skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Invitation til webinar om europæiske perspektiver ved grøn bioraffinering den 17. november

Invitation Til Webinar Om Europæiske Perspektiver Ved Grøn Bioraffinering Den 17. November

Medlemmerne af DFLJ har modtaget denne invitation af Claus Bo Andreasen:

Kære kollega,

Forskning ved Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi (CBIO) har vist, at dyrkningen af flerårige grønne biomasseafgrøder reducerer anvendelsen af pesticider, udvaskningen af kvælstof og landbrugets klimapåvirkning.

Forskningen har også vist, at planteprotein udvundet af grøn biomasse via bioraffinering vil kunne erstatte importeret soja. Herudover vil etableringen af lokale bioraffineringsanlæg kunne skabe vækst og udvikling i landdistrikterne.

Grøn bioraffinering kan med andre ord medvirke til et grønnere landbrug, europæisk selvforsyning med planteprotein og bæredygtig vækst i landdistrikterne.

På et webinar ”Green Biorefinery- a Green Deal for agriculture” vil forskere fra CBIO orientere om perspektiverne for EU’s landbrugspolitik.

Webinaret holdes i samarbejde med de danske Europa-parlamentarikere Asger Christensen og Pernille Weiss. Herudover deltager repræsentanter fra Europa Kommissionen og samarbejdspartnere fra europæiske virksomheder og forskningsinstitutioner.

Webinaret finder sted tirsdag den 17. november kl. 15.00 – 16.30. Det er gratis at deltage og alle er velkomne. Vær opmærksom på, at indlæg og diskussion foregår på engelsk.

Program og tilmelding
Klik her

Læs mere
Klik her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Back To Top
×Close search
Search