skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Journalistik i den postfaktuelle virkelighed

Journalistik I Den Postfaktuelle Virkelighed
Næstformand Frederik Thalbitzer (tv) uddeler æresmedlemsskab til Niels C. Jørgensen (th) ved generalforsamlingen 18. maj 2017 i Hirtshals for Danske Fødevare-og Landbrugsjournalister. Foto: Claus Haagensen

Formanden for Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister opfordrede blandt andet alle medier i fødevareklyngen til at være aktive i den politiske proces frem mod en ny medieaftale, der skal på plads i 2018. Desuden konstaterede han, at alle trykte medier og journalistik baseret på fakta er under stort pres til stor skade for både demokrati og udvikling af samfundet som helhed

– Den ideelle udøvelse af vores journalistiske håndværk er desværre ikke så udbredt, som den bør eller rettere skal være. Det er svært, ja nærmest umuligt, at finde medier både i og uden for vores egen verden, der lever op til kravet om objektivitet.

– Vi er nemlig i en verden, hvor succeskriteriet ”objektivitet” er afløst af ”indtjening”, ”læsertal”, ”seertal”, ”antal brugere” og så videre, lød det i beretningen fra Niels Damsgaard Hansen, formand for Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister.

Han mente, at når succeskriteriet skrider den vej, dykker journalisterne ned i deres journalistiske værktøjskasser og finder netop de værktøjer, der skaber opmærksomhed og dermed tiltrækker mediebrugere.

– Det fører til, at fakta og objektivitet afløses af sensationer, det uhørte, det skæve, det provokerende, det følelsesladede og det forargende.

– De bliver brændstoffet, som skal suge mediebrugerne til ”vores medie”, fremhævede han.

Foreningen holdt sin generalforsamling torsdag 18. maj i Hirtshals. Her blev der udover aflæggelse af beretning også besluttet at tage foreningens virke op til revision og udskiftet på nogle af de folkevalgte poster.

Traditionelle medier under hårdt pres

De traditionelle medier er meget pressede af sociale medier, som mange og især de yngre mediebrugere tyr til.

– På de sociale medier er redaktører og journalister og dermed det journalistiske håndværk sat helt ud af kraft. Det er ufiltreret formidling – ytringsfrihed for fuld udblæsning uden smålig skelen til fakta.

– Det er den vaskeægte postfaktuel medievirkelighed med plads til masser af fake news, hackeres afsløringer og anden bevidst manipulation, sagde formanden.

Han påpegede videre, at falske nyheder ofte læses/ses mere end faktuelle nyheder, og af mange mediebrugere opleves de falske nyheder som fakta.

– Det er en meget farlig glidebane, som er meget svær at gøre noget ved i demokratier, der hylder ytringsfriheden som sit fundament, fastslog han.

Smagsdommeri af værste skuffe

Da portostøtten til 4.808 fagblade forsvandt og portoen steg med 150 procent i 2004, forringede det fagbladenes konkurrenceevne markant i forhold til de øvrige medier.

Medierne inden for fødevareklyngen var fra da af henvist til en virkelighed uden nogen form for støtte, mens dagblade fortsat kunne få støtte.

– En undtagelse var dog dagbladet Effektivt Landbrug, der i årevis har søgt om og fået afslag på mediestøtte. Ejerne af bladet og de ansatte vurderer selv, at det er smagsdommeri af værste skuffe – og jeg er enig, sagde Niels Damsgaard Hansen.

Han konstaterede, at ondt snart bliver værre, når Postnord ophører med at distribuere nogen former for dag- og fagblade. De bliver i stedet overladt til det privatkapitalistiske marked.

– Frygten er, at prisen får endnu et kraftigt løft op samtidig med, at kvaliteten er usikker. Her tænker jeg især på tiden, der går fra deadline, til bladet er ude hos modtagerne.

– Denne udvikling skubber yderligere til en digital, internetbaseret distribution og er dermed endnu et søm i ligkisten for de trykte medier, konstaterede han.

På vej mod medieaftale

Måske eneste lyspunkt er, at kulturminister Mette Bock starter en proces frem mod næste medieaftale, der skal falde på plads i 2018. Det eneste sikre omkring den er, at staten fortsat vil yde støtte udvikling og distributionen af en række medier og medieplatforme.

– Vi bør i Danske Fødevare- og landbrugsjournalister blande os i den proces og være med til at sikre, at den fører til lige behandling af alle medier på alle områder.

– Fødevare- og landbrugsmedierne er vigtige for den fortsatte udvikling af fødevareklyngen, lige som alle øvrige fagmedier er for deres fag, fastslog Niels Damsgaard Hansen.

Valg og udnævnelse af æresmedlem

I den syv personer store bestyrelse var der to medlemmer på valg. Ind kom fotograf Claus Haagensen og informations- og pressechef Karsten Himmelstrup. De to afløste Bøje Østerlund og Ulla Birk, som begge ønskede at udtræde af bestyrelsen.

Som suppleanter til bestyrelsen blev Anne Kjærsgaard Krogh og Rasmus Willesen valgt.

Ved valg af folkevalgt revisor kom det til kampvalg mellem Jørgen Lund Christiansen og Bøje Østerlund, hvor sidstnævnte fik posten efter lodtrækning, da afstemningen gav dem lige mange stemmer. Som revisorsuppleant blev valgt Aage Krogsdam.

På et forudgående møde havde bestyrelsen besluttet at udnævne Niels Chr. Jørgensen til æresmedlem, efter han i en meget lang årrække har ydet en stor og meget engageret indsats for foreningen både herhjemme og internationalt.

Desuden blev der uddelt et diplom til Frederik Thalbitzer som vinder af Star Prize artikelkonkurrencen 2016 og til Erik Poulsen som vinder af FAO-artikelkonkurrencen 2016.

This Post Has One Comment

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search