skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Invitation til pressemøde på Agerskov Kro mandag den 30. maj kl. 13.00

Vores medlem Bøje Østerlund inviterer foreningens medlemmer til pressemøde.

Ved pressemødet, mandag 30. maj kl. 13.00 på Agerskov Kro, vil Agerskovgruppens agronomfaglige rådgivere, planteavlskonsulent Mogens Munk, LandboSyd, Bente Andersen, Plantekonsulenten Aps, fremlægge faglig dokumentation for det fejlagtige grundlag, betydelige dele af de såkaldt målrettede efterafgrødekrav er baseret på.

Således findes der nu valid dokumentation for at kvælstofudvaskningen en urørt skov gennem 100 år kan være betragtelig større end fra intensivt dyrkede vintersædsarealer. Forskerne fastslår efter grundige undersøgelser, at det er jordbundens karakter, for eksempel fra lerjorde, der afgør kvælstofudvaskningens størrelse.  

Ligeledes redegøres der for, at de undersøgelser, der har ført til de generelle efterafgrødekrav, stort set kun er udført på lettere jordtyper som sandjord samt at det kun er udvaskningen i efterårsmånederne, der anvendes som begrundelse for efterafgrødekravene.

– Det er ikke fagligt forsvarligt al den stund, det er i vintermånederne og foråret, der sker en betydelig udvaskning. Rigtigt mange steder ville en velpasset hvedemark, der tidligt efter vinteren går i vækst og dermed opsamler næringsstoffer, være bedre for miljøet end de påtvungne efterafgrøder, lyder det fra Agerskovgruppens ekspertpanel. Læs mere i det vedlagte pressemateriale.

Har du spørgsmål til arrangementet kan Bøje træffes her
Telefon: +45 40467625

Mail: boje@vedhavet.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Back To Top
×Close search
Search