skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Referat af bestyrelsesmøde 16. januar 2019

Referat Af Bestyrelsesmøde 16. Januar 2019

BSted: Herning Kongrescenter (presselokalet)/ Messenger

Til stede: Frederik, Per Henrik, Stig og Claus. Rasmus er med på Messenger fra start og indtil ca. kl.13.30. Afbud Anna-Christa og Karsten.

 1. Godkendelse af dagsorden

       Godkendt

 • Referent

Claus vælges som referent

 • Godkendelse af referat – opfølgning på beslutninger ved mødet

Godkendt. Vedr. pkt. 3 i referatet om vores Facebookprofiler, har Rasmus og Per Henrik gjort, hvad der kan gøres.

 • Bordet rundt

a – Orientering fra Per Henrik om de udskiftninger i personkredsen i ENAJ-bestyrelsen. Hans Siemes blev på årsmøde i ENAJ i forb. med Agromek i Herning valgt som ny ENAJ-formand; læs mere her:

http://enaj.eu/enaj-elections-bring-new-chairman-for-committee/

ENAJ vil stadig fremover tilbyde low-budget ture rundt i Europa, så hold øje med hjemmeside samt mailudsendelser fra Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister.

I forb. med mødet i Herning var der arrangeret et gårdbesøg hos en mælkeproducent i området. Det var et godt besøg.

b – Per Henrik orienterede om nødvendig opdatering af hjemmesiden. Per H. spørger grafiker Peder H. om et prisoverslag. Overslag op til 2000 kr. er godkendt af bestyrelsen; overskrides dette orienteres bestyrelsen for at beslutte nærmere.

c – Rasmus overtager jobbet med at lægge artikler og andre ting ind på hjemmesiden. Kontakt Rasmus på mail.

 • Nyt fra kassereren, bl.a. køreplan for regnskab, kontingent mv.

Anna-Christa har pga. afbudet sendt en redegørelse til formanden. Frederik gennemgår redegørelsen. Anna Christa har lavet opfølgning med rykkere og telefonopringninger for at få de sidste kontingenter hjem. Flot arbejde – stor ros fra bestyrelsen. Anna-Christa sætter gang i årsregnskabet i feb. 2019-kontingenteropkrævningen kommer ud i marts eller starten af april.

 • Seneste møder
  • Bier – sammen med FEM v/Frederik

Møde om vilde bier d. 01.11.18 i København. Det var et udmærket møde, hvor der også deltog nogle af vores medlemmer.

 • FødevareDanmark og Fynske Medier v/Frederik

19 tilmeldte medlemmer til dobbeltbesøget på Fyn. Flot fremmøde til to gode indholdsmæssige besøg. Drøftet muligheden for at lægge lidt tid ind til også at være lidt sociale.

 • Kommende møder
  • Medlemsmøde i Augustenborg V/Karsten

Frederik følger op med Karsten

 • V/ Karsten  og Per Henrik Medlemsmøde om Facebook/SoMe:

Per Henrik følger op med Karsten. L & F har en SoMe-medarbejder som kan kontaktes som mulig oplægsholder.

 • Noget kursusagtigt i foråret??

Ingen forslag

 • Forår: Ekstrabladet i kombination med andet emne – Frederik

Ekstrabladet evt. med et tema. En mulighed kan også være at kombinere besøget på EB med generalforsamlingen til maj/juni.

 • Etikken i at leve af at kommunikere for og om en branche, der lever af døde dyr? – Detbat med Mickey Gjerris, lektor i bioetik, IFRO og Danish Crown samt en landmand i samarbejde med Verdens Bedste Fødevarer (åbent møde 2019 uge 17) V/Frederik

Astrid Gade, DC, en landmand og en rep. Fra Dyreetisk Råd stiller op til debatten, som kommer til at foregå på Madens Folkemøde på Lolland d. 10.-11.maj i år. Nærmere information følger senere.

 • Arbejdet med kongres 2020
  • V/Per Henrik

Det går rimeligt godt fremad med forberedelserne til IFAJ-2020 kongressen i juni 2020 i Danmark. Efter de to gode møder i nov. 18 for mulige turledere, er der indtil videre over 20 medlemmer engageret i planlægningen af de 18 busture, som fordeler sig over tre dage. Styregruppen er ved at kontakte de tilmeldte for at fordele dem på emner. Derefter skal udarbejdes forslag til konkrete besøg på de enkelte ture. Ligeledes er to oversættere og en fotograf i gang med arbejdet.

Der er rykket rundt på datoerne for kongressen og busturene. Planen er godkendt af IFAJ’s bestyrelse.

Vi har tidligere besluttet at afsætte op til 50.000 kr. til frivilliges deltagelse i IFAJ-2019 kongressen i USA. Styregruppen vurderer, hvordan pengene bedst fordeles.

IFAJ-2019 i USA: hjemmesiden er ikke åbnet endnu, men det gør den snart.

Tilmelding til Young Leaders i forb. med IFAJ-2019: deadline senest d. 8. feb.; se tidligere mailudsendelse.

IFAJ tur i Brasilien: fristen er udløbet og der er én der har søgt om deltagelse. Bestyrelsen indstiller Frederik Thalbitzer.

 • IFAJ-arbejdet siden sidst
  • Executive comimttee

Per Henrik orienterede om udvalg der arbejder med en 2025-vision for IFAJ. Ligeledes skal der udstikkes retningslinier for en ny fond, der skal etableres.

Forslag til vedtægstændringer er på vej fra IFAJ til de nationale foreninger. Dette sendes videre til bestyrelsen til orientering og med bemærkninger.

Code of Conduct og en kommunikationsplan skal også diskuteres i IFAJ.

Per Henrik orienterede om en artikel som omhandlede erfaringer med mødeformer fra medlemsorganisationen i Canada. De gode erfaringer blev diskuteret i bestyrelsen. Måske skal vi prøve en kort præsentationsrunde, når vi afholder medlemsmøder? Eller prøve speed networking som indledning eller afslutning på et medlemsmøde. En tredje mulighed kunne være mikrokurser á et par timers varighed. De gode idéer indgår i bestyrelsens fremtidige arbejde med at udvikle medlemsmøderne.

 • Konkurrencer i 2019 v/ Per Henrik

Der er netop udsendt mail om artikelkonkurrencen om det bedste journalistiske produkt fra 2018. Vinderen får en rejse til IFAJ-kongressen i USA i juli. Deadline for deltagelse er  d. 8. februar. Se udsendt medlemsmail.

Dommere i konkurrencen er sidste års vinder, Dorte Stenbæk Bro samt Egon Kjøller og Claus Haagensen.

 1. Næste møde

                      Torsdag d. 7. marts kl. 20.00 til 21.30, Per Henrik booker GoToMeeting.

 1. Evt.

                        intet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search