skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Generalforsamling med besøg hos Foulum

Fotos fra besøget hos Foulum og efterfølgende generalforsamling. Foto: Claus Haagensen

Generalforsamling i Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister
torsdag 7. maj 2015 – hos Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele

i forlængelse af besøg på Foulum

AU Foulum: Ny måde at tænke landbrug på

Det er en helt ny måde at tænke landbrug på, som vi præsenteres for torsdag den 7. maj 2015 hvor vi er inviteret til Aarhus Universitets forskningscenter, AU Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele.

Her arbejder forskerne på at skabe et nyt dyrkningssystem, hvor korn skiftes ud med flerårige grønne afgrøder. Det giver en langt større produktion af biomasse – samtidig med at landbruget får løst problemer med kvælstof, pesticider og drivhusgasser. Ud af den grønne biomasse skal der udtrækkes protein, som kan anvendes til svinefoder. Det vil reducere importen af soja fra Sydamerika. Den resterende del af biomassen kan bl.a. anvendes til vedvarende energi. Og her eksperimenter forskerne med et helt nyt HTL-anlæg, som populært sagt omdanner græs til dieselolie – intet mindre end en verdensnyhed.

Programmet for Foulum-besøget torsdag 7. maj:

Kl. 13.00 Ankomst: Sandwich og vand i forhallen
Kl. 13.30 Kort introduktion til AU Foulum. Claus Bo Andreasen (Forhallen)
Kl. 14.10 Besøg i forsøgsmarken
Større planteproduktion og mindre miljøbelastning v/ Uffe Jørgensen
Kl. 14.50 Besøg i L 38.
Udvinding af protein fra grøn biomasse v/ Søren Krogh Jensen
Konvertering af biomasse til flydende brændstof v/ Ib Johannsen
Kl. 15.40 Visioner for dyrkning og raffinering af grønne biomasser (i mødesal 2)
Korte indlæg af Niels Halberg, Erik Steen Kristensen, Klaus Lønne Ingvartsen og Lars Horsholt
Kl. 16.40 Afslutning

Efter en kort pause fortsætter vi kl. 17.00 med generalforsamling.

Anita Corpas

ADMINISTRATOR

This Post Has One Comment

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Back To Top
×Close search
Search