stemte ikke med den endelige deltagerliste. Det ville have været en stor hjælp at have både for kommunikationen med Vingsted, kommunikationen med deltagerne og imellem deltagerne og endelig som et værktøj i receptionen.
 • Kommende arrangementer
  • Tur til solceller og mælkeproducent 30/11 sammen med ENAJ og IFAJ, en dansker er tilmeldt og endnu en er inviteret af IFAJ.
  • Kornets hus evt i forbindelse med naturmødet, blev ikke drøftet på mødet, skubbes til næste møde.
  • Besøg på Rokkedyssegaard – Jacob Neergaard prøver at lave en aftale i foråret.
  • Besøg hos kemifirmaer – forsøges arrangeret i foråret, Frederik er tovholder.
  • Samarbejder med andre – Vi er glade for samarbejdet med Verdens bedste fødevarer, for nogle møders vedkommende er det oplagt at samarbejde med dem og for andre møders vedkommende er det mere oplagt at holde mødet selv. Derfor beslutter vi om det skal være et samarbejdsmøde fra gang til gang.
  • Nye forslag: Frederik – Et arrangement om CO2 afgifter – hvad kommer det til at betyde? Ressourser der kan bidrage til et sådant arrangement kunne være nogen fra Tænketanken Consito, Tavs Nyord, Michael Svarre, en praktiker. AC – PFAS hvor findes det?, Hvad betyder det? og hvordan kan man undgå det?.
 • Medlemshvervning
  • Opdatering af hvervefolder, Jacob kommer med udkast, Søren kommer med en liste over potentielle nye medlemmer.
  • Fordeling af opgaver, Frederik fordeler, hvem der skal kontakte efter Sørens liste. AC sender opdateret liste over nuværende medlemmer.
 • Mødetilmeldingssystem
  • Kan vi finde et tilmeldingssystem til arrangementer (Tilma havde et) så vi ikke skal håndtere så mange emails? Søren tjekker Nemtilmeld ud til næste møde. AC tjekker om Dinero har sådan en funktion til næste møde.
 • Evt. Intet
 • Næste møde: Tirsdag den 7. februar kl. 20 på Microsoft teams.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search