skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

En ny artikelkonkurrence for unge europæiske landbrugsjournalister og et spændende arrangement for samme gruppe i Bruxelles i september i år. Begge med en aldersgrænse på 35 år for deltagerne.
Det er et par af de aktiviteter som er ved at blive planlagt i det europæiske netværk for landbrugsjournalister, ENAJ.
Konkurrencen og arrangementet i Bruxelles blev diskuteret da ENAJ 5. juni holdt repræsentantskabsmøde i Horsens i forbindelse med det uformelle rådsmøde i samme by, samme dag.
Fra bestyrelsen for Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister deltog Gudrun Andreasen, Niels Jørgensen og undertegnede.

Kommissionen sponserer
Europa-Kommissionen er sponsor på både konkurrencen og arrangementet for unge medlemmer af ENAJ’s medlemsorganisationer, hvilket da også afspejles i henholdsvis præmier og foreløbigt program.
I konkurrencen vil to vindere få fly og hotel betalt i forbindelse med et ENAJ-møde i Bruxelles i december, og de vil blive inviteret med på en Kommissions-betalt pressetur i 2013.
I september-arrangementet vil deltagerne få en introduktion til EU’s forskellige institutioner, og de vil få rig lejlighed til at netværke med unge journalist-kolleger fra andre europæiske lande.
Både konkurrence og september-træf vil der komme flere oplysninger om i løbet af de kommende uger.

Inspiration på website
I samarbejde med DG Agri (Kommissionens generaldirektorat for landbrug) driver ENAJ websitet www.ag-press.eu, hvor der er masser af nyttige informationer og nyheder for vore medlemmer.
På mødet i Horsens opfordrede styregruppen til at medlemmer af ENAJ – herunder medlemmer af Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister – uploader fotos og artikler til websitet, til inspiration for kolleger i andre lande.
Fra dansk side påpegede vi at dette kan give problemer med ophavsret, og vi vil ikke opfordre vore medlemmer til at forære deres arbejde bort.
Det førte til en kort debat hvor der var enighed om at ophavsretten selvfølgelig skal respekteres. Det materiale der uploades til websitet, kan enten være til fri brug (f.eks. kan en virksomhed eller organisation være interesseret i at deres materiale bliver brugt af andre) eller blot til inspiration og oplysning. I sidstnævnte tilfælde skal man angive at man har ophavsret på stoffet og enhver videreformidling kræver tilladelse.

Dansk fingeraftryk på vedtægter
Mødet i Horsens var det første af sin slags efter den officielle dannelse af ENAJ i december 2011, og vedtægterne skulle nu opgraderes fra at være foreløbige til at være mere permanente.
I de midlertidige vedtægter stod blandt andet at medlemsorganisationer med mere end 250 medlemmer var garanteret en plads i ENAJ’s styregruppe, på engelsk kaldet management committee.
Fra dansk side fandt vi dette lidet demokratisk, og vi foreslog derfor en ændring således at ingen lande har fortrinsret ved valg af styregruppe. Det blev vedtaget uden afstemning. Til gengæld kom vi ikke igennem med et forslag om at ingen skulle kunne sidde i styregruppen i mere end seks år.

Debat om finansiering
Indtil videre er der intet medlemskontingent til ENAJ fordi DG Agri har betalt alle udgifter. Men indenfor en overskuelig fremtid vil DG Agri gå ned til kun at betale 50 procent af udgifterne, eller muligvis 75 procent. Der vil derfor være brug for andre finansieringskilder – f.eks. kontingent, sponsorer og/eller egenbetaling ved deltagelse i aktiviteter.
Det affødte en del debat da der ved stiftelsen i ENAJ blev stillet i udsigt at DG Agri ville betale alle udgifter mange år frem.
Både danske og andre repræsentanter argumenterede for at ENAJ ikke må begynde at konkurrere med vores globale organisation IFAJ om de begrænsede ressourcer der er til at finansiere aktiviteter for fødevare- og landbrugsjournalister.
Debatten blev afsluttet uden nogen konklusion.
17 nationale foreninger for landbrugsjournalister er tilsluttet ENAJ. Der er kontakter til flere lande som muligvis vil melde sig ind.

Per Henrik Hansen, juni 2012.

Back To Top
×Close search
Search