skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Glæde over og bekymringer for IFAJ 2020 kongressen

Glæde Over Og Bekymringer For IFAJ 2020 Kongressen

De tilstedeværende 24 IFAJ-repræsentanter fra lige så mange lande viste vældig interesse og store forventninger til IFAJ 2020 kongressen i Danmark, da der forrige uge blev holdt IFAJ executivmøde i Basel i Schweiz.

Som repræsentant for DFLJ modtog jeg megen ros for det program som det er lykkedes at få på plads, takket være en stor indsats fra mange frivillige. Ikke mindst mangfoldigheden af busture – seks om dagen over tre dage – fik megen anerkendelse. Også de lave deltagergebyrer – som hænger sammen med vore fundraiseres store arbejde med at skaffe sponsorer – fik mange anerkendende ord med på vejen.

Corona-frygt
Mødet i Basel fandt sted i dagene lige før frygten for coronavirus pludselig eksploderede i Europa og det meste af den øvrige verden. Den pludselige pandemi har naturligt nok skabt usikkerhed om kongresplanerne, og spørgsmålene tårner sig op: Kan vi overhovedet holde kongressen som planlagt? Bliver vi nødt til at aflyse eller udsætte den? Vil de fleste af de forventede deltagere holde sig væk, selv om det skulle vise sig sikkert at holde kongressen i juni? Hvordan sikrer vi at sponsorer og deltagere kan få deres penge tilbage hvis kongressen bliver aflyst?

Skæringsdato i april
Endnu er det for tidligt at komme med svarene. I kongressens styregruppe (bestående af Frederik Thalbitzer, Gudrun Andreasen og undertegnede) har vi givet os selv tiden frem til midten af april til at se udviklingen an og overveje forskellige scenarioer. Vores tidsfrist hænger sammen med at kongreshotellet i Vingsted senest 21. april skal have en større del af betalingen ved eventuel nedskalering af deltagertallet eller aflysning.

Indtil da arbejder vi ufortrødent videre med at kongressen bliver holdt i juni som planlagt. Dette er beskrevet på kongressens hjemmeside www.ifaj2020.dk.

IFAJ’s præsidium er orienteret om hvordan vi forholder os til corona-problematikken og bakker os helt op.

Per Henrik Hansen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Back To Top
×Close search
Search