skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Referat af bestyrelsesmøde i DFLJ 15/8-23

Referat Af Bestyrelsesmøde I DFLJ 15/8-23

Teamsmøde kl. 20-21.30
Deltagere: Frederik, Claus, Henrik, Anna-Christa, Jacob, Søren, Stig (referent)

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden godkendt

 2. Godkendelse af referat af 18/4-23
  Referat fra sidste møde blev godkendt

 3. Konstituering af bestyrelsen
  Frederik: Formand (Chairman), Claus: Næstformand (Vice Chairman), Henrik: Kasserer (Treasurer), Anna-Christa: Assisterende kassserer (Assistant Treasurer), Jacob: Kontigentopkrævning, foreningens repræsentant i ENAJ og IFAJ (International Secretary)
  Søren: Sociale medier og hjemmeside (Webmaster), Stig: Sekretær (Secretary)
 • Bordet rundt
  Søren oplyste, at vores IFAJ 2020 kongres hjemmeside er opretholdt. Her kan man bl.a. finde artikler fra deltagere rundt om i verden, der er inspireret af kongressen i 2022. Siden bliver ikke fornyet ved næste opkrævning og bliver lukket ned, men den indeholder pt. en masse godt stof som videoer, billeder og artikler.
  Frederik fortalte, at foreningens medlemmer er inviteret til et par eksterne arrangementer i efteråret. Indbydelser er sendt ud – se punkt 7.

 • Nyt fra kassereren
  Henrik har overtaget posten som kasserer fra Anna-Christa, og den endelige overlevering vil finde sted i løbet af efteråret. I forbindelse med kongressen har foreningen været momsregistreret, hvilket har krævet en del ekstra arbejde bl.a.  i form af et halvårligt regnskab. Momskontoen er nu afmeldt, så fra næste år skal der igen aflægges regnskab én gang om året. Diverse kontoer der har været aktive i forbindelse med kongressen er blevet eller bliver lukket ned. Kontingentopkrævningen forløber planmæssigt, men der forestår en opfølgning hos nogle medlemmer, der skal have en påmindelse, inden vi er i mål.
 • Arrangementer siden sidst
  Generalforsamlingen i Hirtshals var en succes og havde en god tilslutning fra medlemmerne. Der var en god kombination af et fagligt indhold – teambuilding og workshop, hvor medlemmerne interagerer – og generalforsamling.
  Kongressen i Canada blev evalueret. Der var stor ros til arrangørerne, der formåede at lave et godt indhold både socialt, kulturelt og fagligt. Der er dog nogle deltagere fra ikke-engelsksprogede lande, der er sprogligt udfordret, når de indfødte taler hurtigt og bruger sprogbilleder og forkortelser. Der er også plads til forbedringer i forhold til deltagere med særlige kostbehov. Men alt i alt en særdeles velarrangeret kongres i Canada.
  DFLJ er medlem af IFAJ hvilket bl.a. giver foreningens medlemmer adgang til at deltage i de årlige kongresser, der giver en unik mulighed for at blive klogere på fødevareklyngerne i andre lande og skabe internationale netværk med andre journalister og kommunikatører. Der er meget værdi at hente for DFLJ medlemmerne. Næste kongres er i Schweiz 14-18 august 2024, og man kan allerede orientere sig om programmet.

 • Kommende arrangementer

 • Debatmøde på Christiansborg med flot repræsentation fra seks partier den 8/9-23 – invitation er udsendt – håber på stor opbakning fra foreningens medlemmer
 • Debatmøde på Christansborg om kemi i fødevarer og drikkevand 14/9-23. Invitation er udsendt
 • IPM-dag på Trudsholm i Hornsherred 27/9-23. Invitation er udsendt
 • PFAS – konsekvenser for landbruget. Gennemføres når rapport fra SEGES foreligger senere på efteråret. Anna-Christa ideudvikler på et online møde, hvor repræsentanter fra SEGES deltager, bl.a. Jens Erik Jensen. Frederik ideudvikler på et møde hos en landmand, der har PFAS problemet tæt på. Formentlig i oktober.  
 • CO2-afgifter – hvad kommer det til at betyde? Arrangementet afholdes når Svarer-udvalgets rapport foreligger. Ressourcer kunne være Tænketanken Concito, Tavs Nyord, Michael Svarer, en praktiker. Frederik er tovholder.
 • Besøg i DR Byen. Hvordan dækker man landbrug? Frederik er i dialog med Lasse Bastkjær (tidl. L&F-kommunikationschef) om et møde i oktober/november
 • Besøg hos kemifirmaer. Frederik og Jacob idéudvikler med henblik på et arrangement til foråret 2024.
 • Medlemshvervning
  Punktet blev udskudt til næste møde.

 • Mødetilmeldingssystem, IT og sociale medier
  Søren oplyste at det nye tilmeldingssystem fungerer fint, dog kan det give lidt knas, hvis der er flere tilmeldinger fra samme  email-konto. Foreningens profiler på sociale medier som Facebook (Meta) og LinkedIn er også aktive og antallet af følgere er stigende. Men vi kan godt bruge lidt mere aktivitet, så hermed en opfordring til at like, genopslå, eller dele de gode opslag, og gerne bidrage med egne kommentarer eller opslag.
  Eksempelvis korte videoer, som fortæller om nogle highlights, som man har oplevet til arrangementer i ind- og udland. Claus har tilbudt at være behjælpelig med det tekniske. 

 • IFAJ og ENAJ
  Jacoborienterede om nogle henvendelser omkring IFAJ foundation og processen omkring den, som har været langvarig, problematisk og flere år undervejs. Der har været en dialog med IFAJs vice president omkring emnet, og på årsmødet i Canada blev der stillet i udsigt, at der kun var få knaster tilbage, inden fonden er en realitet.
  ENAJ holder deres årsmøde i september i Frankrig, og DFLJ er repræsenteret. Frederik og Jacob gennemgår dagsorden mhp. at klæde foreningens delegerede passende på til mødet.

 • Evt.
  Intet under dette punkt

 • Næste møde
  Vi tilstræber, at næste bestyrelsesmøde bliver et fysisk møde – gerne i forbindelse med at af efterårets arrangementer, eksempelvis arrangementet i DR-byen eller L&F delegeretmøde

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search