skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Kom en ko i tanken

Fabrikschef Erik Mansig holder oplæg. Foto: Claus Haagensen

Døde husdyr og slagteriafffald bliver til brændstof i på Dakas fabrik ecoMotion, men EU vil forringe vilkårene for den cirkulære økonomi.

Af Egon Kjøller

Døde husdyr tæller på plussiden i det danske klimaregnskab. “Kom en ko i tanken”, kunne man sige med genbrug af olieselskabet Essos gamle slogan: “kom en tiger i tanken”. Hver gang en bilist fylder tanken op, skal mindst syv procent bestå af pr. definition bæredygtigt, CO2-neutralt biobrændstof. Indtil videre. Trusler mod princippet tegner sig i horisonten.

En stor del af det kommer fra den østjyske virksomhed ecoMotion, der af fedt fra døde dyr fremstiller, hvad der svarer til en tredjedel af den mængde, der skal blandes i al den diesel, der sælges i Danmark. Det er 55.000 millioner liter svarende til 1830 fyldte tankbiler.

Højteknologisk fabrik

Fabrikkens facade er kendt af alle, der jævnligt kører på E45 ved Hedensted.
Foto: Claus Haagensen

Det var miljøhistorier af de bedre, medlemmer af Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister blev klogere på, da de 28. februar blev modtaget på Daka Denmarks dattervirksomhed mellem Hedensted og Løsning Fabrikken er en praktisk og højteknologisk manifestation af begrebet “cirkulær økonomi”.

At det også er en produktion, som skal omgås med respekt, blev understreget, da brandalarmen gik under mødet. Alle forlod straks fabrikken og samledes udenfor, indtil alarmen – der var falsk – kunne afblæses og brandbilerne køre hjem.

EcoMotion, indviet 2008, er en såkaldt 2. generations biodiesel-fabrik. Råvaren leveres fra Daka SecAnim i Randers, som står for al indsamling og forarbejdning af aflivede, syge dyr og slagteriaffald i Danmark, og klimamæssigt anskuet er den færdige biodiesel et ganske lødigt produkt: CO2-belastningen er 84 procent lavere end for diesel af fossil oprindelse.

Risikomateriale
Samtidig løses en miljøøkonomisk udfordring: hvad skal man stille op med det veterinæ

Projektchef Bjarne Foged Larsen fortæller om Øgro.
Foto: Claus Haagensen

re risikomateriale fra dansk husdyrbrug? Siden 2001 har der været stærke restriktioner på anvendelsen animalske biprodukter som foder.

Tidligere var kød- og benmel en almindelig ingrediens i både svine-og kvægfoder, men kogalskabens formodede smitteveje satte en stopper for den slags genbrug, kannibalsk i sit princip som det var. En vigtig indtægtskilde for Daka faldt væk, og i dag fremstilles der kun ingredienser til foder, baseret på biprodukter fra danske svineslagterier. Det foregår på nabofabrikken i Løsning, Daka Sarval.

Til gengæld satte det fart i etableringen af en biodiesel-fabrik.

Truslen mod den gode ide
Men en ny miljø- og klimastrategi fra EU-Kommissionen kan underminere grundlaget for den hele den europæiske biodiesel-industri.

“Vi er utroligt afhængige af de politiske rammebetingelser i Europa, og vi er utroligt kede af de vilkår, der tegner sig”, fastslog ecoMotions fabrikschef, Erik Mansig.

Der er lagt op til, at det nuværende krav om iblanding af bio-diesel bliver lempet fra 2020, og frygten i branchen er, at transportsektoren i fremtiden igen kommer til at køre på 100 procent fossilt brændsel. Olieselskaberne, der lever af at udvinde og sælge fossilt brændstof, har i sagens natur intet incitament til at forsvare et iblandingskrav. Tværtimod.

Foto: Claus Haagensen

“Der bliver meget mere biodiesel til rådighed på markedet, end der med de fremtidige lavere iblandingskrav bliver afsætning for”, vurderede Erik Mansig.

Handelsgødning til økologerne
Vækst-potentiale er der bogstaveligt talt i en anden, omend mindre gren af Daka Denmark: Fremstillingen af handelsgødning til det økologiske landbrug. Gødningsprodukterne af mærket Øgro er baseret på kød- og benmel samt børstemel, og lever dermed op til det grundlæggende økologiske princip om næringsstoffernes kredsløb – cirkulær økonomi.

“Den stigende efterspørgsel på økologiske fødevarer skaber problemer med at skaffe økologisk foder nok. Løsningen er enten større arealer eller øget produktion pr. hektar – hvilket kun kan opnås ved at erstatte de næringsstoffer, der fjernes fra marken. Det bliver nok en kombination, og det er her, vi ser vores markedsmuligheder”, forklarede projektchef Bjarne Foged Larsen.

Alle processer foregår i lukkede tanke.
Foto: Claus Haagensen

Mejerier blokerer
Men der er stærke barrierer for afsætningen i Danmark. Arla og samtlige øvrige medlemmer af Mejeriforeningen accepterer hverken spildevandsslam eller gødningsprodukter baseret på kød-og benmel på leverandørernes marker. Det udelukker også de danske sukkerroedyrkere og rapsavlere i i Sverige. Kun to procent af Øgro-produkterne sælges i Danmark.

“Men det er jo egentlig ikke særligt fornuftigt at eksportere vores næringsstoffer”, bemærkede Bjarne Foged Larsen.

Business Unit Marketing Officer Søren Mohr Jensen – medlem af denne forening – stod for introduktionen til Daka. Selskabet med sine 300 ansatte og syv danske afdelinger er i dag en del af Sariagruppen, en førende europæisk virksomhed indenfor animalske biprodukter.

Gruppen ejes af den tyske Rethmann-familie med 60.000 ansatte i 50 lande. Danish Crown ejer stadig over 40 procent, danske SB Pork og svenske Scan resten.

 

 

 

 

Foto: Claus Haagensen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search