skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Formandens beretning for Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister

Generalforsamling 16. juni 2020

Det har været et usædvanligt år i Danmark og i Danske Fødevare- og landbrugsjournalister. Danmark blev ramt af coronakrise, og tænk, at det lige skulle være det år, hvor vi havde planlagt IFAJ-kongres i Danmark. Der har været lagt enorme kræfter i, og det har givet kæmpe skuffelser – men lad os se fremad.

Mange kræfter i foreningen er brugt på IFAJ-kongres. Derfor har der ikke været helt samme mødeniveau, som et normalt år. Lad mig alligevel lige nævne, hvad vi har gjort.

Foreningen gav sidste år et tilskud på 6000 kr. til at vi kunne være lidt flere medlemmer med på IFAJ-kongres 2019 i Minnesota med et støttebeløb fra foreningen. Det tilbud var der tre, der tog imod. Der var i alt fem danskere med på kongres.

Herhjemme formåede vi at lave et arrangement hos kartoffelvirksomhederne Flensted og Danespo.

Med god hjælp fra Søren fra Daka holdt vi et dagsarrangement om brugen af Facebook hos Daka. Det var en udløber af generalforsamlingen sidste år, hvor Søren tilbød at arrangere et sådant kursus, og jeg har kun hørt godt om det.

Traditionen tro, kan man vist efterhånden sige, holdt vi debat med fødevareordførere på Christiansborg i begyndelsen af oktober.

I februar holdt vi et arrangement fælles med Verdens Bedste Fødevarer og en gruppe dyrlægestuderende på Københavns Universitet – et vellykket arrangement med mange deltagere, også ud over vores medlemskreds. Temaet var om sygdomme hos dyr, som mennesker kan blive syge af.

Så kom coronakrisen, og alt gik i stå i forhold til at mødes og forsamles, men i dag har vi været så heldige at få et aktuelt corona-input fra DLF her i forbindelse med generalforsamlingen.

Når fysiske møder aflyses, opstår nye genrer. Mange har i det daglige lært at påskønne web-møder. I IFAJ-regi har vores medlemmer også kunnet deltage i webinarer – bl.a. om corona verden rundt, hvor forskellige lande har givet input om situationen for landbruget. Det har jeg selv haft glæde af i forhold til mit virke som journalist.

Vil man have førstehåndsberetninger om den slags webinarer, kan man abonnere på IFAJ’s nyhedsbrev. Ellers må man følge med på vores hjemmeside og Facebook, hvor vi fremhæver nogle af disse tiltag.

En meget stor del af bestyrelsens arbejde har også været arbejde med IFAJ-kongressen. Ganske vist ligger det meste hos styregruppen, men der er ting at tage stilling til i bestyrelsen, og især kassereren har været på overarbejde. Det blev ikke bedre af, at vi først skulle implementere et betalingsmodul, modtage tilmeldinger for derefter at betale pengene tilbage igen i forhold til den planlagte, men aflyste kongres. Tak Anna Christa for din indsats.

I alt har mere end 20 af foreningens medlemmer har været involveret i arbejdet med kongressen, som var planlagt til at begynde onsdag i næste uge, og tilsammen har de ydet en kæmpe frivillig indsats med at organisere busture og andre aktiviteter under kongressen, lave PR for den og skaffe sponsorer. Vi kan alle være stolte over at have en forening hvor så mange gerne vil yde en frivillig indsats for at give vore internationale kolleger en stor oplevelse her i landet.

Takket være den store indsats fra de mange frivillige kunne vi præsentere et program for kongressen, som fik stor anerkendelse i IFAJ kredse. IFAJ’s præsident har sagt det meget direkte i en offentlig udtalelse om aflysningen: “The Danish congress has been one of the best planned congresses ever, and that fact will not change,”

I det hele taget har der været rigtig meget international ros for vores kongresplanlægning, og det tjener alle vore frivillige til ære.

