skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Referat af bestyrelsesmøde i DFLJ 22/1-24

Referat Af Bestyrelsesmøde I DFLJ 22/1-24

Referent:  Anna-Christa

Til stede: Alle

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 • Godkendelse af referat af 1/11-23

Referat godkendt.

 • Bordet rundt

Der er ikke noget til bordet rundt, som ikke er indeholdt i dagsordenen.

 • Nyt fra kassereren
  • Nyt fra kassereren v/ Henrik Lomholt –kontingentopkrævning, regnskab, forsikringen, mv. Kontingentopkrævning for 2023 er færdiggodt, det har resulteret i en høj grad af betaling og ”oprydning” i inaktive ikke betalende medlemmer.
  • Hvad med konti med højere rente? Det blev besluttet at låse 700.000 kr. af foreningens midler i op til 6 mdr. på en højrentekonto. AC sætter initiativet igang.
 • Opfølgning på medlemshvervning

Der har været to nye indmeldelser som følge er hverveindsatsen siden sidst. Frederik og Stig konkurrerede om prisen, som den bedste hverver. Tilbuddet til journaliststuderende om at blive gratis medlem resulterede hurtigt i et nyt studentermedlem. Vi bør lave opfølgning på tilbuddet. Er der nogen i gruppen, der har forbindelse til unge journalister?

De gode arrangementer og muligheden for billige ture med ENAJ rundt i Europa burde kunne motivere til medlemskab.

 • Arrangementer siden sidst
  • DR-huset – Det var et rigtig godt møde med spændende debat. Det blev forslået at gøre debatmøder endnu mere spændende og inddragende ved at starte med en præsentationsrunde, da ikke alle kender hinanden samt at styre debatterne med en ordstyrer, så alle føler sig velkomne, f.eks. ved at unge og nye medlemmer inddrages.
 • Kommende arrangementer
 1. Besøg hos kemifirmaer – LFT. Frederik og Jacob idéudvikler, evt. kunne det også indeholde noget om biopesticides, mulig afholdelse kunne være hos Aarhus Universitet Flakkebjerg ved Slagelse.
  1. Et arrangement om CO2-afgifter – hvad kommer det til at betyde for Landbruget? Det arrangement Vestermølle inviterer til dækker emnet godt, det er nogle gode og aktuelle profiler på programmet, så her og nu glider emnet derfor længere ned på listen over prioriterede arrangementer. Det kan skrinlægges eller planlægges på et senere tidspunkt, hvis der viser sig behov for det på sigt.
  1. PFAS hvor findes det? Hvad betyder det? og hvordan kan man undgå det?

AC kontakter Jens Erik og Frederik bakker op, han har ideer til mulige landmænd med PFAS udfordringer, vi kan besøge.

       d. Teknologisk institut har inviteret til et program om bioraffinering.

 • Andre arrangements-ideer
  Et økologi-arrangement. F.eks.  et øko-besøg i Østjylland, besøg ved spændende landmand.

Det kunne også være Gedemælks-mejeriet i Vestjylland Nørgaards Geder, samt besøg ved afgræsning og naturplejer omkring Skjern enge – Henrik ser på dette til engang i april/maj.  Evt. kan også Stauning Whiskey tages med. Henrik er initiativtager og Anna-Christa vil kunne hjælpe.

Stig kender også til en gedeproduktion Copenhagen goatmilk og en økologisk mælkeproduktion med røde malkekøer ved Osted ved Roskilde, Økoskabet på Amager. Det vil kunne kombineres til et spændende samlet program.

Frederik og Stig arbejder med et arrangement, hvor vi kan besøge landmænd med fokus på at nedbringe Co2-udledning. F.eks. Torben Sønderby og så vil vi se på en planteavler, som ikke er økolog.

Vi kan også se besøge Axel Månsson engang i maj/juni. De har fået ny direktør, ændringer i bestyrelsen og generationsskifte.

 • IFAJ og ENAJ arbejde, Jacob

Sidste bestilling af pressekort til vores medlemmer gik meget langsomt, der gik mere end to mdr. før de nåede frem fra Canada. Det var meget utilfredsstillende.

IFAJ’s Fond er nu etableret i England. Hugh Meynart går nu på pension og en afløser er fundet. Der er en invitation til at besøge spanien i forbindelse med det næste IFAJ-møde.

Der er også kommet invitation til Young Leaders programmet

 1. Årets konkurrencer/Claus

Claus fortalte om den nye måde, DFLJ’s medlemmer kan indlevere deres bidrag direkte til IFAJ’s artikelkonkurrence og andre konkurrencer. Vi diskuterede muligheden for at lave den Danske konkurrence anderledes, når den ikke længere nødvendigvis er så hårdt bundet op på IFAJs regler. Resultatet blev at vi afholder den danske konkurrence nogenlunde efter samme skabelon som sidste år med små justeringer. De nøjagtige reglerne fremgår af den udsendte konkurrenceinvitation.

 1. Eventuelt køb af fotos til facebook og hjemmeside, Søren

Søren foreslog og fik godkendt, at foreningen køber 5-10 gode billeder med motiver af foreningen i aktivitet fra Claus, så vi altid har nogle af vores egne gode billeder i forbindelse med opslag på internettet, altså på hjemmeside og sociale medier.

 1. Evt.

Intet.

 1. Næste møde

Næste møde bliver torsdag den 4. april efter påske.

This Post Has One Comment
 1. Hej bestyrelse
  Vedr. “arrangement” hos landmænd, der vil nedbringe CO2 udledning
  Jeg har til MARK over de seneste måneder skrevet reportager fra fire interessante landmænd, der arbejder med at komme videre end pløjefri dyrkning – med regenerative metoder. Det vil være rigtigt gode værter for arrangementer, hvis I vil ramme
  – Østjylland: Anne Arentoft, Odder
  – Østsjælland: Niels Hansen og Henrik Juul Jensen, Haslev
  – Vendsyssel: Søren Christensen, Jerslev

  Jeg har set Torben fra Granhøj i TV Midtvest video. Det ser spændende ud. Han kan kombineres med Grobund vært Niels Erik Halgaard, der hører til lige syd fra Holstebro. Niels Erik er vært for et Grobund forsøg, hvor der i en rapsmark i år måles lattergas, og rodvækst gennem nedgravede rør.
  Syngenta styrer Grobund forsøg. Seges er praktisk koordinator.
  Status :
  https://www.syngenta.dk/blog/grobund-hvad-sker-der-i-marken/opstart-af-fjerde-saeson
  Niels Erik – gammel historie
  https://www.syngenta.dk/blog/grobund-hvad-sker-der-i-marken/grobund-hvem-er-forsoegsvaerterne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search