skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

REFERAT af Bestyrelsesmøde den 22. januar 2020

REFERAT Af Bestyrelsesmøde Den 22. Januar 2020

Til stede: Frederik Thalbitzer, Per Henrik Hansen, Anna-Christa Bjerg, Claus Haagensen, Stig Oddershede. Afbud fra Karsten Himmelstrup og Rasmus Willesen.

1.                         Dagsorden godkendt

2.                         Referent; Stig

3.                         Bordet rundt: intet

4.                         Kassereren:
De sponsorer som vi har tilsagn fra til IFAJ 2020 kongressen har fået opkrævning med indbetalingsfris ultimo februar 2020.  Der bliver oprettet en PayPal konto, der tilknyttes  tilmeldingssiden. Det kræver noget formulararbejde at blive anerkendt som en non-profit organisation. Dinero regnskabsprogrammet bruges til fakturering og bogføring af medlemskontingenter.

5.                         Seneste møder: Der har ikke været medlemsmøder siden sidste bestyrelsesmøde

6.                         Kommende møder: 
Forår 2020:

  • Møde om antibiotikaresistens er arrangeret sammen med Verdens bedste fødevarer den 20/2. Invitation er udsendt. L&F har givet bidrag til for forplejning. Forventer 150 deltagere
  • Besøg hos DLR – bæredygtig belåning primo maj. Frederik undersøger.
  • IFAJ-konkurrencen – der sendes reminder ud til medlemmerne om at indsende bidrag i de forskellige kategorier. Claus koordinerer, får samlet en jury og sørger for indsendelse af medlemsbidrag til IFAJ.

IFAJ-2020 kongressen vil trække mange ressourcer så der forventes et begrænset udbud af medlemsmøder frem til juni 2020.

Efterår 2020:

  • 2020: Besøg hos Foss i Hillerød. Frederik undersøger
  • Besøg hos Chr. Hansen. Frederik undersøger
  • Besøg hos Naturli’ Foods. Anna-Christa undersøger

7.                         Arbejdet med IFAJ kongres 2020:
Formanden redegjorde for momsforholdene vedr. kongressen, hvor styregruppen har set på flere forslag til hvordan momsreglerne kunne fortolkes. Vurderingen er, at DFLJ i samråd med foreningens revisor bør følge de almindelige momsregler, og IFAJ-2020 styregruppen har bestyrelsens fulde opbakning til dette.

Per Henrik orienterede om styregruppens overvejelser vedr. deltagergebyrer sammenholdt med faste og variable udgifter. Deltagergebyret til IFAJ 2020 ligger på niveau med konferencen i Holland i 2018 – men med en konferencedag mere. 
Styregruppens overvejelser vedrørende budgettet for IFAJ 2020 blev drøftet og forelagt og modtog opbakning fra bestyrelsen. Der er lagt et stort arbejde fra sponsorgruppen, hvilket er en forudsætning for at holde deltagergebyrerne på et rimeligt niveau. Planlægningen af indhold og ture på kongressen går planmæssig og indhold af programmet, deltagerbetaling mm.  kan studeres nærmere og med flere detaljer på kongressens hjemmeside  https://ifaj2020.dk/ og på Facebook – søg på IFAJ 2020
Der budgetteres med et 0-resultat og der er reserveret et passende beløb til diverse og uforudsete udgifter. Det blev besluttet at deltagergebyrer skal indbetales til foreningens konto.
Claus foreslog, at styregruppen henvender sig til L&F’s Afrikagruppe om et tilskud til deltagerbetaling for tredjelandes journalister fra Afrika.

8.                         IFAJ og ENAJ-arbejdet siden sidst: v/Per Henrik
Der er intet nyt siden sidste møde, men der er indkaldt til to executive-møder, hvor Per Henrik deltager, det først er i Schweitz i slutningen af februar. Han har også deltaget i et ENAJ møde i december 2019- hvilket er afrapporteret på foreningens hjemmeside.  En ENAJ årbog er under udarbejdelse – og Frederik har lavet et oplæg få DFLJ’s vegne til bogen.

9.                         Dato for generalforsamling, planlægning af tid, sted og indhold

Generalforsamlingen søges afholdt i starten af maj i København for at undgå at komme for tæt på IFAJ 2020-kongressen. Nærmere information følger. (Frederik)
Næste bestyrelsesmøde er den 16. marts 2020. Per Henrik booker møde.

10.                       Eventuelt
Anna-Christa gjorde opmærksom på at hendes rolle er kasserer i DFLJ. I forhold til sommerens kongres er hendes rolle ”bogholder”. Det er  styregruppen, der står for beregningerne, og den konstruktion er hun tryg ved.  

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search