Jeg tror, det var i begyndelsen af februar, at den første sommerfugl meldte sin ankomst i min mave i forhold til corona og kongres. Dog ikke sådan for alvor. Vi bevarede optimismen i styregruppen i lang tid, men på et tidspunkt i marts stod det klart, at vi måtte aflyse den planlagte kongres. Det var en stor skuffelse, for vi har arbejdet hårdt for at holde kongres i år, og jeg havde da personligt også glædet mig til kongressen og til et efterår, hvor der var mere tid til Netflix – eller i det mindste frihed til at vælge det fra.

Da vi aflyste kongressen, forventede vi ikke at udsætte den et år. Andre stod i kø med forberedelser og hvad kunne vi forvente af hjælpere. Vi kunne ikke bare fra dag 1 sige, at vi kunne påtage os opgaven næste år eller senere. Det stod dog ret hurtigt klar at mange af vores turguider inderligt ønskede at gennemføre programmet næste år. Mange sponsorer var også skuffede. Da Australierne kastede håndklædet i ringen og IFAJ’s præsidium bad os om at ikke vi alligevel kunne holde kongressen næste år, genovervejede styregruppe og bestyrelse i flere omgange, og vi fandt en løsning, som vi tror holder – og det er den vi vil bede jer tage stilling til i dag – bede om generalforsamlingens mandat til at gennemføre.

Bestyrelsen har nedsat en ny styregruppe bestående af Hanne Gregersen, Stig Oddershede og Henrik Lomholt. Denne refererer til bestyrelsen. Den gamle styregruppe, Per Henrik Hansen, Gudrun Andreasen og undertegnede er ikke længere styregruppe. Per Henrik og jeg der jo fortsat er medlem af bestyrelsen (hvis vi bliver genvalgt), har lovet fortsat at gennemføre de udflugter, samt for- og efterkongres, som vi havde lovet at gennemføre i år. Styregruppen skal styre og have ret frie rammer til det, men bestyrelsen har jo i sidste ende et økonomisk ansvar og vil derfor følge nøje med på sidelinjen.

Sponsorgruppen, som tæller Jørgen Lund og Gunner Buck plus styregruppen har gjort en fantastisk indsats for kongressen. De havde skaffet tilsagn om 1,3 mio. kr. fra sponsorer, hvilket betød vi kunne invitere til kongres til en meget fair pris. Corona har selvfølgelig også gjort sit ved sponsorerne, men efter vi aflyste, har overraskende mange ladet penge stå hos os til næste år, og samtidig har de fleste, der fik pengene tilbage sagt at de vil være sponsorer næste år.

Jeg er sikker på, at Jørgen Lund vil bruge fem minutter på at give sin vurdering af situationen.

Selv om der stadig er mange ting, der er uafklaret ift. verden og corona vedr. næste år, tror jeg der er gode muligheder for at forberede en god kongres, og i dag er jeg af den opfattelse, at vi har en stærkere konstruktion fremadrettet.

Nogle vil nok spørge, hvad så med IFAJs valg af præsidium mv. i år, når der ikke er en kongres. Ja, det sker på web. De har lavet en web-kongresuge med webmøder En til to timer om dagen. I den forbindelse bruger de faktisk flere af de emner og indlægsholdere, vi havde forberedt til vores kongres. Dels i forhold til journalistik over grænser, dels i forhold til pressefrihed og endelig input fra MEP Asger Christensen om covid19’s betydning for landbruget. Det sidste indlæg har vi i styregruppen arrangeret og efterfølgende vil der være omtale af IFAJ 2021 i Danmark – hvis GF altså bakker op nu.

Til slut vil jeg takke Per Henrik og Gudrun Andreasen fra den afgåede styregruppe for den kæmpe indsats, de har ydet for fællesskabet. Der ligger virkelig mange timer bag fra disse.

Jeg skal også takke Karsten Himmelstrup for hans tid i bestyrelsen. Tre år blev det. Han ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen, og vi vil vælge et nyt medlem i dag.

Endelig vil jeg takke bestyrelsen for godt samarbejde. Alle har brugt tid på møder og forberedelser til ture. Vi har været lidt forud for resten af samfundet, for vi har holdt massevis af webmøder og kun få fysiske.

Tak for jeres tid, iver og indsats.

Også tak til vores revisorer, Bøje Østerlund og Hanne Gregersen og alle andre frivillige.

Frederik Thalbitzer, formand.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Back To Top
×Close search
Search