skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Nyt fra IFAJ – din internationale sammenslutning

Nyt Fra IFAJ – Din Internationale Sammenslutning
Udover at holde møde var repræsentantskabet også på nogle interessante ture i Tjekkiet. Her undervejs til mejeriet Madetas produktionssted for et par glimrende blåskimmeloste.

IFAJ kongresser lagt fast seks år frem
På IFAJ’s repræsentantskabsmøde i Tjekkiet sidste uge blev en plan for de næste seks års kongres-værtslande godkendt.
Disse kongresser er under planlægning:
2018: Holland, hovedkongres i Wageningen 15-20. juli. Se nærmere på kongressens hjemmeside www.dutchroots.info.
2019: USA, hovedkongres i Minnesota.
2020: Danmark, hovedkongres i Vingsted 24-29. juni. Forkongrestur i København, efterkongresture til Fyn og Færøerne.
2021: Canada, hovedkongres i Alberta.
2022: Schweiz.
2023: Australien.

Forslag om fond kommer i foråret
Som man måske husker, var der på kongressen i Sydafrika tidligere i år en del debat om den fond som IFAJ har plan om at oprette. På oktober måneds repræsentantskabsmøde i Tjekkiet lovede kasseren Adrian Bell, som er en af de to der arbejder med planen, at et konkret forslag til vedtægter og placering vil blive lagt frem til debat i god tid inden juli måneds kongres i Holland.
Ifølge Adrian Bell vil det kommende forslag indebære at IFAJ får afgørende indflydelse på fondens drift. Mange lande vil ikke acceptere udenlandske statsborgere i fondsbestyrelser. Derfor er antallet af mulige værtslande nu indskrænket til to, Schweiz og Storbritannien. Hvis Storbritannien bliver hjemsted, vil det være muligt at fondens formue kommer til at stå i en anden valuta end pund, f.eks. Euro, Dollars eller Schweizerfranc, fortalte Adrian Bell.
Formålet med fonden er at støtte landbrugsjournalister og nationale foreninger ved uddeling af ikke øremærkede sponsorbidrag.

Debat om IFAJ-ture til problematiske lande
Hvilke krav til journalisters frihed skal være opfyldt, før IFAJ kan anbefale en organiseret reportagetur til et givent land? Det spørgsmål skal repræsentantskabets udvalg for pressefrihed nu diskutere og komme med et forslag til svar på.
Baggrunden er et brev som den belgiske forening i IFAJ sendte til repræsentantskabet i forbindelse med mødet i Tjekkiet.
I brevet beskriver belgierne de oplevelser som et af deres medlemmer havde under en IFAJ-organiseret reportagetur til Kina. Her skulle deltagerne skjule at de var journalister, de kunne ikke tale frit med kilder, havde ikke mulighed for at tjekke de oplysninger de fik, og de blev alle tilbageholdt på grund af en ubetalt regning. Kort sagt kunne de ikke arbejde frit, og de følte sig ikke i sikkerhed.
Belgierne – og andre med dem – frygter at noget lignende kan ske i andre lande. For eksempel i Tyrkiet, hvor en landbrugsmesse for nylig har fået sendt en invitation ud til den internationale landbrugspresse gennem IFAJ. IFAJ står dog hverken helt eller delvist som arrangør af denne rejse.

Seksuelle krænkelser på IFAJ-kongres
Flere kvindelige deltagere har klaget over at de blev udsat for seksuelle krænkelser på kongressen i Tyskland i 2016. Det har fået IFAJ’s præsidium til at nedsætte et tre kvinde stort udvalg som skal udarbejde et forslag til adfærdsnormer – ’code of conduct’ – for såvel kongresser som for IFAJ’s sociale medier; det vil sige Facebook og Twitter. Også her har der været eksempler på upassende sprog, dog vist ikke af seksuel karakter.

Ny konkurrence i journalistik om maskiner
Paletten af konkurrencer i IFAJ vil næste år få tilføjet en konkurrence i hvem der i det seneste år har bedrevet den bedste journalistik om landbrugsmaskiner og anden teknologi. Den nye konkurrence er blevet mulig takket være et sponsorat fra Caterpillar.
Flere oplysninger følger senere.

Hvis du vil vide mere om hvad der skete på repræsentantskabsmødet i Tjekkiet så skriv eller ring til undertegnede.

Per Henrik Hansen, IFAJ-repræsentant for DFLJ, ph@perhenrik.dk, tlf. 30 33 39 48.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Back To Top
×Close search
Search