skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Danskerne foretrækker lokalt for globalt

Danskerne Foretrækker Lokalt For Globalt
Christie Nielsen og hendes kollegaer hos Landbrug & Fødevarer arbejder med en stor mængde data fra mange kilder for at aflæse udviklingen i forbrugernes adfærd, som får indflydelse på blandt andet kvægbrugets vilkår.

De danske forbrugere vil en masse med deres valg af fødevarer, og mange trends kører samtidig. Så det er komplekst at tyde og dermed tage bestik af fremtidens forbrug, som landbruget kan bruge til at målrette sin produktion efter. Det fremgik af et spændende medlemsmøde 9. maj 2017 på Axelborg

 

Af Niels Damsgaard Hansen, formand DFLJ

 

I tiden er økologi yderst populær. Den æder markedsandele fra de konventionelle produkter både herhjemme og på mange markeder, hvor de basale behov for længst er dækket ind.

– Jeg undrer mig lidt over det. De konventionelle produkter er nemlig betydeligt bedre på flere af de områder, som forbrugerne tror, de får med økologi.

– De har en ringere klimaprofil og giver større udvaskning af kvælstof end de konventionelle produkter.

Sådan udlagde den nye

Christian Lund er ny formand for Dansk Kvæg og som sådan ønsker han at være med til at føre sine kollegaer ind i fremtiden ved både at påvirke rammevilkårene og ved at få sine kollegaer til at nytænke.

formand for Dansk Kvæg, Christian Lund, virkeligheden, som han ser den.

– Det er faglige kendsgerninger, for jeg har som sådan ikke noget mod økologi og mine økologiske kollegaer, lød det med fast stemme.

Samtidig gjorde han meget ud af at fastslå, at landbruget skal stå sammen i stedet for at kriges.

– Vi skal tale hinanden op i stedet for ned og stå sammen for at gavne os alle.

– Men fagligheden i anprisningerne af vores produktioner skal selvfølgelig være korrekt, så vi bevarer troværdigheden uanset produktionsform, mente han.

 

Trends er vigtige pejlemærker

Ordene faldt på et medlemsmøde for Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister tirsdag 9. maj på Axelborg.

Udover den nye kvægformand holdt markedsanalytiker Christie Nielsen fra Landbrug & Fødevarers afdeling for Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik også et indlæg.

Faktisk var det hende, der lagde fra land og fik provokeret Christian Lund til bemærkningerne om økologi.

De to var dog ikke uenige – tværtimod lød det til, at de på de fleste punkter var helt på linje. Blandt andet om det faktum, at det er forbrugerne, som sætter dagsordenen for landbrugets afsætning af produktionen.

– I fremtiden skal vi lægge meget mere vægt på at pejle os ind på forbrugertrends, og hvor vi skal bevæge os hen for at kunne producere og afsætte højværdiprodukter, fastslog Christian Lund.

 

Dansk konventionel contra udenlandsk økologi

Christie Nielsen og hendes kollegaer i LF’s afdeling for markedsanalyse bruger mange kilder til deres konklusioner om forbrugernes nuværende og kommende adfærd. For at komme så tæt på virkeligheden som muligt.

De laver selv både kvalitative og kvantitative undersøgelser, og køber via et analyseinstitut desuden information om, hvad 3.000 forbrugere bringer hjem til køkkenerne.

– Vi bruger udover de nævnte også andre danske og udenlandske kilder, fortalte hun.

Men da ingen af de anvendte kilder er faktiske, absolutte målinger af den præcise forbrugeradfærd, er der selvfølgelig en vis usikkerhed.

– Men når vi bliver ved med at spørge om det samme og ser på udviklingen over tid, får vi alligevel en ret sikker pejling af udviklingen, fastslog Christie Nielsen.

En af disse pejlinger er, at forbrugerne ser ud til at foretrække danske, konventionelle produkter frem for udenlandske, økologiske produkter.

 

Kvalitet er en svær størrelse

Det er yderst svært at definere kvalitet. Objektive kriterier kan opstilles så som måling af indhold af diverse stoffer (vitaminer, fedt, protein, kulhydrater, sprøjterester, GMO med flere). Men der er også rigtig mange andre, svært målbare paramet

Flexitaren i front: En udfordret kødkultur…

re, som indgår i manges opfattelse af begrebet kvalitet.

– Jeg bliver meget ked af det, når vores fødevarer mødes med fordomme om deres kvalitet, fordi forbrugernes kendskab er for ringe eller stærkt manipuleret af medierne, sagde Christian Lund.

Han kunne hurtigt blive enig med Christie Nielsen i, at medierne spiller en stor og afgørende rolle for alle de trends, der kører.

– Medierne kan bære trends frem og slå dem ihjel, konstaterede de.

De var også enige om, at kvalitet i høj grad er et subjektivt begreb, som er bestemt af tidsånden.

 

Regler og vanskelig finansiering hæmmer væksten

Et er forbrugertrends, noget andet er kvægbrugets situation nu – og i de kommende år.

Det er en kendsgerning, at rigtig mange mælkeproducenter har forladt erhvervet på grund af manglende indtjening og opbakning fra dem, der skal finansiere dem.

– Den trend er ikke slut. Flere kommer til at forlade os i de kommende år, for udviklingen vil fortsætte, fastslog Christian Lund.

Han fortalte, at der nu er omkring 2.800 mælkeproducenter tilbage i Danmark. De formår dog at producere det samme, som der blev produceret for 30 år siden, da der var omkring 10 gange så mange danske mælkeproducenter.

– Kvotens bortfald fører ikke til en stor udvidelse af produktionen, fordi vi som kvægbrugere møder andre begrænsende faktorer, påpegede han.

Miljøregler, manglende finansielle muligheder og øvrige rammevilkår er de væsentligste årsager til, at de enkelte bedrifter har svært ved at vækste.

 

Kvægbruget har brug for stabilitet

Set i det lys efterlyste Christian Lund stabile rammevilkår.

– Jeg er meget til

Markant forbedring af mælkeproducenternes nulpunktspris…

freds med, at det ser ud til, at de store partier har forstået, at landbruget som helhed og dermed også vi kvægbrugere har brug for stabilitet for at kunne blive i erhvervet og udvikle os, sagde han.

Efter hans opfattelse har politikernes forhold til landbruget i alt for høj grad været tilfældig og præget af nu-og-her tænkning.

– Mit håb er, at vi vil se langsigtede løsninger for landbruget, som anerkender vores betydning for det danske samfund, fastslog han.

Det langsigtede perspektiv har nemlig også indflydelse på mulighederne for finansiering af primærproduktionen og dermed på at kunne følge op på de trends, der er hos forbrugerne.

– Vi har også brug for politisk vilje til at støtte op om forskning og innovation, der kan gøre os internationalt konkurrencedygtige på højværdiprodukter, påpegede han.

Endelig fremhævede Christian Lund, at kvægbrugerne selv i høj grad skal være bærere af udviklingen mod nye tider.

– Vores egen indsats er afgørende for at være med i fremtiden, konstaterede han.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search