skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Budget på 3,3 millioner kr.

Budget på 3,3 millioner kr.

I runde tal 3,3 millioner kr. Eller sagt mere præcist: 3.262.415 kr. Det er, hvad det vil koste at holde kongressen i Danmark, i 2017 priser. Beløbet er inkl. forkongres i København/på Sjælland og de to efterkongresser på henholdsvis Fyn og Færøerne, men uden uforudsete udgifter. Beløbet kan altså blive højere.

Godt halvdelen af udgifterne dækkes af deltagernes egenbetaling. Resten skal dækkes af sponsorater.

Elley Revision har gransket de bagvedliggende beregninger og har fundet, at de budgetterede udgifter synes rimelige.

De budgetterede udgifter fordeler sig således:

De budgetterede indtægter er:

 

Budgettet omfatter ikke den første etape i forkongressen, som foregår i Sverige, og som den svenske forening for land- og skovbrugsjournalister har det økonomiske ansvar for. Ej heller omfatter budgettet IFAJ-programmerne Young Leaders Bootcamp og Master Class, da IFAJ selv står for deres økonomi. Heller ikke uforudsete udgifter er med i budgettet.

Back To Top
×Close search
Search