skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Invitation til generalforsamling

Invitation Til Generalforsamling

Så er det tid til den årlige generalforsamling i Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister.

Den finder i år sted hos DLF i Odense, hvor vi indleder med en orientering om DLF af adm. direktør i DLF, Truels Damsgaard, som også vil og fortælle om Corona-nedlukningens betydning for virksomheden, frøavlen og frømarkedet.

DLF er global markedsleder inden for græsfrø til foder og plæner med eksport til store dele af verden.

Tid og sted: Tirsdag den 16. juni 2020 hos DLF, Højmevej 12, 5250 Odense

Program:

Kl. 15.30-16:15: Orientering om DLF
ved adm. direktør Truels Damsgaard

Kl. 16.15 Pause

Kl. 16.30 Generalforsamling
1. Valg af stemmetællere og dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Formandens beretning

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

5. Indkomne forslag* og drøftelse af evt. IFAJ 2021 kongres i Danmark. IFAJ har anmodet os om at holde IFAJ-kongressen i 2021. Bestyrelsen indstiller at DFLJ afholder IFAJ 2021, da den blev aflyst i år grundet corona
6. Fastsættelse af næste års kontingent – bestyrelsen foreslår uændret 400 kr. årligt
7. Valg af:

  • to bestyrelsesmedlemmer for tre år (Per Henrik Hansen og Claus Haagensen er på ordinært valg og modtager genvalg
  • et bestyrelsesmedlem for et år (Karsten Himmelstrup ønsker at trække sig ud af bestyrelsen)
  • to suppleanter for ét år

8. Valg af en revisor for to år – på valg er Hanne Gregersen
9. Valg af en revisorsuppleant for ét år
10. Eventuelt

* Forslag fra medlemmerne skal skriftligt meddeles bestyrelsen senest en uge inden generalforsamlingen

Desuden:
– Kåring af vinderne i årets journalistkonkurrencer
– Orientering om IFAJ-kongres 2020 i Danmark

Ca. kl. 18.00
DLF er vært ved sandwich og drikkevarer

Tilmelding til Frederik Thalbitzer, lft@landbrugsavisen.dk, senest 14/6 er påkrævet.

Tilmelding er meget vigtig, så vi kan overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forsamlingers størrelse og afstandskrav.
Skriv venligst ved tilmelding om du både deltager i generalforsamling og middag.
Ret til ændringer forbeholdes. Vi forventer at kunne holde generalforsamling på normal vis, men skulle der mod forventning krav fra myndighederne som gør det vanskeligt, vil vi forholde os til disse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search