skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

De støtter IFAJ kongressen i Danmark 2020

Her kan du se hvilke danske aktører, der indtil nu har offentliggjort deres støtte til Danske Fødevare- og Landbrugsjournalisters værtsskab for IFAJ kongressen 2020.

Også din virksomhed/organisation kan komme med på denne side, når vi har indgået en aftale om støtte.

 

De støtter IFAJ kongressen i Danmark 2020Kongressen har stor betydning
’Det har stor betydning, hver gang vi kan få udenlandske journalister til Danmark, så de kan beskæftige sig med dansk landbrug og med vores fødevareklynge.

En kongres af den her karakter gør det nemt og attraktivt for en masse journalister at komme til Danmark, og vi får mulighed for at præsentere dem for lige præcis, hvad, vi synes, er vigtigt at fortælle om dansk landbrug. Så det er en rigtig god platform.

Det kan blive en værdifuld begivenhed for hele vort erhverv, og derfor håber jeg, der er opbakning til, at man hjælper den her begivenhed på vej.’

Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

Se video hvor Martin Merrild udtaler sig om kongressen:


Økologisk Landsforening bakker op om kongressen
‘IFAJ 2020 kongressen bliver et fantastisk udstillingsvindue, også for hvad vi formår inden for økologi. Vi har utroligt meget at vise frem, og vi arbejder for at få de besøgende journalister med helt ud på de økologisk landbrug, i vores virksomheder og i butikkerne.

Vi oplever stor interesse for den måde, vi har udviklet verdens højeste økologisalg og for vores nationale økologipolitik. En politik som er blevet hyldet af FN for sit bidrag til bæredygtighed og udvikling af økologi. Vi er også langt fremme med at gøre klimaindsatsen til en integreret del af økologien.

I Økologisk Landsforening glæder vi os til at være med til at vise og fortælle de mange udenlandske gæster om økologisk produktion og markedsudvikling i Danmark, og vi opfordrer alle virksomheder og andre interessenter til at bakke op om kongressen.’

Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.


Planteværnsindustrien vil i dialog med verden
‘Dansk Planteværn og foreningens medlemmer støtter op om IFAJs kongres 2020 i Danmark. For producenter og forhandlere af vor tids miljøskånsomme og gennemkontrollerede pesticider er mødet med 200 internationale mediefolk med viden om fødevareproduktion en oplagt mulighed for at vise, hvor stærkt det faktabaserede landbrug står takket være udnyttelse af forskning, teknologi og viden.

Vi ser FNs 17 verdensmål som en forpligtigelse til at arbejde for et godt liv, afskaffe sult og fattigdom samt virke for økonomisk vækst, sundhed, rent vand og naturbeskyttelse. Vore videnbaserede produkter er del af grundlaget for at producere bæredygtigt. Vi tager ansvar og er en del af løsningen på fremtidens udfordringer på fødevareområdet.

Biodiversitet og CO2-reduktion er fokusområder. For at producere energi, foder og fødevarer nok til 10 milliarder mennesker skal vi i 2050 høste 70 pct. mere pr. hektar end i 2015. Det kræver præcisionstildeling af næringsstoffer og bekæmpelsesmidler, og vi glæder os derfor til at komme i dialog med deltagerne på IFAJs kongres 2020 i Danmark omkring plantebeskyttelsesmidlernes rolle i fremtidens landbrug.’

Tanja Andersen, direktør, Dansk Planteværn


Velkommen til en god dialog om fremtiden

På vegne af Landsforeningen Bæredygtigt Landbrugs medlemmer, der står for planteproduktionen på halvdelen af landbrugets areal, byder jeg velkommen til alle, som deltager i IFAJs verdenskongres i 2020. Kongressens tema – at vise landbrug, som imødekommer de krav, fremtidens samfund stiller – matcher den rivende udvikling, danske landmænd er midt i. Vi producerer klima- og miljøvenligt med mindst mulig arealanvendelse. De mange gæstende landbrugs-mediefolk skal have et indblik i fremtidens bæredygtige, intensiverede landbrug.

Landbruget i Danmark har i de seneste 30 år øget produktionen markant og samtidig reduceret CO2-udledningen med 30 procent. Vi er del af løsningen på klimaudfordringerne, ikke problemet.

Optimal gødningstilførsel og korrekt behandling med gennemtestede planteværnsmidler er svaret på klimaudfordringerne. Det foregår mange steder som No-till eller pløjefri dyrkning. Et højt udbytte pr. hektar er en forudsætning for at fastholde og øge kulstofindholdet i dyrket jord. Det vidensoptimerede, producerende landbrug levner plads til natur, skovrejsning og biodiversitet samtidig med det er godt for miljøet. Der er fremtiden.

Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug


Jens-Peter Lundgaard, formand for Dansk Agroindustri

Bring danske landbrugsmaskiner i fokus på IFAJ 2020

“Det er oplagt, at der bør være fokus på danske landbrugsmaskiner, når 200 landbrugsjournalister fra 50 lande i alle dele af verden mødes på kongressen IFAJ 2020, der holdes her i landet den sidste uge i juni næste år. Vi danske fabrikanter bør være med på kongressen, så multinationale producenter af traktorer og mejetærskere ikke bliver ene om at repræsentere maskinbranchen.

 

Foreningen Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister er vært for IFAJ 2020. IFAJ står for International Federation of Agricultural Journalists, hvor medlemmerne er 50 nationale landbrugsjournalistforeninger, som har ca. 5.000 medlemmer.

 

Sten Andersen, formand for Agromek

Deltagerne betaler i alt 1,8 millioner kroner for at deltage i kongressen samt rejsen til og fra Danmark. Kongressens budget er på 3,3 millioner kroner. Derfor har Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister et win-win program, hvor man indbyder virksomheder og organisationer til et samarbejde for at skaffe de resterende 1,5 millioner kroner.
Vi opfordrer danske fabrikanter til positivt at overveje at støtte og deltage i den særlige sponsordag på IFAJ 2020, lørdag den 27. juni 2020 samt være en del af informationerne til kongressens deltagere på hjemmesider og i en kongresbog.
Du bedes især være opmærksom på mulighederne for at deltage fra frokost lørdag samt middag lørdag aften og til frokost søndag. Der vil være gode muligheder for samtaler med deltagere på kongressen, og du kan desuden overvære kongressens seminar om bæredygtighed søndag formiddag med indlæg ved topledere fra WTO, FAO, EU og USAs landbrugsministerium samt fra den danske regering.”

Sten Andersen, formand for Agromek, og Jens-Peter Lundgaard, formand for Dansk Agroindustri.

Stor tak til vores sponsorer uden hvem det ikke ville være muligt at holde kongressen

Nyt billede
2-sac
Naturmaelk_Logo_samlet_hvidbaggrund_cmyk
2-hardi
2-lely-1
Back To Top
×Close search
Search