skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Referat af bestyrelsesmøde 18. november 2019

Referat Af Bestyrelsesmøde 18. November 2019

Referat fra bestyrelsesmøde i Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister d. 18-11-19

Mødet afholdes på Go To Meeting som telefonmøde. Tilstede var Frederik Thalbitzer, Per Henrik Hansen, Anna Christa Bjerg, Rasmus Willesen, Stig Oddershede og Claus Haagensen. Afbud fra Karsten Himmelstrup

Godkendelse af dagsorden – godkendt

Dirigent: Frederik; referent: Claus
Referatet fra sidste møde skal lægges på hjemmesiden, Rasmus ordner det

Bordet rundt
Stig udsender materiale om IFAJ-Caterpillar Development Bursary Fund, stipendium fra IFAJ til et journalistisk rejseprojekt.

Seneste møder Den 11. oktober blev der afholdt møde med 4-5 ordførere til debatmøde om landbrugs- og miljøpolitikken på Christiansborg. God debat hvor op mod 20 medlemmer deltog i mødet. Den 2. oktober var sat i kartoflens tegn. Vi startede på besøg hos Danespo, hvor vi fik alt at vide om produktion af kartofler. Derefter fortsatte vi til Flensted Food Group i Skovlund. Her så vi bearbejdning af kartofler samt firmaets forskellige måltidsløsninger. Omkring 10 medlemmer deltog i besøgene.

Vi videresendte en invitation til pressemøde i København Lufthavn d. 29. oktober vedr. lanceringen af et forstudie i fremstilling af elektrofuel, fremtidens grønne brændstof.

Besøg på Ekstra Bladet d. 13. august. 10-12 medlemmer deltog i et spændende møde og til en god snak om, hvordan journalisterne på bladet arbejder.

Facebook-kursus d. 3. oktober som blev afholdt hos DAKA i Hedensted. Der deltog ca. 10 personer i kurset, hvor vi kom godt omkring basal viden om platformen Facebook og annoncering på Facebook.

Kommende møder
På næste bestyrelsesmøde i januar er der forslag til datoer til nogle af idéerne til kommende møder:

  • Når dyr smitter mennesker (udsat til primo 2020)
  • Besøg hos Foss i Hillerød – Frederik undersøger
  • Besøg hos Chr. Hansen – Frederik undersøger
  • Generalforsamlingen skal holdes forholdsvis tidligt ift. vedtægterne, således at vi efterfølgende kan koncentrere os om det sidste arbejde op til IFAJ 2020 i slutningen af juni måned.

Nyt fra kassereren
Kassereren, Anna Christa har fået en stor del af kontingentet ind på kontoen, ca. 50.000 kr. Bestyrelsen besluttede efter indstilling fra kassereren, at vi prøver DINERO-platformen det næste år. Den en nu tilpasset foreninger, således at regnskab og fakturering kan foretages mere rationelt end vi gør det i dag. Prisen er 249,- kr mdr. for alle ydelserne. Samtidig vil vi også kunne bruge systemet ifm. IFAJ 2020, hvor der bliver en del fakturering og regnskabsføring.

Bestyrelsesansvarsforsikring
Alle i bestyrelsen er enige om, at det er vigtigt at have en bestyrelsesansvarforskring, således at de
enkelte medlemmer af bestyrelsen ikke kan blive stillet personligt økonomisk til ansvar for de beslutninger, der træffes i bestyrelsen. Det er måske endnu mere vigtigt nu, hvor vi arbejder på at gennemføre et meget stort arrangement (IFAJ 2020) i foreningens regi. Frederik kontakter selskabet og får tegnet en forsikring så hurtigt som muligt.
Det er en ansvarsforsikring hos IF-forsikring, der dækker erhvervsansvar, produktansvar, retshjælp, netbankindbrudsforsikring og bestyrelsesansvar.

IFAJ 2020
Den engelske hjemmeside til IFAJ 2020 skal være oppe at køre inden udgangen af nov. 19. Facebooksiden/gruppen IFAJ2020 kører. Der lægges løbende små opslag op og der er løbende personer, som anmoder om at blive godkendt. I øjeblikket er vi oppe på 150 personer.
Per Henrik arbejder med at udarbejde et nyt og mere detaljeret budget i version 2.
På sponsorsiden arbejdes der hårdt og seriøst med at få mulige sponsorer til IFAJ 2020. Det går fint og der er allerede sikret et pænt sponsorbeløb. Vi er dog ikke i mål endnu, så arbejdet med at finde sponsorer fortsætter ind i det nye år. Per Henrik og Frederik gennemgik mere detaljeret nogle af forberedelserne til IFAJ 2020. Der er mange opgaver, tidsplanerne følges, og der arbejdes godt. Nyhedsbrev nr. 2 sendes ud til alle de frivillige i projektet. Der sendes også en nytårshilsen ud til alle foreningens medlemmer.

IFAJ-arbejdet siden sidst
IFAJ skulle i efteråret have diskuteret den nye fond på et eksekutivmøde men punktet er blevet udsat.
ENAJ-gen.fors. i Bruxelles d. 5. dec.; Per Henrik deltager. Emner på mødet er bl.a. hvem der kan være medlem af ENAJ. Vi støtter Finlands forslag om, at alle europæiske lande skal kunne være medlem. Inden mødet kommer flere bilag som udsendes til bestyrelsen.

Næste møde
Næste møde afholdes onsdag d. 22. januar 2020 kl. 20.00. Mødet afholdes som telefonmøde på Go To Meeting.
Punkter til dagsorden sendes til Frederik senest d. 14. januar.

Evt.

Intet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search