skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Invitation til efterårskonference den 15. november – arrangeret af IFRO (Københavns Universitet)  og Det kgl. Danske Landhusholdningsselskab.

Emnet er i år  Dansk landbrugsproduktion i lyset af fødevarekrise og krav til grøn omstilling - muligheder og udfordringer Der er indlæg fra bl.a. L&F (Søren Søndergaard), Danmarks Naturfredningsforening, Arla Foods, Vestjyllands Andel, Aarhus og Københavns Universitet og Nordea Medlemmer…

Read More
Back To Top
×Close search
Search