skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Referat af bestyrelsesmøde 18/4-23

Referat Af Bestyrelsesmøde 18/4-23

Referat af bestyrelsesmøde i Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister

Sted: Digitalt møde på Zoom

Tid: tirsdag d. 18.04.23

Til stede: Frederik Thalbitzer, Henrik Lomholt, Søren Mohr, Stig Oddershede, Jacob Neergaard, Anna-

Christa Bjerg og Claus Haagensen (referent)

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 • Orientering fra formanden

Frederik orienterer om et endnu en opkrævning for uretmæssig brug af fotos på nettet. Det er yderst vigtigt at sikre, at ophavsrettigheden er på plads for de fotos, der bruges i alle DFLJ-sammenhænge. Det betyder, at hvis man har selv har taget billedet eller har accept fra den, der har taget billedet, kan billedet bringes. Ellers skal ophavsretsforholdene undersøges. Og hvis du er i tvivl…. så lad være med at mangfoldiggøre billedet!!

 • Godkendelse af referat fra. D.07.02.23

Referatet er godkendt.

 • Nyt fra kassereren
 • Anna-Christa orienterer om planlægning af automatisk udsendelse af kontingentopkrævninger

omkring starten af maj måned. Det bliver lettere fremover, da de kan udsendes via Dinero. Jøren Lund, Anna-Christa og Tine fra revisionsfirmaet har holdt møde omkring regnskabet. Det sendes ud til bestyrelsen. Momsregistrering afmeldes fra 01.07.23, da kongressen og regnskabet for denne nu er afsluttet.

Henrik er villig til at overtage kassererposten med Anna-Christa som støttepædagog og Jacob som kontingenthjælper.

 • Arrangementer siden sidst

Der har ikke været afholdt nogen arrangementer.

 • Kommende arrangementer
 • Kornets hus evt. i forbindelse med Naturmødet (11.-13.5).

Der er udsendt invitation til arrangement på Aurion og Kornets Hus fredag. D. 12.05.23 med efterfølgende generalforsamling.

 • Besøg på Rokkedyssegaard – Jacob Neergaard.

Jacob kontakter dem med henblik på besøg i juni måned.

 • Besøg hos kemifirmaer – LFT. Frederik og Jacob

Udskydes til senere.

 • Et arrangement om CO2-afgifter

Det løber af stablen i morgen, onsdag d. 19.04 med Lars Gårn og Holger Hedelund Poulsen til debat i stalden ved Ejer Bavnehøj.

 • PFAS hvor findes det? Anna-Christa og Jacob

Arbejder på sagen. Skal mødes med to repræsentanter fra andre organisationer d. 25.04.23, da de arbejder på at gøre arrangementet lidt mere bredt.

 • Besøg i DR Byen til efteråret – Frederik

Tager hul på planlægningen efter sommerferien.

 • Medlemshvervning

Frederik, Søren og Jacob er godt i gang ud fra de fremsendte lister. Kassereren kan oplyse at vi har fået 4 nye medlemmer i 2023.                   

 •  Mødetilmeldingssystem

Søren følger tilmeldingerne til generalforsamlingen og systemet fungerer fint.

 • Journalistkonkurrence – IFAJ konkurrencen

Dommerkomitéen har i februar fundet en vinder i hver af de fire kategorier. Ligeledes er der fundet en samlet vinder blandt alle de indsendte bidrag. Vinderprisen er en tur til IFAJ 2023 i Canada til sommer. Vinderen er kontaktet og glæder sig til turen ,)

Claus og Frederik uddeler priserne på generalforsamlingen d. 13.05.

 1.  IFAJ møde i Mexico – Jacob

Jacob orienterer om kommende IFAJ Executive commite møde i Mexico. Her vil Jacob bl.a. gøre opmærksom på problemerne med logistik og betaling i.f.t. IFAJ-kontoret. Dette kan jo blive aktuelt for arrangørerne af den kommende kongres i år.

Jacob udsender dagsorden til bestyrelsen inden næste IFAJ-møde.

 1.  Generalforsamling 12.05.23 i Kornet Hus i Hjørring

Gennemgang af punkter og praktiske ting til generalforsamlingen. Frederik sender beretningen på mail til bestyrelsen.

Stig udsender en reminder til alle medlemmer

 1. Evt.
 2. Stig udsender en medlemsinvitation med tilbud om gratis deltagelse på Roskilde Dyrskue
 3. Claus sender fotos fra generalforsamlingen og IFAJ 2023 i Canada
 4. Frederik orienter om ENAJ-ture. Stig udsender invitationerne til medlemmerne
 1.  Næste møde

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 15. august kl. 20.00 til 21.30. Mødet er også et konstituerende møde for bestyrelsen efter generalforsamlingen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search