skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Referat af bestyrelsesmøde 7. marts

Referat Af Bestyrelsesmøde 7. Marts

Til stede: Anna-Christa Bjerg (AC), Rasmus Willesen (RW), Claus Haagensen (CH), Per Henrik Hansen (PH), Frederik Thalbitzer (FT), Stig Oddershede (SO) (referent). Afbud: Karsten Himmelstrup (KH)

Bestyrelsesmøde i Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister 7/3-2019  kl. 20-21:45

Sted: GoTo Meeting https://global.gotomeeting.com/join/697179229 

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt uden ændringer.
 2. Referent: SO
 3. Godkendelse af referat – opfølgning på beslutninger ved mødet
  Referat blev godkendt. CH sender referat til RW, som uploader til hjemmesiden
 4. Bordet rundt
  PH meddelte at der bliver taget hånd om de tekniske udfordringer på hjemmesiden inden for den vedtagne beløbsramme.
 5. Nyt fra kassereren, bl.a. køreplan for regnskab, kontingent mv.
  1. V/ Anna-Christa
   AC er i gang med at lave regnskab men mangler enkelte bilag inden det sendes til revision. Regnskabet forventes at være klar i starten af april. AC er også undervejs med at forberede kontingentopkrævninger til medlemmer, der forventes at være klar til udsendelse sidst i marts/først i april.
  1. Kriterier for at være medlem
   Bestyrelsen har gennemgået medlemslisten for at sikre, at medlemmerne lever op til kriterierne for medlemskab, der er beskrevet i foreningens vedtægter. Formanden kontakter enkelte medlemmer, såfremt de ikke opfylder kriterierne.
 6. Seneste møder

Ingen siden sidst

 • 7. Kommende møder
  • Medlemsmøde i Augustenborg V/Karsten
   Landbrugsstyrelsen har haft indvielse den 7. marts af sine nye faciliteter i  Augustenborg. FT følger op med KH om et senere medlemsmøde
  • V/ Karsten  og Per Henrik Medlemsmøde om Facebook/SoMe: se punkt c
  • Noget kursusagtigt i foråret??
   KH (tovholder)og PH arbejder på at arrangere et kursus i SoMe vest for Storebælt. Julia Vollertsen, Head of Social, Public Affairs i L&F har sagt ja til at medvirke. Øvrige ressourcer kunne være fra f.eks. TV2 Østjylland eller Fagbladgruppen/Landbrugsmedierne. KH/PH går videre med planlægningen af arrangementet, der forventes gennemført i maj.
  • Forår/efterår: Ekstrabladet i kombination med andet emne – Frederik
   Ikke aftalt endnu.
  • To debatter på madens folkemøde i samarbejde med Verdens Bedste Fødevarer:

Etikken i at leve af at kommunikere for og om en branche, der lever af døde dyr? – Debat med Mickey Gjerris, lektor i bioetik, IFRO og Danish

Debat om madspild med blandt andre Selina Juul, Stifter og bestyrelsesformand af Stop Spild Af Mad. Åbent møde 2019 den 10. maj på Lolland.

FT er ordstyrer på begge debatter

Invitation er udsendt til medlemmer.

 • Dato for generalforsamling og tema

Der arbejdes med 27.-28. maj eller 3.-4. juni som mulige datoer. FT og AC undersøger evt. værtsskab hos JA, fagforening for beskæftigede inden for natur, miljø og fødevarer i Frederiksberg, med et muligt tema omkring medlemspleje, organisationen, hvordan de kommunikerer for at positionere organisationen eller andet.

Kommende møder efterår. Forslag:

 • Hvem skal rådgive fremtidens landbrug. Besøg hos LMO. RW undersøger
 • Kartofler – det hvide guld. Besøg hos Danespo (forædling) og KMC i Midtjylland (CH/SO undersøger

8. Arbejdet med kongres 2020

Arbejdet i styregruppen og sponsorgruppen V/Per Henrik

 1. Sponsorudvalget har fået forsigtige og foreløbige tilsagn om sponsorater på ca. 475.000 kr. ud af de 1,5 millioner i sponsorindtægter, som der budgetteres med.
  1. Man undersøger hos SKAT hvad der skal opkræves moms af og søger bindende tilsagn på en række spørgsmål i samarbejde med revisor.
  1. Der er fundet turledere til busturene under kongressen, og der er enkelte tilbagemeldinger om forslag til ruter og besøg. Der er afsat et beløb som tilskud til hjælpere, der ønsker at deltage i sommerens IFAJ kongres i USA, PH sender mail til frivillige og meddeler at de fire første tilmeldte kan modtage 6.000 kr. som tilskud til kongressen
 2. IFAJ-arbejdet siden sidst
  1. Konkurrencer i 2019 v/ Frederik/Claus

Der er modtaget 12 bidrag til konkurrencerne, og bidragene er bedømt af dommerkomitéen Egon Kjøller, Dorte Stenbæk Bro og Claus Haagensen. Vinderne offentliggøres på generalforsamlingen.

 • Andet IFAJ-arbejde – ny konstitution
  PH deltager i et executiv-møde i maj og orienterede om en ny IFAJ- fond, der forventes vedtaget. Der er planen at IFAJ skal registreres i UK. Lige nu er IFAJ hjemmehørende i Frankrig, der ikke er medlem.
 • Næste møde:
  30. april kl 20.00. FT indkalder og PH booker GoTo Meeting
 • Evt.
  Punkt til næste møde: Medlemshvervning

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search