skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Bestyrelsesmøde torsdag 19. maj 2016

Bestyrelsesmøde Torsdag 19. Maj 2016

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag 19. maj 2016 på Hejse Kro

Fysisk tilstede: Per Henrik Hansen, Niels Damsgaard, Bøje Østerlund (lidt forsinket Anna-Christa Bjerg)

Deltog via Skype: Ulla Birk, Frederik Thalbitzer

Afbud: Egon Kjøller

 

Pkt. 1.    Godkendelse af seneste referat:

Ingen kommentarer, referatet godkendt

 

Pkt. 2.    Meget kort om siden sidst:

Udgik

 

Pkt. 3.    Generalforsamling DFLJ 28. april 2016 hos Landbrugets Mediehus. – Evaluering af forløbet:

Generel og bred anerkendelse til formanden for den nye stil/indhold i beretningen, der tog fat om det journalistiske håndværk. Det klæder foreningen at have en skarpere linje derom…

 

Pkt. 4.    Konstituering af bestyrelsen:

 • Næstformand: Frederik Thalbitzer
 • International sekretær: Per Henrik Hansen
 • Kasserer: Niels Damsgaard
 • Sekretær/webmasterfunktion: Per Henrik og Niels Damsgaard
 • Sekretær/udsendelser/nyhedsbreve/invitationer: Niels DH og Anna- Christa Bjerg
 • Fast referent: Ulla Birk
 • Facebook administrator: Per Henrik og Niels DH men! (alle får rettigheder til Facebook og kan opdatere her)

 

Pkt. 5.    IFAJ-kongres i Danmark 2020:

Til styregruppe for IFAJ-kongres i Danmark i 2020 udnævnes:

Per Henrik, Niels DH og et eksternt medlem Hanne Gregersen

Med udgangspunkt i Per Henriks notat om struktur og arbejdsopgaver for IFAJ-kongressen udarbejder styregruppen som sine første opgaver (efter fremlæggelse for bestyrelsen):

 • Udfærdigelse og indsendelse af formel ansøgning til IFAJ
 • Finder egnet lokalitet for kongressen (der er forslag om Vingsted eller en af landbrugsskolerne)
 • Tidspunkt for kongressen
 • Kontakter Jørgen Lund Christiansen og ”pumper” ham for erfaringer fra sidst
 • Planlægger udarbejdelse af ”salgsmateriale” (evt. film/facebook/mm) til brug for rekruttering af sponsorer
 • Fastsættelse af kongresgebyr
 • Udformning af (dynamisk) men stram tidsplan
 • … samt øvrige presserende opgaver ifbm. kongresforberedelserne

 

Pkt. 6.    Kommende aktiviteter i resten af 2016:

 • Nykreditbesøget 9. juni: På skinner – Frederik har fat i tovet
 • Besøg hos miljø- og fødevareministeren: Forslag om (også) at mødes med partiernes fødevareordførere. Enten samtidigt med mødet med ministeren eller som to møder. Ulla og Frederik overvejer og laver et oplæg
 • Niels DH foreslår et medlemsmøde hos Skovgaard Gaardbutik ved Them. Niels DH tager kontakt og arrangerer et tidspunkt
 • Bøje foreslår medlemsmøde hos Danish Crown, der har fået ny pressechef, færre slagtninger og en ny stor konkurrent i DK(Tönnies). Bøje tager kontakt med henblik på møde i august
 • Etikken i journalistikken: Niels DH og Bøje fortsætter bestræbelserne med henblik på møde i efteråret – ide om at kontakte pHd’er, der kritiserer videnskabsjournalistikken i DK.

 

Pkt. 7.    IFAJ:

Per Henrik orienterede om de forestående valg: Owen Robert eneste kandidat som præsident – støtte dertil herfra. Tre kandidater til vicepræsident – her frit mandat herfra. To kandidater til generalsekretær – her peger bestyrelsen på, at Steve Werblow kunne være en god kandidat.

 

Pkt. 8.    Gambia-projektet:

Per Henrik rejser derned lige om lidt. Ellers ikke nyt siden orientering ved generalforsamlingen

 

Pkt. 9.    Mediestøtten:

God debat på generalforsamlingen. Niels Damsgaard foreslår at foreningen beder om foretræde for kulturudvalget/medieordførerne. NDH undersøger

 

Pkt. 10. Hvervning af flere medlemmer:

Udsættes

 

Pkt. 11. Eventuelt

Herunder næste møde: Næste møde ifbm Nykredit-medlemsmødet 9. juni. Bestyrelsesmøde klokken 14.00 – Frederik sørger for sandwich og et sted at være i Kbh.

Referent: Bøje

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search