skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Referat af bestyrelsesmøde i DFLJ 1/11-23

Referat Af Bestyrelsesmøde I DFLJ 1/11-23

Mødet holdes hos Landbrugsmedierne V. Farimagsgade 6, 3.sal, 1620 København V i mødelokalet Stalden

Mødet starter med frokost 12.30 så kom 12.25, så vi kan følges ad

Mødestart på Teams cirka kl. 13

Deltagere: Stig, Frederik, Claus, Søren

Via online: Jacob og Henrik

Referent jf. turnuslisten: Søren Mohr Jensen

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden

 2. Godkendelse af referat af 23/8-23
 3. Bordet rundt


Vi har besluttet at dele en nekrolog i dag for æresmedlem Bertel Bavnbjerg, og sender bårebuket til bisættelsen. 

 • Nyt fra kassereren
  • Nyt fra kassereren v/ Henrik Lomholt –kontingentopkrævning, regnskab, forsikringen, mv.


Der er gang i overdragelsen af kasserer-rollen, hvor anvendelsen af Dinero er i fokus, så vi kan få automatiseret processen så meget som muligt. Der udsendes pt. rykkere til dem, der ikke har betalt.

Vi følger desuden op på, om man stadig ønsker at være medlem. Det har givet mange svar tilbage.  

Der er pt. 12 ubetalte tilbage.

Vi har nu fået lukket for Paypal, som blev anvendt i forbindelse med kongressen, hvor restbeløbet er flyttet til vores Nykredit-konto.

Overvejelser:
Ift. brugen af Dinero, så kan man nu også få et e-conomic modul, som kassereren kan bruge. Det ville kunne være en fordel at bruge dette fremover, hvis vi skal have en adgang vi kan bruge i stedet, sammen med revisoren.

Vi har fortsat behov for revisor, indtil alle posteringer og momsregnskaber ift. IFAJ-kongressen er overstået. Når dette er overstået, kan vi igen vurdere, hvilket behov vi har for revision.

Ansvarsforsikring ifm. kongressen
Vi tegnede en forsikring til 5.300 kr. til dækning af uheld, retssager og uforudsete ting i kongressen. Vi har besluttet at den opsiges inden den løber ud den 1. december.

 • Medlemshvervning
  Vi har fået fire nye medlemmer i perioden. Der betyder at den interne konkurrence i bestyrelsen med fokus på medlemshvervning er afgjort. Det blev Stig som vandt konkurrence.
  Arbejdet med hvervning af medlemmer vil dog fortsætte, og derfor igangsætter vi nedenstående initiativer:
 • Vi kommer til at tilføje i kommunikationen i de kommende arrangementer, at man gerne må tage en kollega med, som ikke er medlem, for at se hvad det er, at man får ud af et medlemskab.
 • Vi vil dele opslag efter arrangementer, med billeder og oplevelser fra dagen, hvor vi samtidig minder om, at man kan minde sig ind i foreningen.
 • Vi vil gøre det gratis for journalist-praktikanter og journalist-studerende at være medlemmer, så længe de er praktikanter og studerende. Søren skal opdatere formularen, så, man kan sætte kryds ved, at man er studerende eller journalist-praktikant. Herefter laver Søren opslag, som kan deles ud i journalist-gruppe om det nye tiltag.
  • Det samme budskab kommer når vi viser video fra konkurrencevinderen med IFAJ.  
 • Arrangementer siden sidst
  • Møde på Christiansborg i samarbejde med Farmbrella

Det gav mulighed for at udvide arrangementet og der var flere deltagere på den måde. Det går vi også efter at gøre på samme måde til næste år.

 • Kommende arrangementer
 1. Besøg på Teknologisk Institut i Taastrup for at se et nyt pilot-laboratorium til fermentering/bioraffinering for biosolutions – der skal skabe nye råstoffer til fødevareproduktion af restprodukter og reststrømme som led i den grønne omstilling. Februar 2024. Frederik og Stig arrangerer.
  1. Besøg hos kemifirmaer – LFT. Frederik og Jacob idéudvikler med henblik på et arrangement i efteråret.
  1. Et debat-arrangement om CO2-afgifter – hvad kommer de til at betyde? Ressourcer, der kan bidrage til et sådant arrangement kunne være nogen fra Tænketanken Concito, Tavs Nyord, Michael Svarer, en praktiker. Svarer-udvalget har udskudt præsentationen af afgiftens sammensætning, det gør vi også mht. et arrangement. Det kunne være til foråret 2024. Frederik ser på denne
  1. PFAS hvor findes det? Hvad betyder det? og hvordan kan man undgå det? Anna Christa og Frederik ser på denne.

