skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Invitation til pressebesøg med præsentation af Biosolutions Technology Center, Teknologisk Institut, Taastrup den 8. februar 2024.                        

Invitation Til Pressebesøg Med Præsentation Af Biosolutions Technology Center, Teknologisk Institut, Taastrup Den 8. Februar 2024.                        

Tidspunkt: Den 8. februar kl.14.30-16.30

Sted: Gregersenvej 1, 2630 Taastrup, Bygning 3, mødelokale 3.1.4

Tilmelding: Chefkonsulent Niels Tradsfeldt, Kommunikation via ntt@teknologisk.dk senest 1. februar (men gerne før)

Teknologisk Institut indvier officielt Biosolutions Technology Center den 7. marts 2024. Inden da inviterer vi medlemmer af DFLJ til et prewiev for fagjournalister.

Med centeret samler Teknologisk Institut sine kompetencer indenfor det eksisterende anlæg til bioraffinering og et nyt biofermenteringsanlæg og er dermed klar til at støtte op om udviklingen indenfor biosolutions.

Program:

14.15-14.30    Ankomst

14.30-14.35     Kort intro til Teknologisk Institut 

14.35-14.45    Intro til betydningen af biosolution området set i lyset af den grønne omstilling v/Innovationschef Anne Maria Hansen

14.45-14.55    Intro til Biosolution Technology Center og hvad skal man se ved rundvisningen. v/Centerchef Anne Christine Hastrup

15.00-15.45    Rundvisning i henholdsvis pilotanlæggene til bioraffinering og biofermentering

15.45-16.30    Kaffe og kage  + Q & A med konkrete eksempler

Biosloutions-anlæggene på Teknologisk Institut er i såkaldt pilotskala, hvor virksomheder og projektpartnere kan teste de nye produkter eller processer, inden de evt. etablerer egen produktion.

Innovationschef Anne Maria Hansen, Teknologisk Institut sætter scenen for biosolutions – hvad kan biosolutions konkret producere af fødevarer og ingredienser, og hvilken nytteværdi kan det have for forbrugerne og fødevareerhvervene set i lyset af den grønne omstilling?

Centerchef for det nye Biosolutions Technology Center, Anne Christine Hastrup, Teknologisk Institut fortæller om, hvad der konkret sker ved udnyttelse af biosolutions. Hvad kan teknologierne, og hvilke nye produkter kommer vi til at se i fremtiden?

Bioraffinering og biofermentering er en central del af den grønne omstilling, fordi processerne bidrager til at reducere CO2-udslippet og mindske vores afhængighed af fossile ressourcer. Desuden fremmer det bæredygtigt landbrug og skovbrug ved at udnytte restprodukter og affaldsstrømme fra fødevareproduktionen til produkter med højere værdi, end de typisk har i dag.

Bioraffinering er en proces, hvor biologiske materialer, som fx planter og alger, omdannes til værdifulde biobaserede produkter. Processen maksimerer udnyttelsen af biomassen og minimerer affald, hvilket bidrager til en cirkulær økonomi. Ved at udnytte alle dele af biomassen skabes der både biobrændstoffer, bioplast, fødevarer, foder og kemikalier, som fx kan erstatte fossile produkter.

På dagen vil vi også fremvise vores nye biofermenteringsanlæg samt udstyr til at oprense og klargøre produkterne. Den nye fermenteringsfacilitet kommer til at bestå af en række nye fødevare- og ATEX-godkendte bioreaktorer – fra 1 liter og til 200 liter samt 2.000 liter i 2025. Virksomheder kan allerede nu teste i laboratorierne.

Industriel fermentering er en bioteknologisk proces, hvor mikroorganismer som bakterier, gær eller skimmelsvampe bruges til at producere specifikke produkter i store mængder. I denne proces anvendes mikroorganismerne til at omdanne sukker og andre organiske materialer til ønskede produkter under kontrollerede betingelser.

Fermentering kan anvendes til at fremstille en bred vifte af produkter afhængig af de specifikke mikroorganismer og råmaterialer, der anvendes. Dette inkluderer alt fra fødevareprodukter som ost, yoghurt, vin, øl og brød, til bioethanol og andre biobrændstoffer. I den farmaceutiske industri anvendes fermentering til produktion af antibiotika, vacciner og andre medicinske stoffer. Endvidere kan fermenteringsprocessen også anvendes til at producere industrielle enzymer, bioplast og andre biologisk afledte materialer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search