skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Konference: Feeding the Future

Konference: Feeding The Future
Theo de Jaeger er præsident for PAFO, the Panafrican Farmers Organization, og en af hovedtalerne ved konferencen.

Yara og Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab inviterer foreningens medlemmer med til konferencen Feeding the future ’16 med prominente indledere fra Sydafrika og Canada samt det politiske og faglige Danmark.
Konferencen holdes mandag 26. september 2016 på Vestermølle, Oddervej 80, 8660 Skanderborg.

IFAJ-præsident på talerstolen

Præsident for alle landmænd i Afrika, dr. Theo de Jager fra Sydafrika (billedet), samt kommunikationsdirektør Owen Roberts, University of Guelph, Ontario, Canada, er blandt talerne. Owen Roberts er også nyvalgt præsident for IFAJ; den internationale sammenslutning af landbrugsjournalister, som DFLJ som bekendt også er medlem af.
Han vil tale om, hvordan den frie verdens presse – og medier i det hele taget – kan og bør formidle viden og dialog til fremme af en bæredygtig fødevareproduktion.

Input fra Afrika

Theo de Jager er præsident for PAFO, the Panafrican Farmers Organization, hvis medlemmer er fem nationssammenslutninger af landboforeninger, der dækker kontinentet fra Algeriet i nord til Sydafrika. Hans baggrund som førstemand for Afrikas samlede landbrug er formandsposten i SACAU, der tæller 17 landboorganisationer i 14 lande i det sydlige Afrika. Theo de Jager vil fortælle om et stort uudnyttet produktionspotentiale i Afrika og giver sit bud på, hvordan Afrika selv må agere for at undgå sultkatastrofer og deraf afledte sociale problemer. Afrikas befolkning – fra Middelhavet til Cape Town i sydvest – ventes fordoblet fra i dag 1,25 milliarder til 2,5 milliarder i 2050.
Der vil også være en ledende repræsentant for en stor international organisation på talerlisten.

Landbrugspakken, kvælstofforskning og genetisk selektion på dagsordenen
Konferencen får også et dansk udgangspunkt, idet repræsentanter for hhv regeringen og oppositionen sammen med direktør Flemming Nør-Pedersen, Landbrug & Fødevarer, indbydes til at tale om landbrugs- og naturpakkerne vedtaget i Folketinget tidligere i år.

Dagsordenen omfatter endvidere følgende talere og emner:

· Arne Cartridge, global strategirådgiver i Yara International, om Den nødvendige merproduktion og grøn ansvarlighed.

· Seniorrådgiver Henning Otte Hansen, Københavns Universitet om Den globale udvikling for et bæredygtigt landbrug.

· Professor Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet, om Markens afgrøder og carbon footprint.

· Seniorforsker Uffe Jørgensen, Aarhus Universitet om Merproduktion på og mindre udledning fra græsmarken.

· Direktør Asbjørn Børsting, Crop Innovation Denmark, om Nye perspektiver i planteforædling

· Professor Svend Christensen, Københavns Universitet om Future cropping – big data.

Slutter med debat
Projektchef Mogens Nielsen, Yara Danmark, og Landhusholdningsselskabets formand Frederik Lüttichau åbner konferencen. Dagens ordstyrer og moderator ved en afsluttende paneldebat er direktør, chefredaktør Henrik Lisberg, LandbrugsAvisen.

Feeding the future ’16 henvender sig til politikere og landbrugs/fødevare-opinionsdannere, herunder den professionelle landmand.

Første Feeding the future-konference blev holdt på Vestermølle i september 2014. Da talte klodens befolkning 7.260 millioner mennesker. Til september i år vil det tal være øget med 170 millioner. FAO forventer, vi er op imod 10 milliarder mennesker i 2050.

En del af konferencens indlæg vil være på engelsk. Se et foreløbigt program for dagen ved at klikke her.

Tilmelding til arrangementet er efter først til mølle-princippet til info.dk@yara.com

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search