Evt. et arrangement med Agronomforeningen og omkring PFAS. Det arbejder vi stadig på. Vi kan også se på at få et besøg i den sammenhæng ude ved en landmand. Dele af det bliver på et Teams-møde.Andre arrangements-ideer
Et økologi-arrangement. F.eks.  et øko-besøg i Østjylland, besøg ved spændende landmand. Frederik og??

Gedemælks-mejeriet i Vestjylland Nørgaards Gedemejeri, samt besøg ved afgræsning og naturplejer omkring Skjern enge – Henrik ser på denne til engang i april/maj.  Evt. også tage Stauning Whiskey med. Anna-Christa vil evt. også kunne hjælpe senere.

Frederik og Stig arbejder med et arrangement. Landmænd med fokus på at nedbringe CO2-udledning. F.eks. Torben Sønderby og så vil vi se på en planteavler, som ikke er økolog.

Vi kan også se på et besøg ved Axel Månsson, engang i maj/juni.  (Claus)

 • Medlemshvervning

Hvordan går det – Se pkt. 5.

Vi er nødt til vedvarende at tænke i nye medlemmer, når vi støder på folk og gerne sende dem vores hvervefolde og give en opringning

 • IFAJ og ENAJ

Der har ikke været nogen aktivitet siden sidst. Der er gået ret lang tid uden, at vi har hørt fra IFAJ.

Der videreformidles løbende med de arrangementer der bydes ind med fra foreningerne.

ENAJ har haft en videokonkurrence, hvor medlemmer kunne sende direkte ind. Den afgøres i december.

Der er også bestilt nogle pressekort hjem, men de er ikke kommet hjem endnu.

 1. Temasnak
  Hvordan disponerer vi vores formue? Pengene skal være til gavn for foreningen i mange år. De skal ikke brændes af i en fart, men omvendt også bruges, og det skal være efter vores formål. Kan vi sætte nogle mål og afgrænse nogle områder – og hvad blev der foreslået på generalforsamlingen?

Vi har en ambition om, at midlerne kommer så mange medlemmer som muligt til gavn, og understøtter en sund og stærk forening i fremtiden.

Ideer til brug af den øgede egenkapital

Vi har nu en stor egenkapital, hvor vi har ca. 800.000 mere end før afholdelsen af IFAJ- kongressen. Derfor beslutter vi, at egenkapitalen ikke skal under 400.000 igen. Set i lyset af, at vi har en omsætning på et normalt år på ca. 50.000. Anna Christa undersøger mulighederne for at vi kan have nogle af pengene låset på en opsparingskonto for at få en renteindtægt.

Vi vil i 2024 forsøge at tilbyde rejselegater 2 x 3.000 kr. betalt af foreningen til at deltage i ENAJ-Lowbudget ture.


Afgørelsen vil ske ved lodtrækning og man kan maksimalt vinde en gang hvert 3. år.


Generelt vil vi se på, at lave nogle større arrangementer eller en betalt foredragsholder, f.eks. en international, som kan bidrage med noget fagligt.

Vi vil se på at indføre, at der ved nogle længere arrangementer 1-2 gange om året tilbyder mere bespisning, hvilket også skaber mulighed for at netværke via det sociale efter arrangementerne. Vi tror det vil styrke oplevelsen af arrangementet.

Til næste møde vil vi se på, om vi kan finde nogle bud på en to-dagstur til udlandet.

Vi vil tilbyde Hanne Gregersen at komme med på IFAJ 2024 i Schweiz, pga. det store arbejde hun bidragede med ifm. kongressen, da hun ikke havde mulighed for at deltage i 2023.

Vi kunne se på, om vi skulle lave noget markedsføring på vores arrangementer, for at øge deltagelsen.

 1. Evt.

Hjemmesiden, IFAJ2020.dk lukker nu, Søren ser på at lukke de resterende domæner og wordpress og snakke med Per Hougaard omkring at få det lukket ned på en sikker måde.

 1. Næste møde


11. januar 2024 på plantekongressen i Herning fra ca. kl. 12.00.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search