skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Medlemsundersøgelse 2018

I foråret 2018 lavede bestyrelsen en undersøgelse af medlemmernes interesser og ønsker til foreningen. Læs et notat om undersøgelsen her.

Medlemsundersøgelse maj 2010:

Op til generalforsamlingen i 2010bad bestyrelsen medlemmerne svare på en række spørgsmål vedr. foreningens aktivitet.
Sådan svarede 24 medlemmer på vores spørgsmål:

1. Nævn de tre fagområder, du primært beskæftiger dig med (fx maskiner, politik, miljø, husdyr, økologi)
o Politik 12 – økonomi 3 – miljø 6 – økologi 4 – forbrugerstof 1 – livsstil 1 – portrætter 1 – fødevarer 3 – EU 1 – maskiner 4 – husdyr – transport&logistik 1 – dyrlæger 1 – kommunikation 1 – fødevaresikkerhed 1 – dyrevelfærd 1 – biavl 1 – staldindretning 1 – svineproduktion 1 – planteavl 2 – mælkeproduktion 1 – mejerivirksomhed 1 – primærproduktion 1 – skovbrug 1 – naturområder 1

2. Hvornår har du sidst deltaget i et af foreningens arrangementer?
o Aldrig – 4
o I 2009 – 9
o I 2008 – 2
o Flere år siden – 6
o Husker ikke 1
o Svarer ikke 1
o Med til IFAJ-kongres – 1

3.a. Hvilken type arrangement ville du tilmelde dig? (gerne flere krydser)
o Besøg hos en virksomhed – 18
o Besøg hos en institution/organisation – 15
o Debatmøde -17
o Hjemme hos en af landbrugets ledere – 10
o Flerdagesture – evt. til udlandet – 11

3.b. Nævn gerne et par ideer til konkrete arrangementer:
o Økologidebat – hvornår når regeringen økomålene i Grøn Vækst
o EU-tur med udspring mere i fødevarer end landbrug
o Vestas
o Møde hvor medlemmerne kan udveksle idéer og erfaringer
o Møderne OK, men er hæmmet af at de foregår i København og typisk er på 2 timer. Kunne man holde to møder sammen, var det “lettere” at afse 3 timers til transport.
o Lammefjorden
o Landbrugets vilkår i udkantsdanmark – hvordan klarer landbrugsfamilierne sig her
o Scanhide
o Lodsejer med store naturområder – formål med ejerskab, offentligheden adgangsområder, plejemetoder, formål med ejerskab.

4. Skal foreningen beskæftige sig med (gerne flere krydser)
o Efteruddannelse – 4
o Journalistik -21
o Sociale arrangementer – 14
o Ingen af disse – 2

5. De senere år har vi holdt generalforsamling sammen med et fagligt arrangement af halvanden dags varighed. Hvad foretrækker du?
o Generalforsamling sammen med fagligt arrangement, men kun en dag – 17
o Generalforsamling sammen med fagligt arrangement med overnatning – 6
o Generalforsamling alene – 0

6.a. Foreningen har en hjemmeside: www.agrijournalists.dk – kender du den – bruger du den?
o Ja, jeg kender hjemmesiden – 22
o Ja, jeg bruger hjemmesiden – 5

6.b. Har du forslag til forbedringer af hjemmesiden?
o Flere opdateringer
o Den er fin

7.a. Foreningen har i nogle år haft en konkurrence om årets bedste artikel. Vinderen får rejse og deltagelse i årets IFAJ kongres betalt.
o Ja, jeg har deltaget i konkurrencen 8
o Nej, jeg har ikke deltaget i konkurrencen – 16

7.b. Hvis du ikke har deltaget i konkurrencen, skriv venligst hvorfor ikke.
o Er ikke skrivende – 4
o Er ikke rendyrket journalist – 1
o Manglende tid – 3
o Medlem af bestyrelsen – 1
o Ikke relevante artikler – 1

8. Foreningen er medlem af IFAJ, International Federation of Agricultural Journalists.
o Kender IFAJ – 21
o Kender IFAJs hjemmeside – www.ifaj.org – 10
o Bruger hjemmesiden – 3
o Kender nyhedsbrev – 8

9. Synes du, det er godt, at du og dine kolleger kan invitere til et arrangement via foreningen?
o Ja – 21
o Nej – 1

10. Vil du opfordre nogle af dine kolleger, der ikke er medlem af foreningen, til at melde sig ind?
o Ja – 22
o Nej – 1
o Svarer ikke – 1

Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister – Sekretær Niels Jørgensen –
Glentevej 3 – 2670 Greve – Tlf: 43 60 00 76 – Fax: 43 60 03 76

Back To Top
×Close search
Search