skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Af Per Henrik Hansen

Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister er blevet medlem af et nyt internationalt netværk, European Network of Agricultural Journalists, forkortet ENAJ. Det blev stiftet ved et møde i Bruxelles tirsdag 6. december 2011.
For medlemmerne af DFLJ betyder det nye medlemskab først og fremmest mulighed for at logge sig ind på netværkets elektroniske del på www.ag-press.eu.
Første gang man går ind på sitet, skal man anmode om at få et password. Derefter er der adgang til en masse informationer og debat, især om den kommende reform af EU’s landbrugspolitik, CAP’en. Via sitet kan man også komme i kontakt med de andre medlemmer af netværket. Dem er der for tiden knap 400 af, fordelt over EU’s medlemslande.

To årlige møder
I den fysiske verden er det planen at ENAJ skal have to årlige møder. Det næste skal holdes i Danmark i begyndelsen af juni i forbindelse med et rådsmøde for EU-fødevareministre i Horsens.
EU-Kommissionen vil betale rejse og hotel for en til to repræsentanter for fødevare- og landbrugsjournalisterne i hvert medlemsland til disse møder. Men i Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister er vi i dialog med fødevarekommissær Fødevarekommissærens direktorat om at få åbnet arrangementerne i Danmark for alle interesserede medlemmer af vores forening.

Kommissionen betaler
Indtil videre er det Kommissionen der finansierer ENAJ, og medlemskabet belaster således ikke Danske Fødevare- og Landbrugsjournalisters økonomi.
Ved det stiftende møde 6. december var der en del debat om det meget tætte forhold til Kommissionen og om hvorvidt ENAJ kan udvikle sig til en konkurrent til den internationale sammenslutning af landbrugsjournalister, IFAJ.
Blandt andre de to danske repræsentanter, Niels Jørgensen og undertegnede, udtrykte bekymring for begge dele.

Ikke konkurrent til IFAJ
Men den forberedende komite bag stiftelsen understregede meget stærkt, at selv om Kommissionen har været en meget aktiv fødselshjælper ved oprettelsen af ENAJ og i hvert fald de første par år betaler alle barnets udgifter, så er det alene medlemmerne – europæiske landbrugs- og fødevarejournalister – der har kontrollen over netværket og dets aktiviteter.
Ligeledes blev der forsikret om at ENAJ ikke på nogen måder skal konkurrere med IFAJ, heller ikke om sponsorer, og at det nye netværk ikke skal påtage sig opgaver som allerede løses af IFAJ.

Ledelse fortsætter
Den forberedende komite fortsætter under betegnelsen Management Committee som ledelse for ENAJ frem til den første ordinære generalforsamling, der holdes i december 2012.
Fire af de fem medlemmer af stryregruppen er også aktive i IFAJ-sammenhæng: Katharina Seuser (Tyskland), Damien O’Reilly (Irland), Hans Siemes (Nederlandene) og Jef Verhaeren (Belgien). Det femte medlem af styregruppen er Eric Massin fra de franske landbrugsjournalisters forening, som ikke er medlem af IFAJ.

Back To Top
×Close search
Search