skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Karoline og cirkulær bioøkonomi – på Vestermølle den 24. januar kl. 19.00

Karoline Og Cirkulær Bioøkonomi – På Vestermølle Den 24. Januar Kl. 19.00
Foto: Myrna Leader

Invitation til møde om cirkulær bioøkonomi på Vestermølle den 24. januar kl. 19.00

Professor Mette Olaf Nielsen, Aarhus Universitet, og Tavs Nyord, seniorkonsulent i CONCITO, fortæller på Vestermølles vintermøde 24. januar om kvægets og andre dyrs indvirken på klimaet.

Landbruget står for en betydelig del af Danmarks CO2-udledning, fremgår det igen og igen af medierne. Ofte udpeges kvæget som den store synder. Den danske ko ikke blot udleder CO2; den prutter og bøvser også den potente klimagas metan. Men bidrager Karoline og hendes fæller også til det stigende indhold af metan og CO2 i atmosfæren? Og hvad med korn, græs, roer, raps, majs og andre afgrøder, som optager luftens CO2 og udånder den ilt, som dyr og mennesker har brug for? Er landbruget også synder, hvis den proces regnes med? Er der slet ikke noget godt at sige om drøvtyggernes, og andre dyrs, færden og virke?

Onsdag 24. januar kl. 19.00 sætter Landboforeningen Odder-Skanderborg og Vestermølle Møllelaug fokus på problematikken. Det sker på det traditionsrige Vintermøde i Laden på Vestermølle, Oddervej 80, 8660 Skanderborg, 

Seniorkonsulent i den grønne tænketank CONCITO, cand. agro. Tavs Nyord, ph.d. med speciale i ammoniakfordampning, præcisionsjordbrug og husdyrenes udledning af drivhusgasser, fortæller om kvægets negative indvirkning på klimaet.

Professor, cand. agro. Mette Olaf Nielsen, Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab, Aarhus Universitet, beretter om Karolines rolle i den cirkulære biokemi og ser på mulighederne for at reducere kød- og mælkeproduktionens andel af klimabelastningen.

CONCITO, som Tavs Nyord repræsenterer, er af regeringen inviteret med i treparten som uvildig ekspert. Og næppe mange kender bedre til Karolines placering i den cirkulære bioenergi end professor Mette Olaf Nielsen.

I forlængelse af de to indlæg er der tid til at summe over kaffe/te og brød samt forberede spørgsmål til den efterfølgende debat. Mødet afsluttes ikke med domsafsigelse; det må den enkelte klare med sig selv – helt sikkert på et bedre oplyst grundlag.

Der opkræves 100 kroner ved indgangen til dækning af kaffe/te/brød. Arrangørerne beder om tilmelding, helst på jlc@jlundc.dk , evt. på 4050 0333.

BEMÆRK: Hvis der ved tilmelding oplyses, at man er medlem af DFLJ, kvitteres med et fripas til deltagelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search