skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Debat om journalistik kontra kommunikation i IFAJ

Debat Om Journalistik Kontra Kommunikation I IFAJ
I forbindelse med executivmødet blev der også tid til et par besøg på virksomheder. Her hos Syngenta.

Nyt fra IFAJ executivmøde i slutningen af februar

Der skal skelnes skarpt mellem journalister og kommunikatører, og det det skal være klokkeklart, at IFAJ – den internationale sammenslutning af landbrugsjournalister – først og fremmest er en journalistisk forening; men kommunikatører må også godt være med.

Det er essensen i et forslag fra den belgiske forening for landbrugsjournalister til ændring af vedtægterne for IFAJ – den internationale sammenslutning af landbrugsjournalister.

Belgierne foreslår også at reglerne for valg af IFAJ præsidium ændres, således at præsidiet udvides fra fire til syv medlemmer, og at præsidiet skal have medlemmer fra fem kontinenter; Nord- og Sydamerika, Europa, Afrika, Asien og Oceanien (inklusive Australien og New Zealand).Forslaget blev diskuteret på IFAJ’s executivmøde i Basel i slutningen af februar, uden der blev draget nogen konklusioner. Forslaget skal nu behandles i executiv-komiteens Vision 2025 udvalg som arbejder med IFAJ’s strategiske udvikling

Tysk forslag om loft over kontingent
Vision 2025 udvalget skal også behandle et tysk forslag om at lægge låg over kontingent til IFAJ, således at ingen national forening skal betale IFAJ-kontingent (7 Euro/medlem) for mere end 200 medlemmer. Det vil væsentlig reducere kontingentet for den tyske forening som har 560 medlemmer.

Både det tyske og det belgiske forslag kommer til at indgå i debatten om de ændringer af IFAJ’s vedtægter som bliver konsekvensen af oprettelsen af den nye IFAJ-fond. De nye vedtægter kan af praktiske og proceduremæssige grunde først vedtages på IFAJ-kongressen i Australien i 2021.

Fond ved at blive godkendt
Vedtægterne for den nye IFAJ-fond, som der er blevet talt meget om i mange år, er nu sendt til godkendelse hos myndighederne i England, hvor fonden får hjemsted. Myndighedernes godkendelse ventes i løbet af foråret, hvorefter det første årsmøde i fonden kan finde sted i forbindelse med IFAJ 2020 kongressen i Danmark.
Fonden kommer til at være økonomisk og juridisk uafhængig af IFAJ, men 7 af de 11 bestyrelsesmedlemmer skal vælges blandt medlemmer af IFAJ. Desuden bliver IFAJ’s kasserer automatisk kasserer for fonden.

Budget med lille plus
Executivkomiteen vedtog også IFAJ’s budget for 2020. Det viser indtægter på 121.000 Euro, deraf 30.000 fra kontingenter og 82.000 fra sponsorer. Udgifterne er budgetteret til 119.335 Euro, med programmerne Master Class og Young Leaders (i alt 40.000 Euro) som den største post. Næststørste udgiftspost er lønnen til de ansatte på sekretariatet i Canada, i alt 30.000 Euro.

Kommende kongresser og ny præsident
De kommende IFAJ-kongresser finder sted i Danmark i år, i Australien i 2021, i Schweiz i 2022 og i Canada i 2023. Derefter er der mere løse planer om kongresser i Israel i 2024, i Kenya i 2025 og i Kroatien i 2026.

Endelig kan det nævnes at IFAJ skal have valgt ny præsident ved kongressen i Danmark. Den nuværende, canadieren Owen Roberts, har siddet i to valgperioder a’ to år og kan ikke genvælges.

IFAJ’s medlemsorganisationer kan opstille kandidater til såvel præsidentposten som de tre andre pladser i præsidiet (vicepræsident, generalsekretær og kasserer) fra 27. marts til 27. april.

Per Henrik Hansen, IFAJ-repræsentant for Danmark.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search