skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Generalforsamling i DFLJ og temamøde omkring 100 ton larver om dagen

Generalforsamling I DFLJ Og Temamøde Omkring 100 Ton Larver Om Dagen

Hermed indbyder Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister til generalforsamling og temamøde

Tid og sted: Mandag den 16. maj 2022 i DLG’s nye domicil, Ballesvej 2, 7000 Fredericia

                 Kl. 16.15 Generalforsamling DFLJ

                 Kl. 18 Aftensmad

Kl. 19. Medlemsmøde sammen med Verdens Bedste Fødevarer
(medlemmer kan deltage fysisk, alle kan deltage via zoom)

Tilmelding:  Tilmelding til generalforsamling og medlemsmøde her (Senest 11. maj)

Kl. 16.15- ca. 17.45 Generalforsamling DFLJ

Dagsorden

1. Valg af stemmetællere og dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af næste års kontingent
7. Valg af
  a. (formand for tre år (hvert tredje år) næste gang 2024)
  b. to bestyrelsesmedlemmer for tre år
  c. to suppleanter for ét år
8. Valg af en revisor for to år
9. Valg af en revisorsuppleant for ét år
10. Eventuelt
Forslag fra medlemmerne, jfr. punkt 5, skal skriftligt meddeles bestyrelsen senest en uge inden generalforsamlingen, dvs. senest den 9. maj

Ca. 17.30

  • Uddeling af priser
  • Orientering om IFAJ-kongres  i Danmark i juni

Tilmelding til generalforsamling og temamøde her  (Senest 11. maj)

Med venlig hilsen og på vegne af bestyrelsen

Frederik Thalbitzer, formand for DFLJ

Kl. 18 – Aftensmad sammen med Verdens Bedste Fødevarer, DLG er vært

Kl. 19 – Temamøde: Hør hvordan man avler 100 ton larver om dagen

Hvordan producerer man 100 ton larver om dagen? Og kan de blive billige nok til at erstatte soja i fodertruget? Se med mandag den 16. maj kl. 19 hos DLG, Ballesvej 2, 7000 Fredericia.

På en landbrugsejendom vest for Horsens bygger Enorm Biofactory Nordens største insektfabrik.  Her skal de fra slutningen af 2023 producere 100 ton larver. Om dagen!

Larverne er langt fra kræsne. De lever blandt andet af organiske rester fra fødevareindustrien og udnytter næringsstofferne, så biomasserne kommer direkte tilbage i fødevareværdikæden i form af foder til fisk, svin og fjerkræ. Dermed kan de erstatte andre proteinkilder som eksempelvis soja.
Det kan du høre meget mere om, når Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister og Verdens Bedste Fødevarer inviterer til temamøde hos DLG i Fredericia

Her vil Troels Møller Olesen, der er direktør for husdyrernæring og bestyrelsesmedlem i Enorm, fortælle om DLG i det nye domicil og bl.a. komme ind på DLG’s investeringer i Enorm Biofactory.

Der vil også være et indlæg fra Jane L. Sam, Partner & COO i Enorm Biofactory, som vil fortælle om deres rejse fra start-up til scale-up virksomhed. Om udfordringerne som firstmover i en ny industri, og om Black Soldier Fly larvernes egenskaber, produktionsformen og de forskellige mulige forretningsmodeller, som fremtiden kan byde på.

Der vil blive vist filmoptagelser fra produktionen og levende eksemplarer af Black Soldier Fly i alle livsstadier fra æg til flue.

Endelig vil Mette Frandsen, formand for Verdens Bedste Fødevarer og konsulent i virksomheden Oxyguard, fortælle om mulighederne for at source rester fra produktionen af opdrætsfisk som foder til insekterne.

Inden mødet holder Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister og Verdens bedste Fødevarer deres respektive generalforsamlinger for medlemmer samme sted kl. 16.15

Alle – også ikke medlemmer – kan deltage i mødet online, men det kræver tilmelding her

(hvis du er tilmeldt generalforsamling i DFLJ fysisk, er du automatisk tilmeldt temamødet fysisk)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Back To Top
×Close search
Search